Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Haarlemmermeer: ‘Geen extra ruimte voor Schiphol’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 713 
|
 Haarlems Dagblad 
Haarlemmermeer: ‘Geen extra ruimte voor Schiphol’

Wim Koevoet
HOOFDDORP - Haarlemmermeer wil niet langer ruimte vrijhouden voor eventuele aanpassingen van het banenstelsel van Schiphol. Dat laten burgemeester en wethouders weten in een brief aan de provincie.

Noord-Holland wil de zogenaamde planologische reservering, die dit jaar afloopt, verlengen tot 1 april 2008. Haarlemmermeer is tegen. De brief waarin de gemeente haar bezwaren uiteenzet, wordt volgende week besproken in de gemeenteraad.

Volgens burgemeester en wethouders staat de verlenging van de reservering niet los van de discussie over een eventuele uitbreiding van het banenstelsel. Ze spreken hiermee tegen dat het verlengen van de termijn vooral een ‘administratieve’ ingreep zou zijn, zoals Noord-Holland stelt.

Zo lang er geen totale visie is op de toekomstige ontwikkelingen van Schiphol, vinden burgemeester en wethouders het ‘niet opportuun’ om ruimte vrij te houden. Ze zitten met dit standpunt op dezelfde golflengte als een meerderheid in de gemeenteraad, waartoe in elk geval Leefbaar Haarlemmermeer, PvdA, CDA en GroenLinks behoren. Deze fracties hebben in ander verband al duidelijk gemaakt dat Schiphol als andere bedrijven dient te worden behandeld. Voor andere bedrijven wordt ook geen ruimte apart gehouden met het oog op eventuele ontwikkelingen.

Schiphol heeft bij de provincie om een verlenging gevraagd zodat na 2006 de aanpassing van het banenstelsel niet onmogelijk wordt gemaakt door ‘anderssoortige ontwikkelingen’. De verlenging is nodig omdat het rijk en de luchtvaartsector nog geen definitieve standpunten over het banenstelsel hebben ingenomen.

Het enige wat vast staat is dat met het huidige vijfbanenstelsel vanaf 2010 niet meer aan de groeiende vraag aan vervoer door de lucht kan worden voldaan. Een aantal opties is onderzocht, zoals uitbreiding met een parallelle Kaagbaan en/of Noord-Zuidbaan (tussen Polderbaan en Zwanenburgbaan). Haarlemmermeer vindt dit onderzoek niet genoeg. Bovendien vindt de gemeente dat het banenstelsel wel mag worden geoptimaliseerd maar niet uitgebreid.


Reacties op dit bericht