Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Groene trend in luchtvaart is ‘hip en het verkoopt’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1001 
|
 www.toekomstluchtvaart.nl 
Groene trend in luchtvaart is ‘hip en het verkoopt’

WTL: De luchtvaart wordt straks de grootste opwarmer, óók met biobrandstof

Het Duurzaamheidoverleg van zeven politieke partijen zal over enige tijd een Burgerinitiatief bij de Tweede Kamer indienen om de overgang naar hernieuwbare (groene) energie wettelijk te regelen.

Er zijn nu meer dan 45.000 handtekeningen voor een Deltawet Nieuwe Energie.
Volgens dit voorstel moet Nederland het initiatief nemen voor “een spoedige en ingrijpende Europese koerswijziging, waardoor efficiëntere alternatieven voor vliegen (vooral op kortere afstanden) aantrekkelijker worden.” Bedoeld worden vooral hogesnelheidstreinen. Vliegtuigen stoten naast CO2 ook andere broeikasgassen uit, die zelfs met meer dan 80% biobrandstof niet te compenseren zijn.

Volgens de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) zal een wereldwijd groeiende luchtvaart ondanks biobrandstof de grootste opwarmer worden. Als de groei doorzet zal er in 2050 tien keer zoveel worden gevlogen als nu en zes keer zoveel opwarmend broeikasgas worden uitgestoten. En dat terwijl de rest van de wereld de uitstoot juist vijf keer zo laag wil maken! Nederland moet daarom de huidige focus op groei van de luchtvaart vervangen door klimaatvriendelijkheid, om het initiatief in de EU kracht bij te zetten. De Schiphol Group en KLM hebben al de eerste stappen gezet, want Schiphol moet de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen en de KLM wil op biobrandstof overgaan. Maar tegelijk streven ze naar verdere groei, wat volgens de WTL hun klimaatbeleid volledig teniet zal doen. Daarover is de WTL momenteel met hen in gesprek.

Ongeveer tegelijk met het Burgerinitiatief zal de WTL de nota “Luchtvaart: van groei naar groen” bij de Tweede Kamer indienen, als onderbouwing en uitwerking van het voorstel voor de Deltawet. Een samenvatting hiervan kunt u lezen en downloaden op www.toekomstluchtvaart.nl

Wie dit voorstel van de WTL wil steunen kan zich via de website van de werkgroep toekomst luchtvaart opgeven. (zie: www.toekomstluchtvaart.nl)

Lees ook:

Bekijk bericht op "www.toekomstluchtvaart.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"Het milieu" wordt door de luchtvaartsector ingezet als marketingmiddel.

Niets meer en niets minder.

En de betrokken politici staan er juichend bij te klappen. Weten zij veel...

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Dat noemen ze green washing. Natuurlijk speelt marketing hier een grote rol. Toch denk ik dat het klimaatvriendelijke beleid van Schiphol en KLM iets verder gaat, want deze ondernemingen weten maar al te goed dat ze in de problemen komen als ze niets doen. Bovendien werken ook daar mensen die serieus met het klimaat bezig zijn, al is het de vraag hoe ver hun invloed reikt. Voor ons (WTL) is het een goed aangrijpingspunt om de discussie met de sector aan te gaan hoe je echt groen kunt worden, wat je er voor moet veranderen en hoe je dat op een economisch gezonde manier kunt invoeren. Dat gaan we de politici óók vertellen.