Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Haarlemmermeer blokkeert extra banen Schiphol

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 908 
|
 Telegraaf (nagekomen) 
Haarlemmermeer blokkeert extra banen Schiphol

door Frank Roos

 
HAARLEMMERMEER, woensdag

    De aanleg van nieuwe start en landingsbanen op Schiphol wordt door Haarlemmermeer de voet dwars gezet. De gemeente weigert mee te werken aan een procedure die de komst van maximaal twee extra banen mogelijk moet maken.

      Het huidige complex van vijf banen kan na 2010 niet meer voldoen aan de vraag naar luchtverkeer. Een verzoek van de provincie NoordHolland aan de gemeente om mee te werken aan reservering van ruimte voor de luchthaven is in de poldergemeente echter verkeerd gevallen.

    Haarlemmermeer wil vasthouden aan een beheerste groei van de luchtvaart. De bestaande vijf banen moeten in die visie eerst optimaal gebruikt worden voordat nieuwe banen bespreekbaar zijn.
     
Leefbaarheid

          Morgenavond buigt de gemeenteraad zich over het verzoek van de provincie. De brief met de afwijzing van het verzoek ligt al klaar.
Er is geen inhoudelijk argument voor nieuwe banen, schrijft het college in de afwijzing van het verzoek om mee te werken. In de totale afweging is volgens Haarlemmermeer geen rekening gehouden met aspecten als leefbaarheid, bereikbaarheid en economie.

      De gemeente staat op het standpunt dat Schiphol alleen beheerst mag groeien.
    Voor een nieuwe start en landingsbaan moet volgens dat uitgangspunt een bestaande baan worden opgeheven.

    De reservering van de ruimte rond Schiphol is gebaseerd op een onderzoek uit 2001 waarbij een baan parallel aan de Kaagbaan en een extra noord-zuidbaan genoemd worden.
    Gemeente en provincie hebben eerder meegewerkt aan een reservering van die ruimte tot het kabinet een besluit over de groei van de luchthaven zou nemen. Dat besluit werd aanvankelijk dit jaar verwacht, maar wordt aanzienlijk vertraagd.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Erwin. von der Meer uit Castricum

Ook PVRC heeft niet stilgezeten m.b.t. het ontwerp partiële herziening voortzetting planologische reservering (6e en 7e baan) banenstelsel Schiphol. Deze week is hiertegen een bezwaarschrift ingediend bij de Prov Staten. Zie voor dit bezwaarschrift op deze website onder "dossiers"