Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Grondlawaai Schiphol wordt onderschat

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 655 
|
 NHD 
Grondlawaai Schiphol wordt onderschat Download het gehele artikel 'Grondlawaai Schiphol wordt onderschat'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

'Omwonenden klagen sinds de ingebruikname van de Polderbaan, 2 jaar geleden, Vooral over grondlawaai"?

Huh?

Geplaatst door Gerard uit NULL

Gek, dat Hoofddorp steeds wél wordt gehoord, maar de regio's vér van Schiphol niet. De hinder in de noordelijke IJmond werd óók onderschat, dat bleek reeds op dag 1 na de opening van de Kolderbaan. Maar dát wordt door de politiek doodgezwegen. Wetenschappers toonden inmiddels wél aan dat er verband is tussen Schiphol en gerapporteerde hinder. Zie het rapport van Peter Balke, NLR, te bereiken
via deze pagina.

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Gerard, Ik heb een vermoeden. In Hoofddorp werd vroeger zelden veel geklaagd. Dat kwam doordat men daar niet onder de banen woonde. Hoofddorp lag (en ligt) in de lobben, iets als in het oog van de orkaan, waar het stil was. Vroeger hoorden we via domme journalisten nog al eens: "Bij Schiphol zelf klagen ze niet, en verderop wel. Dus zijn dat zeurpieten.De hoofddorpers weten dat ze er brood mee verdienen.". Nu er zelfs in hoofddorp geklaagd wordt komt het voor de beleidsmakers wat te dichtbij. Er zou eens draagvlak kunnen afkalven!
Het Omnibus onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer van 1997 meldt overigens dat toen 36 % van de Haarlemmermeerders uitbreiding op Schiphol wilde en de rest niet,dus 64%! 29 % wilde de noordzee in 14 % spreiding over andere ned. luchthavens. 10% wilde naar de flevopolder, 7 % een hele nieuwe luchthaven en 3 % zei: Ga maar naar het buitenland. Oud burgemeester van Houwelingen (ook CDA) manipuleerde toen nog deze cijfers, toen hij in het programma Buitenhof zei: De meerderheid wil dat Schiphol hier blijft. Dit Schipholdossier kent al jaren van gesjoemel. Het wordt tijd voor een parlementaire enquete.Overigens uitstekend werk van Peter Balke.

Geplaatst door Nico uit NULL

Eindelijk zie ik de presentatie van NLR en AAS op de niet-publieke PVRC vergadering over het meten van vliegtuiggeluid en de criteria die voor de detectie gelden. Het heeft wel lang geduurd voor dat ik deze informatie te lezen kreeg.
Het is klip en klaar dat er niet goed gemeten wordt. Dit was reeds door Cerfontaine en van Wijk voor de Eerste Kamer Commissie voor Verkeer en Waterstaat verteld in verband met de aanvaarding van de Schiphol-wet en de motie Baarda.
DINOS detecteert en meet al 4 jaar lang nauwkeurig vliegtuiggeluid met 4 class-1 microfoons, maar dat mag niemand weten. Er is zelfs iemand op het ministerie van Verkeer en Waterstaat het werken onmogelijk gemaakt en hij moest zijn ontslag nemen (april 2004).

Geplaatst door Nico uit NULL

O ja, ir. S.P. Galis van bovengenoemde presentatie op PVRC, was ook betrokken bij het rapport "Meten van vliegtuiggeluid rond de luchthaven Schiphol", rapport TNO-NLR-Tu Delft, juni 2001, begroot fl 360.000,- waarvan de auteurs zeiden dat DINOS niet zou werken.
Er was een publieke uitleg van dit systeem voor deze personen gedaan. Zij wensten niet een geheimhoudingsverklaring te tekenen. De reden: ze waren zelf met zo'n systeem bezig!
Er was een kantoordemonstratie (1999) en een velddemonstratie (2000) voor drie ministeries geweest en er was ook nog het evaluatierapport (2000) van prof.dr. ir. Botteldooren van de Rijks Universiteit van Gent. Dus er was voldoende informatie aanwezig. O ja, de tweede CDV kon ondanks haar secretaris van dat ministerie het rapport niet vinden op het betreffende ministerie. Dus veel informatie en nog rondkraaien dat het systeem niet zou werken.
Vier professoren, w.o. de huidige rector magnificus van TUD weigerden het systeem te evalueren, van daar Botteldooren, net zoals ik is hij fysicus.

Nu begrijp ik opeens allerlei dingen, w.o. waarom deze bijeenkomst geheim was. Proficiat.


Dit is Nederland. Lees het proefschrift van "Noodzakelijk kwaad", september 2004 van Meihuizen, o.a. besproken in de NRC en je begrijpt waarom.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Nico, Begrijp je waarom 'deze bijeenkomst' geheim was? Bedoel je met 'deze bijeenkomst' de PVRC ledenvergadering?
Als dat zo is heb je het toch wel mis. Niks geheim, zelfs de pers was aanwezig en besteedde er aandacht aan. Bedoelde lezing van Peter Balke heeft wekenlang op ons web gestaan. Soms is er ruimtegebrek en schuift de zaak wat naar achteren. Tip: vaker bezoeken en méér lezen!

