Platform Vlieghinder Kennemerland
 

GroenLinks wil dat minister Eurlings Luchtverkeersleiding naar Spaarndam stuurt

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 865 
|
 Groen Links 
GroenLinks wil dat minister Eurlings Luchtverkeersleiding naar Spaarndam stuurt

GroenLinks Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak wil dat minister Eurlings de Luchtverkeersleiding (LVNL) dwingt publiekelijk een toelichting te geven aan bewoners van Spaarndam over een vliegexperiment, waarbij de Zwanenburgbaan en de Polderbaan veel intensiever dan voorheen tegelijkertijd gebruikt worden. Dat leidt onder meer in Spaardam tot extra herrie. De Dorpsraad Spaarndam had de Luchtverkeersleiding om een toelichting op een openbare vergadering gevraagd. De LVNL weigerde, omdat ‘de opzet niet effectief is gebleken’.

Desnoods moet Eurlings zelf tekst en uitleg gaan verschaffen. Duyvendak: ‘Eurlings heeft voortdurend de mond vol over de broodnodige transparantie bij het Schipholbeleid en het terugwinnen van het vertouwen van bewoners. Laat hem dat dan maar waarmaken’.

Begin april stelde GroenLinks al vragen aan de minister over de gevolgen van het experiment voor bewoners van Amsterdam West, die ook met extra herrie te maken kregen. Eurlings gaf in antwoord op die vragen aan het experiment hoe dan ook door te willen zetten.

Vragen van het lid van Duyvendak (GroenLinks) aan minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) over weigering Luchtverkeersleiding om in debat te gaan met Spaarndammers (6 mei 2008)


1. Bent u op de hoogte van het feit dat de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een uitnodiging van de dorpsraad Spaardam heeft afgeslagen voor het geven van een openbare toelichting over de voortgang van het experiment parallel uitvliegen? 1)

2. Kent u de mening van de LVNL, dat het geven van een openbare toelichting op het beleid ‘weinig effectief’ is? Deelt u die mening? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe beziet u de weigering van de LVNL in relatie tot een van haar wettelijke taken, namelijk ‘het verstrekken van luchtvaartinlichtingen’? 2)

4. Hoe beoordeelt u de weigering van de LVNL in relatie tot de door u gewenste transparantie in het Schipholbeleid?

5. Bent u bereid de LNVL de opdracht te geven het verzoek van de dorpsraad Spaarndam te honoreren en de inwoners van Spaarndam bij een openbare bijeenkomst toelichting te geven op het experiment parallel uitvliegen?

6. Bent u, als u de LVNL geen opdracht wenst te geven het verzoek van de dorpraad te honoreren zelf bereid het vliegexperiment en de gevolgen daarvan aan de Spaarndammers uiteen te zetten? Zo nee, waarom niet? 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Polderbaan en Zwanenburgbaan intensiever/anders gebruiken ?

Dat kan alleen als het vliegverkeer verder toeneemt of als het preferentieel baangebruik weer wordt afgeschaft.

Dat belooft nog wat. In ieder geval een hele hete zomer !!

Geplaatst door Els uit Castricum

Ze durven niet naar die openbare vergadering te gaan want dan zijn ze zelf getuige van hun maatregelen, nl het horen dat helse lawaai en dan moeten ze hun maatregelen wel intrekken. En tja, dan hebben ze een probleem. Wanneer en wie gaat er de toverzin, "veel minder vliegen" eens uitspreken? Wat zal er dan een golf van opluchting door de gelederen gaan.