Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Groot tekort aan luchtverkeersleiders

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 2185 
|
 NRC-Handelsblad 
Groot tekort aan luchtverkeersleiders Download het gehele artikel 'Groot tekort aan luchtverkeersleiders'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Bijna drie miljoen euro subsidie voor opleidingen in luchtvaart

03-04-2008

SCHIPHOL - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 2,7 miljoen euro subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) gereserveerd voor luchtvaartopleidingen in 2008 en 2009. De subsidieaanvraag is ingediend door het Sectorfonds Luchtvaart. Hierin zijn KLM, Air Cargo Netherlands (ACN), Schiphol, FNV Bondgenoten, BedrijvenBond CNV en De Unie vertegenwoordigd.

De subsidieaanvraag is samengesteld uit diverse opleidingsprojecten bij ondernemingen in de luchtvaartsector. De brancheorganisatie ACN heeft in overleg met haar leden een aantal opleidingen geselecteerd en met succes opgevoerd voor subsidie, zo meldt het Sectorfonds Luchtvaart. In de loop van dit jaar stelt het Sectorfonds ondernemingen en instellingen in de luchtvaartsector in de gelegenheid om deel te nemen aan het ESF-project.

Het Sectorfonds Luchtvaart (SSL) is in 2007 ontstaan uit het College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs (CvBLO). Het doel van de organisatie is scholing, inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van huidige en toekomstige werknemers in de luchtvaartsector te bevorderen. Het indienen van subsidieaanvragen is één van de middelen om dit te realiseren. Ook wordt gezorgd voor de verdeling van de verkregen subsidiegelden.
______________________________________

Zo, opgelost. Ging men zo ook maar om met de overlast die luchtvaart veroorzaakt.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Hier wordt de vinger op de zere plek gelegd: De LVNL: Nieuwe innovaties kunnen niet worden uitgevoerd. Dat raak je de koekoek,als je in de top 7 LVNL managers beloont met ca 700.000 Euro op jaarbasis.
Dan blijft er minder over om de verkeersleiders op de werkplek aan te nemen en op te leiden.
Dit probleem speelt al jaren, maar de huidige kliek houdt innovaties tegen

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Wanneer Schiphol 1 miljard euro heeft weg te geven
en dat uit ideeën armoede maar reserveert voor extra dividend,
zou het dan niet een innovatief idee zijn om dat geld te besteden
aan een betere bijdrage van LVNL aan het algemeen welzijn?
Of maakt de LVNL plotseling geen deel meer uit van de sector?