Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Handhavingsrapportage Schiphol 2010 aangeboden aan Tweede Kamer

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 699 
|
 IVW 
Handhavingsrapportage Schiphol 2010 aangeboden aan Tweede Kamer

SCHIPHOL/DEN HAAG - De Handhavingsrapportage Schiphol 2010 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat is op 11 februari aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit de rapportage blijkt dat het gebruik van de luchthaven Schiphol in het gebruiksjaar 2010 (1 november 2009 t/m 31 oktober 2010) binnen de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, de geluidsbelasting en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen is gebleven.

In de rapportage staat verder dat bij starts in de nacht, door Luchtverkeersleiding Nederland één keer is afgeweken van de beperkingen die gelden voor het baangebruik, zonder dat hiervoor een vrijstelling was verleend. Zeven luchtvaartmaatschappijen zijn door de inspectie aangeschreven omdat zij ’s nachts van de luchtverkeerweg zijn afgeweken.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat houdt toezicht op de naleving van de Wet Luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door gerard uit NULL

lees even het volgende:

"4.2 Grenswaarden voor de geluidbelasting
4.2.1 Totale volume van de geluidbelasting Lden
In artikel 4.2.1 van het LVB van 20 februari 2003 is aangegeven dat het totale
volume van de geluidbelasting (hierna: TVG), met de Lden als indicator voor de
geluidbelasting gedurende het gehele etmaal, per gebruiksjaar niet meer dan
63,71 dB(A) mag bedragen. Op basis van het besluit van 23 augustus 2004 tot
wijziging van het LVB (hierna: het LVB 2004) is deze grenswaarde verlaagd tot
63,46 dB(A). Dit is de grenswaarde waarop in het gebruiksjaar 2010
gehandhaafd is.
Resultaten
De Lden-waarde voor het TVG is door Schiphol overeenkomstig het wettelijk
vastgelegde berekeningsvoorschrift berekend en door de inspectie getoetst aan
de grenswaarde zoals vastgelegd in het LVB 2004.
Uit de berekening van het TVG Lden blijkt een waarde van 62,45 dB(A) op 31
oktober 2010. Afgezet tegen de grenswaarde van 63,46 dB(A) betekent dit dat
op 31 oktober 2010 nog een TVG Lden-ruimte van 1,01 dB(A) beschikbaar was.
Dit komt overeen met een nog beschikbare TVG Lden-ruimte van ongeveer 21%,
gegeven het aantal vluchten en de verkeerssamenstelling zoals die in het
gebruiksjaar 2010 over het gehele etmaal, onafhankelijk van het feitelijke
baangebruik, aan de orde zijn geweest."

Momenteel zit men op circa 400.000 vliegbewegingen per jaar, men heeft dus nog ruimte om tot 484.000 te gaan voordat TVG is volgelopen.
Alders staat meer toe(!)
Let de komende jaren op het TVG!