Platform Vlieghinder Kennemerland
 

HSL beleid: geen daden, maar woorden

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1010 
|
 heraut-online.nl 
HSL beleid: geen daden, maar woorden

Voor terugdringen van HSL-herrie geldt het omgekeerde van ‘Geen woorden, maar daden’. Ondanks goede wil, lukt het de gemeente nog niet om eindelijk concrete maatregelen af te dwingen. Nog steeds steggelt de gemeente met de Stichting Geluidsoverlast HSL over het Meetplan voor geluidstesten. Dat moet dit jaar een correct geluidsbeeld opleveren van treinherrie. Een brede motie van de gemeenteraad onderstreept deze noodzaak. Zodat straks duidelijk wordt welke geluidsoverlast de bewoners teistert.
Het college in samenspel met het ministerie van Infrastructuur & Milieu zijn voornemens te besluiten dat een extra meetpunt voor het kwetsbaar gelegen Kwelderplantsoen in Rodenrijs niet nodig is. De stichting Stop Geluidsoverlast HSL heeft twijfels bij de uitkomst voor Rodenrijs wanneer een rekenmodel wordt gebruikt.
Daarnaast bestaat er een Plan van Aanpak of Pilot. Hierin staat welke oplossingen geschikt zijn om HSL-herrie te beperken. Deze pilot was toegezegd door de minister. Dit plan is niet toegelicht aan de stichting.
Ook is de inhoud van de pilot niet besproken met de technische adviseur van de stichting. Bovendien zal deze pilot pas de komende zomer tot uitvoering komen.
Daar komt nog bij, dat de noodzakelijke Anseldo-Breda treinstellen nog nauwelijks in gebruik zijn. De minister laat nota bene weten zelf niet in de hand te hebben, wanneer dit nieuwe materieel op het HSL-spoor komt.
In deze vaagheid ontstaat nu ook gedoe over een overkapping van de HSL in onze woonkernen. Een sterke wens van de sympathisanten van de stichting.
Het college zou een overkapping “ook” niet wenselijk achten, staat in de recente antwoordbrief van de Minister van I&M. Veiligheid lijkt daarvoor een argument te zijn. Maar bij een recent incident stond de HSL-trein al drie uur stil bij Bergschenhoek. Dus veiligheid kan geen tegenargument meer zijn.
Begrijpelijk dat onze wethouders gefrustreerd zijn door de laatste brief van de minister. Cruciale punten, waaronder de overkapping, staan hierin haaks op eerder uitlatingen van de bewindsvrouw in een Kamerdebat in februari 2012. Wethouder De Paepe gaf eventuele overkapping eerder aan tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Het college zegt een scherpe brief te gaan sturen aan de minister.
Beleid om HSL-herrie moet snel concreet en daadkrachtig worden. We tobben in Lansingerland al ruim vier jaar met indringend lawaai van de HSL.

Stichting Stop Geluidsoverlast HSL
Berkel en Rodenrijs Vice voorzitter, Rob van der Ouderaa


Reacties op dit bericht