Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Groep bewonersplatforms steunt (toch) Aldersadvies

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 974 
|
 Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg e.a. 
Groep bewonersplatforms steunt (toch) Aldersadvies

Persbericht      
Schiphol 30-09-2008

De voorzitter van de Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP) heeft vrijdag j.l. via de media bekend gemaakt dat de vereniging uit het overleg over de verdere ontwikkeling van Schiphol aan de Alderstafel stapte. Hij deed dit vóórdat de vergadering die daarover een besluit zou nemen was begonnen en zonder dat de deelnemende leden dat wisten. Van de twaalf aanwezige leden hadden slechts 2 de tekst van het conceptadvies ontvangen. De vereniging heeft 27 leden waarvan 15 de doelstellingen wel ondersteunen maar de gebeurtenissen op afstand volgen. Zij zijn nog niet over de inhoud van advies geïnformeerd.

Een groep van 8 van de 12 meest actieve leden van de vereniging heeft gisteren niettemin zijn steun uitgesproken aan het Aldersadvies. Hoewel allen er moeite mee hebben een stelsel los te laten dat heeft bewezen een effectieve bescherming te bieden, deden zij dit omdat zij het totaaladvies een goed pakket vinden met veel voordelen voor de bewoners die zij vertegenwoordigen.

De voordelen van het tussen partijen gesloten akkoord hebben deze platforms er toe gebracht hun steun te geven. Zo wordt de groei van Schiphol t/m 2020 beperkt tot maximaal 510.000 vliegbewegingen in plaats van de 600.000 die Schiphol had gewild. Het aantal nachtvluchten wordt vanaf 2012 gemaximeerd op 32.000. Schiphol rekende op een verdere doorgroei naar 50.000. Voor de verhouding in de geluidoverlast in binnen- en buitengebied is een oplossing gevonden die er toe leidt dat de hinder in het buitengebied (o.a. door glijvluchten) vermindert en in het binnengebied stabiliseert. De groei van het aantal vliegbewegingen wordt over vier van de vijf banen verdeeld. Het aantal vliegtuigbewegingen op de Buitenveldertbaan zal niet verder toenemen.

De groep van acht vormt een meerderheid van de leden die de vergadering van vrijdag bijwoonden en ook een meerderheid van de leden die maandag j.l. een toelichting kregen van de heer Hans Alders op het advies. Uit deze toelichting bleek dat, in tegenstelling tot het beeld dat was opgeroepen, de lokale en algehele beschermende werking van het nieuwe stelsel gelijkwaardig was aan het bestaande. Ook is toegezegd dat de rechtsbescherming in de nadere uitwerking in overleg met de bewoners nog nader wordt getoetst. De regels waaraan de luchthaven zich dient te houden worden wettelijk vastgelegd. Een voordeel van het nieuwe stelsel is dat vliegtuigen geen minder milieuvriendelijke route meer hoeven te vliegen omdat een lokale grenswaarde aan het eind van het jaar dreigt te worden overschreden. Een definitief besluit over invoering van het stelsel zal pas vallen nadat een proefperiode van 2 jaar heeft aangetoond dat het nieuwe stelsel inderdaad een gelijkwaardige beschermende werking voor de bewoners heeft. Zo lang blijven de bestaande regels van kracht.

Vóór aanvang van de slotsessie van de Alderstafel ontving de heer Hans Alders van deze groep bijgaande steunverklaring. Deze platforms willen betrokken worden bij de uitwerking van het advies waarmee alle delegaties hebben ingestemd w.o. de bewonersdelegatie bestaande uit CROS bewonersvertegenwoordigers.

De groep van acht VGP leden wil bij de uitwerking van het advies niet buiten spel staan en beraadt zich thans over de wijze waarop de betrokkenheid daarbij zal worden gerealiseerd. Ook wil de groep de samenwerking met de collega’s van de CROS voortzetten.

Bijlage: steunverklaring

Informatie:
Eef Haverkort Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg 020 4974806
Gerard Geerdink Werkgroep SOS Dorpsraad Spaarndam 023 5385343
Louis van Daalen Dorpsraad Lijnden 06-28 832 932


STEUNVERKLARING VAN BEWONERSPLATFORMS AAN ALDERSADVIES


Schiphol, 30 september 2008

De tijd tussen de beschikbaarheid van het conceptadvies en het moment dat daarover moest worden gestemd was aanzienlijk korter dan aanvankelijk toegezegd en onvoldoende voor een ordelijk besluitvormingsproces binnen de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms). Daardoor heeft slechts een beperkt deel van de platforms kennis kunnen nemen van de inhoud van het advies en daar vragen over kunnen stellen.

De VGP telt 27 platforms, waarvan tussen de 10 en 12 actieve platforms regelmatig de vergaderingen bezoeken en waarvan een aantal de bijdrage aan de Alderstafel hebben ingevuld. De overige 15 platforms steunen de doelstellingen van de vereniging en volgen op afstand de activiteiten.

In een VGP vergadering van vrijdag j.l. heeft een stemming plaatsgevonden over het voorzetten van de deelname aan het Aldersoverleg. Van de 12 aanwezige actieve leden heeft een meerderheid van 7 leden tegen beëindiging van de deelname gestemd en een minderheid van 5 leden vóór. De voorzitter had, zo is gebleken, al vóór de vergadering aan de media gemeld dat de VGP uit het overleg zou stappen.

Van de aanwezige platforms hadden twee leden een exemplaar van het concept advies ontvangen. Het besluit werd derhalve genomen zonder dat andere aanwezigen de inhoud van het eindadvies te kenden. De toelichting die de heer Alders maandag j.l. heeft gegeven is voor een aantal platforms, die aanvankelijk voor beëindiging van de deelname hadden gekozen, aanleiding geweest om hun standpunt te herzien.

E.e.a. heeft er in geresulteerd dat onderstaande bewonersplatforms hun steun uitspreken aan het Aldersadvies.  Zij vormen een ruime meerderheid van het aantal VGP leden dat aanwezig was tijdens de laatste platformvergadering én van het aantal VGP leden dat aanwezig was tijdens de toelichting van de heer Alders.

Onderstaand platforms, allen lid van de VGP, verzoeken de heer Alders:

- hen te betrekken bij de verdere uitwerking van het advies
- alsnog aan alle platforms die dat wensen een toelichting te geven op het advies.

Green Hub
Dorpsraad Badhoevedorp
POSU Uithoorn
Dorpsraad Spaarndam (SOS)
Dorpsraad Haarlemmerliede
Dorpsraad Lijnden
Studiegroep Zwanenburg
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rose uit Randstad

Jammer dat de heer Alders in staat is gebleken de VGP uit elkaar te spelen.

Zo heeft hij niet alleen de hoofdprijs, maar ook nog een bonus.


Geplaatst door Angela uit Limmen

VGP verscheurd, Schiphol buitengewoon verheugd. Verdeel en heers.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

En nu dus alle extra vluchten op polder en zwanenburg...(en aalsmeer en kaagbaan).
Amsterdam komt het er beste vanaf..de ietwat minder bewoonde gebieden blijven de lul en krijgen meer herrie over hun heen...terwijl het nu al meer dan genoeg is...daarom pleit voor volgende humane stelsel dat ook bij wegverkeer ongeveer wordt gehanteerd:

Overdag:
Gemm. belasting per jaar :Max.44 dB Lden
Max.belasting per passage:Max.65 dB LAmax
Gemm. belasting per dag :Max. 3 dB > 44 dB
X passages p/u > 50dB :Max. 4 p/u

Wie gaat hier iets mee doen!!?