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Allemaal goed en wel maar ik snap nog steeds niet dat de Polderbaan het ‘grondgeluid’ heeft doen toenemen. Of een kist nou naar de Polderbaan rijdt of naar de Zwanenburgbaan, de grond-geluidsoverlast verandert daar niet door, het is hooguit de toegenomen capaciteit dat er meer overlast is in die regio, lijkt me. Overigens niet minder erg voor de getroffenen, des te meer reden om de groei van Schiphol te verplaatsen naar gebieden waar minder schade wordt aangericht.

Geplaatst door S. van Halm uit Hoofddorp

Geachte L.R. Aalegeiz,

Het grondlawaai is strikt gezien wel toegenomen en wel om de reden dat de taxi-afstand langer is en de vliegtuigen dus langer aan "de grond" bivakkeren met draaiende motoren. Tweede en, denk ik, belangrijkste feit is dat de taxi-baan langs Hoofddorp-Noord loopt, de Polderbaan dichter bij woonhuizen ligt en de vertrekkende vliegtuigen van de Polderbaan hun motoren gericht hebben op Hoofddorp-Noord (en dat was voorheen absoluut niet het geval met de Zwanenburg baan).

voormalig Hoofddorp Noord en thans Hoofddorp Floriande bewoner

Geplaatst door Louis Lawaay uit Bakkum

Bij noordelijke winden wordt de Polderbaan als startbaan gebruikt. Het aantal starts is dan ongeveer 40% van het aantal landingen dat bij zuidelijke winden op de P'baan plaatsvindt.
Maar dan gaat het ook van jetje. Met 100% vermogen en met de tailpipes naar Hoofddorp gericht wordt er gestart. Zolang de wielen kontakt maken met het beton is sprake van 'grondlawaai'. Dat lawaai blijft altijd buiten de boeken', omdat het geen vlieglawaai is.
Dit gebeurt dus bij noordelijke wind. De Hoofddorpenaren krijgen dan tevens de volle laag benzeen en ander heerlijks van de op startvermogen draaiende motoren.
Gezondheid!

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Geachte heer/mevrouw Halm en Lawaay,

Als ik uw inzendingen beschouw komt het er dus op neer dat de toename van het grondlawaai veroorzaakt wordt door de toename van het aantal vliegbewegingen. Dat toont dan aan dat de noodzaak om Verkeer en Waterstaat te houden aan de wetten die geldig zijn. De overlast ten gevolge van de Polderbaan is erg groot, zoals u zelf aangeeft wordt deze veelvuldig en intensief gebruikt. De overlast die u ondervindt is ook toegenomen. Onze overheid stelt echter dat alles binnen de marges van de wet gebeurt totdat uit de evaluatie zou blijken dat dat niet zo is.
Iemand die vrijdag in de bollenstreek (Hillegom) een training kreeg kon de trainer ook vrijwel niet verstaan vanwege overscherend vlieg tuig. De gehele regio staat onder enorme geluidsdruk.

Er MOET echt iets gaan gebeuren. De ontplooide initiatieven zijn talrijk. Wellicht dat de initiatieven nog krachtiger worden als de handen ineen geslagen worden en dat er een gezamenlijk doel wordt gesteld. Op deze site wordt ingezet voor een Luchtvaartschap, anderen zijn bezig duidelijk te maken dat een vliegveld in zee veel minder gek is dan dat men 5 jaar geleden dacht en zo zijn er vast nog meer gedachten.

Deze overlast begint steeds meer op kapitalistische terreur te lijken en dan nog wel uitgevoerd door onze eigen overheid.

Geplaatst door Gerard uit NULL

L.R. Aalegeiz: Even puntje op de i: De Platforms spreken over een luchtRUIMschap! De luchtVAART is van de sector, het luchtRUIM is van ons allen en is het waard met om zorg omgeven te worden.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Dank voor de correctie Gerard, mijn excuus.

Geplaatst door Louis Lawaay uit Bakkum

L.R Aalegeiz: Ik heb gepoogd te zeggen dat grondlawaai niet voorkomt in de wet. Dit berip is 'weggedefinieerd'. Zolang een vliegtuig de grond raakt, is er (volgens de wet)geen sprake van vlieglawaai. Schiphol wordt eenvoudigweg niet afgerekend op grondlawaai, wat als industrieel lawaai aangemerkt zou kunnen worden. Een bedrijf als Corus krijgt dan wèl de wetgever op zijn dak.
Het is jammer dat Schiphol dus niet als een echt bedrijf wordt behandeld door de wetgever. Taxiën, proefdraaien (ook door de motorenwerkplaats)en starten kan zonder enige konsekwentie plaatsvinden.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Louis, je hebt gelijk. Eigenlijk te gek voor woorden. Ik ervaar regelamtig dat instalaties die ik voor Corus aanschaf, en waarvan ik wéét dat het aandeel geluid geheel zal ondersneeuwen in het totaal aan geluid, toch uitgebreid op geluidsproductie gecontroleerd moet worden.