Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Grote onzin SP over Schiphol’

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1126 
|
 Haarlems Dagblad 
‘Grote onzin SP over Schiphol’

SCHIPHOL - Met stijgende verbazing heeft bewonersvertegenwoordiger Cees van Ojik de politieke spelletjes in Den Haag gevolgd. En dan gaat het niet over de kabinetsonderhandelingen, maar over het ‘controversieel’ verklaren van het nieuwe geluidsstelsel dat vanaf 1 november op Schiphol zou ingaan.

,,Wat het nieuwe SP-Kamerlid Farshad Bashir daarover zegt, is grote onzin’‘, reageert Van Ojik.

Op voorstel van het SP-Kamerlid heeft de Tweede Kamer afgelopen week bepaald dat demissionair verkeersminister Eurlings niet over zijn graf mag regeren. Bashir: ,,Het gaat om de uitbreiding van de luchthaven. Voor de omwonenden van Schiphol en het milieu is het een hele geruststelling dat dit word uitgesteld. Het is nu aan de volgende minister of er alleen maar gekeken wordt naar de belangen van de luchtvaartsector of dat ook omwonenden en het milieu serieus worden genomen.’‘

De SP mag dan hopen dat een nieuw kabinet met een nieuw plan komt, maar de verwachting is dat juist een rechts kabinet inzet op groei van de luchthaven. Bovendien knoopt de SP dingen aan elkaar die niets met elkaar te maken hebben. Van Ojik: ,,Al twee jaar geleden is door alle betrokkenen een akkoord gesloten aan de Tafel van Alders over een beperkte groei van Schiphol. Dat is daarna door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer overgenomen. Dat staat nu niet meer ter discussie. Los daarvan is afgesproken dat we zouden kijken naar een beter geluidsstelsel. De Tweede Kamer heeft daar zelf ook op aangedrongen. Dat plan ligt er nu en willen we eerst vanaf 1 november voor een periode van twee jaar testen. Wanneer het niet zou werken, vallen we gewoon terug op het oude stelsel. Het is dus niet zo dat het nieuwe geluidsstelsel groei mogelijk maakt, want dat kan ook met oude systeem.’‘

Ook gedeputeerde Laila Driessen, die namens over de provincies Noord- en Zuid-Holland en 41 gemeenten aan de Tafel van Alders zit, benadrukt dat op 1 november alleen een proef van start zou gaan en dat het besluit over de capaciteit van de luchthaven al eerder is bekrachtigd door het parlement. ,,Het is een unieke kans om eerst in de praktijk te experimenteren en dan pas te beslissen om het in te voeren. Het is juist gunstig voor omwonenden wanneer bij dit experiment gekozen wordt om zoveel mogelijk de start- en landingsbanen in te zetten die de minste overlast geven.’’ Met name de woongebieden bij de Buitenveldertbaan worden dan ontzien.

Het ministerie van verkeer en waterstaat laat weten dat Eurlings een dezer dagen een standpunt zal innemen en zal wijzen op de gevolgen van nieuw uitstel.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door joop uit NULL

Het manupileren is weer begonnen met dit keer in de hoofdrol:
dubieuze 'bewonersvertegenwoordiger' Cees van Oijk
Onze 'vertegenwoordiger' van Noord en ZuidHolland ????? Laila Driesen VVD

C.V.:
Schiphol inclusief Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) commissie Regionaal
Overleg Schiphol (CROS)
De ongekroonde prinses van schiphol heeft haar ware aard laten zien.

Het manupileren is weer in volle gang.

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

De dubieuze "bewonersvertegenwoordiger" Cees van Oijk heeft zelf (zonder afstemming met de achterban) en eigengereid informeel de deal met Cherfontaine gesloten om het huidige handhavingssysteem (35 handhavingspunten met lokale bescherming/rechtszekerheid) te offeren voor een max. capaciteit voor Schiphol van 510.000 vliegbewegingen t/m 2020. Door het recentelijk controversieel verklaren van het betreffend experiment (en daarmee het voorlopig traineren van het doordrukken van het nieuwe handhavingssysteem enhet wegvallen van elke lokale rechtszekerheid/bescherming) kan van Oijk zijn persoonlijke afspraak niet nakomen en voelt hij zich geroepen om de SP te bekritiseren. Je moet maar durven.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

WIE PRAAT ER NU ONZIN?

1) Mag ik de heer van Ojik er aan herinneren, dat het Aldersadvies BESLIST nog niet is geaccordeerd door de Tweede Kamer ! Bij de aanbieding in nov 2008 hadden een aantal partijen waardering voor Alders, (VVD ,en CDA) niet meer dan dat ! Er moet eerst nog de beloofde Hoorzitting Luchtvaartwet voor 9 september 2009 plaatsvinden, waarvoor BLRS ook een uitnodiging ontving! Deze Hoorzitting , met het daar opvolgende beloofde A.O. (Algemeen Overleg Tweede Kamer) werd uitgesteld, omdat Alders nog een economische analyse wilde maken!
2) Mag ik de heer van Ojik er op wijzen,dat met de SP meestemden: PvdA, Groen links ,Cu, PvdD, terwijl d-66 niet aanwezig was....
De PVV wil meer groei dan Alders adviseert . Makkelijk kletsen,daar uit Venlo !

3)Zie het VK artikel : waarin men aantoonde VVDers en CDAers,voeren de hoofdzakelijke groep aan de Alderstafel. Deze mevrouw VVDster Laila Driessen zet de lijn van VVDer Hooijmaijers dus voort ? "dat het besluit over de capaciteit van de luchthaven al eerder is bekrachtigd door het parlement.'" Nee mevrouw Driessen ..Zie onder ad 1) U maakt er een potje van! Een degelijke politica onwaardig !
Geziende partij van van Ojik lijkt hij daar dus de wind mee te hebben...
4)Mag ik de heer van Ojik erop wijzen,dat er een beter stelsel moest komen,volgens de Kamer? Dit voorgestelde nieuwe stelsel is geen stelsel,maar een set van afspraken, zonder degelijke locale bescherming, dat pas goed is te te testen, bij een groter volume.
In de Kamer bestaat daarover kritiek,zie de 7 aangenomen moties, ingediend door Cu en PvdA.
Mag ik de heer van Ojik er aan herinneren, dat er 7 moties werden aangenomen,waarvan er nog niet 1 is uitgevoerd ? O.a. Zou Eurlings de huizennorm aanpassen, Niet 12300 gehinderde woningen mogen er zijn, maar zoals nog WEL in het huidige Aldersadvies staat , maar 11800 of nog lager 11000... (Het leek wel of Eurlings op de markt stond .... Mag het een onsje meer zijn)

5) "Dat is daarna door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer overgenomen. Dat staat nu niet meer ter discussie." Dat mocht de heer van Ojik wel willen, zie ad 1)
6)heer van Ojik : Bij het oudestelsel,het huidige dus was slechts mogelijk 460.000 vluchten uittevoeren. Dus wel degelijk groei

7) Die rechtse meerderheid is er nu al.... al is die klein. Deze minister behoort ook tot de partij die graag groei bewerkstelligt
dus eerst een zorgvuldige en zoals de SPer het noemt: Een FUNDAMENTELE discussie .