Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Halsema: kabinet niet groen

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 899 
|
 NHD 
Halsema: kabinet niet groen

DEN HAAG -  GroenLinks vindt dat het nieuwe kabinet ,,zich ten onrechte een groen imago heeft aangemeten’‘. Fractievoorzitter Femke Halsema grijpt het woensdag verschenen rapport van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) aan om in het debat over de regeringsverklaring aan te dringen op krachtiger milieumaatregelen en verbetering van openbaar vervoer.


GroenLinks noemt de 500 miljoen euro die wordt uitgetrokken voor milieubeleid ,,ontoereikend’’ en wijst erop dat volgens het MNP aanvullende maatregelen nodig zijn om de doelstellingen van het kabinet te halen.

Halsema zal donderdag in het debat aanvoeren dat de groei van de mobiliteit op gespannen voet staat met de volksgezondheid. De voorgestelde heffing op het vliegverkeer moet anders worden vormgegeven. Het spoorvervoer kan niet groeien zonder een pakket van investeringen van 10 tot 15 miljard euro, denkt GroenLinks.

Volgens GroenLinks zijn de voorgestelde kilometerheffing en verandering van aanschafbelasting op nieuwe auto’s niet voldoende om mensen aan te zetten tot milieuvriendelijker gedrag.

Ook blijkt volgens GroenLinks uit het rapport van het MNP dat het niet mogelijk is om Schiphol te laten groeien en tegelijk de milieunormen te handhaven en bovendien de geluidshinder in het buitengebied te verminderen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"Ook blijkt volgens GroenLinks uit het rapport van het MNP dat het niet mogelijk is om Schiphol te laten groeien en tegelijk de milieunormen te handhaven en bovendien de geluidshinder in het buitengebied te verminderen."

En Femke heeft hoogstwaarschijnlijk gelijk. Op voorhand is dit kabinet al veel minder groen gebleken dan dat men de bevolking probeert wijs te maken. Op zich begrijpelijk: steekproeven onder de bevolking (Radio 1) wijzen uit dat velen het eens zijn met punten uit het regeerakkoord maar dat bescherming van milieu niet in de top 5 voorkomt. Windowdressing dus want ook dit kabinet haalt het niet in het hoofd om de capaciteit van Schiphol in te perken ten koste van het vakantiegevoel van de rest van Nederland.

Ik hoop dat nog steeds ik een pessimist ben.