Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Handhaving Spijkerboorroute

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1372 
|
 Witte weekblad 
Handhaving Spijkerboorroute

BOLLENSTREEK - De verlegging van de startroute Spijkerboor naar de Bollenstreek is van de baan. De gemeenten en provincies rond Schiphol vinden, dat geen van de onderzochte varianten voldoende kansrijk is om nu uitgewerkt te worden. Dat laten ze weten in een brief aan Hans Alders, voorzitter van de Alderstafel.

In het Aldersakkoord uit 2008 is afgesproken om onderzoek te doen naar een aanpassing van de startroute Spijkerboor vanaf de Kaagbaan. Deze loopt nu ten westen van Hoofddorp en kan met een ruimere bocht over de Bollenstreek wellicht per saldo minder mensen hinderen. Er zou dan wel een verschuiving van geluid naar dat gebied plaatsvinden. Milieudienst West-Holland bericht: ‘De gemeenten in de Bollenstreek hebben om deze reden steeds hun bedenkingen tegen dit voorstel uitgesproken. Uit onderzoek blijkt nu, dat aan alle onderzochte opties ernstige bezwaren kleven en dat er onvoldoende draagvlak in de regio is.’ De gemeenten en provincies willen wel rond 2020 kijken of er opties tot verbetering zijn. ‘Tegen die tijd worden namelijk alle vliegroutes aangepast, waardoor er wellicht nieuwe mogelijkheden ontstaan die Hoofddorp ontlasten zonder andere plaatsen meer te belasten.’ De Lissese wethouder Bas Brekelmans (VVD), tevens voorzitter van cluster Zuidwest van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS), toonde zich opgelucht: ‘Deze mogelijke routeverlegging zou een significante vermeerdering van de geluidshinder hebben opgeleverd in onze streek. Ik ben blij dat nu, na jaren knokken, deze optie van de baan is. Maar ik ben realistisch genoeg om te weten dat de nadelige effecten voor Schiphol en de luchtvaartsector uiteindelijk de doorslaggevende rol hebben gespeeld om dit plan af te blazen.’
.


Reacties op dit bericht