Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

GroenLinks: groeiplannen Schiphol van tafel

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 694 
|
 Trouw 
GroenLinks: groeiplannen Schiphol van tafel

(Novum) - De nieuwe groeiplannen van luchthaven Schiphol moeten onmiddellijk van tafel. Dat zei Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks) donderdag tijdens een debat over de luchthaven. Volgens minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) is er nog niets besloten.

Schiphol zou vragen om tachtigduizend extra vliegbewegingen rond de Buitenveldertbaan.
De plannen staan volgens de Volkskrant in een conceptonderzoek naar de milieueffecten van het bijstellen van de zogeheten handhavingspunten. Op 35 plaatsen rond de luchthaven is vastgelegd hoeveel overlast er mag worden veroorzaakt. Schiphol wil deze normen oprekken.

De studie is overhandigd aan Hans Alders. De scheidend commissaris van de Koningin in Groningen stelt samen met de luchthaven, luchtvaartmaatschappijen en bewoners een convenant op over de toekomst van Schiphol. Dit rapport van de ‘Tafel van Alders’ wordt volgende week verwacht.

Aangezien Eurlings dit rapport wil afwachten, was hij terughoudend met zijn commentaar over de plannen van Schiphol. Wel zette hij vraagtekens bij het aantal extra vluchten. “Het gaat om het totaal van handhavingspunten. Sommige worden omhoog bijgesteld, andere naar beneden. Dat betekent dus niet automatisch dat er tachtigduizend vliegbewegingen bijkomen.”

Volgens GroenLinks probeert Schiphol alvast de eigen groei veilig te stellen. De luchthaven profiteert schaamteloos van de ingewikkelde milieuregels, meent Duijvendak, die eiste dat de plannen van tafel worden geveegd. De meeste partijen willen eerst het rapport van de Tafel van Alders afwachten. Na het verschijnen van het convenant wordt het debat vervolgd.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

DIT WAS NIET DE KERN VAN HET DEBAT

Het begin ervan, Haverkamp, was rampzalig. Die leeft nog in een verleden van: de dubbeldoelstelling slaagt; geluidsoverlast is gehalveerd terwijl Schiphol groeit, alleen niet genoeg. We moeten wat helpen met experimenteren. De anderen, ook Duyvendak, leken zich met hun vele details, inclusief het ochtendblad, nog in een verkiezingsroes te bevinden. Het werd een chaos van kreten.

EURLINGS commentaar daarentegen was glashelder en staat daarboven. Het begint met het grote overzicht. "Denk niet dat ik het dossier niet ken, want ik kende het als kamerlid inder Netelenbos". Toen was ik voor groei, maar binnen het kader van gelijkwaardigheid. Pas op: "Heb aandacht voor beperking. Het schuurt altijd en is complex"

Hij stelt dat hij als kriterium dat de groei begrensd glashard wil vasthouden aan gelijkwaardigheid. Dat is de Wet. Maar pas op: de meetlat die de wet hanteerde heeft gefaald. We laten de gelijkwaaqrdigheid niet los en zullen daar strikt op blijven handhaven, maar we moeten de maatlat actualiseren.

Wat is groei? Groei heeft alleen zin wanneer het groei van de randstad als Europese topregio steunt. Het gaat om kwaliteit en daarop moeten we Schiphol, als een van onze mainports (naast Rotterdam) sturen. Sturen op economische betekenis. Het rijk moet niet volledig afhankelijk zijn van Schiphol voor de lange termijn.

Binnengebied en overlast: Actualisering van de maatlat mag niet leiden tot meer hinder maar ook niet minder vliegbewegingen. Je zult moeten kunnen verifieren wat het huidige betekent voor verleden: dus extra check gelijkwaardigheid. er mag geen verschil zijn tussen papier en werkelijkheid. In het binnengebied is de Alderstafel met de BRS en CROS zelf verantwoordelijk voor convenanten. We wachten daarop (11 juni), zonodig later, maar als het overleg mislukt zal de overheid de knoop moeten doorhakken.

Voor de gebieden verderop, slachtoffer van toeleidend verkeer, was hij minderduidelijk. Dreigend klonk "Er is niet gebleken dat buiten de ring 58 Lden voorkomt" Maar Hij en vooral Cramer benadrukten dat daar nog geen beschermingscriteria zijn (ook om gelijkwaardigheid te toetsen, want het is het enige wat we hebben om ons aan vast te houden en het staat in de wet. Ook hier wordt terecht de verantwoording eerst bij de veroorzakers gelegd: Er moet een convenant over komen tussen Schiphol en.... het Rijk (!). (zijn we hier aan het verlenen van verantwoordelijkheid voor behoudend vliegen bij de LVNL?). Aan Schiphol om te komen met voorstellen. Anders zullen wij zelf met voorstellen komen op basis van voorgelegde opties.

Wat Startnotitie betreft. Het m.e.r. wordt nadrukkelijk getoetst door de Cie m.e.r. Ook hier geldt dat gelijkwaardigheid het wettelijk kader is. Misschien kloppen aannnames niet maar dan moet meetlat veranderen.

Milieu: In het kader transportraad is er nadrukkelijk aandacht emissie en milieucomponent. Openbaar vervoer en bereikbaarheid schiphol: Het hele gebied studie van start gegaan. Voor zomer van 2007 besluitvorming. Moet zeer ambitieus worden bekeken.

Er was veel meer, maar er komt een officieel tweedekamer verslag. Ik geef dit te horen omdat U als lid van het PVRC natuurlijk wilt weten hoe dit eerste optreden van de minister over kwam. Wel, ik heb het gevoel dat je op hem kunt rekenen. Hij schenkt klare wijn en weet wat er aan de hand is.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Tja, Olav, Ook ik/wij volgen het op de voet. Maar wachten ook op het verslag, want nu en dan was het moeilijk te verstaan.
Een aantal zaken door Eurlings verwoord klonken goed, maar ik benadruk dat Duyvendak
wel degelijk de zere vinger , als luis inde pels op de juiste plekken legde.
Vergeet niet dat goede oppositie onontbeerlijk is. Bovendien opereert de Sector honds brutaal.

Laten we hopen, dat het goed af gaat lopen. Zie het Persbericht van De Platforms, over enige uren mogelijk hier op de site.Geplaatst door dr O.L.M. Bijvoet uit Castricum

Jan,

Inderdaad, jij en ik zijn benieuwd naar het tweede-kamerverslag. De uitgezonden tekst was hier uitstekend te verstaan, en met een kopje koffie erbij goed noteerbaar. Dat is dan een voordeel van internet.
Het is voor het eerst in deze discussie dat ik een verantwoordelijke zo hoor spreken dat ik er vertrouwen in kan hebben dat wat bij mij overkomt geen resultaat van list is maar de werkelijkheid.

Dat de sector een uitgekiende regie voert, waarbij, zoals Eurlings ook aangeeft, het Schipholbelang prioriteit heeft boven het landsbelang, is zonneklaar.

Het is meteen ook het probleem met de Alderstafel. Probeer jij maar eens de samenstelling te begrijpen. CROS, dat oorspronkelijk bedoeld was als regionaal overlegorgaan , is plotseling partij naast de BRS (Bestuurlijke Regio Schiphol). Samenstelling en zwaartelijnen zijn onduidelijk.

Eigenlijk geldt hetzelfde voor het Platformoverleg. Oorspronkelijk lag de kracht daarvan in de unanimiteit waarmee platforms die locale belangen organiseren gemeenschappelijk hun stem konden laten horen als het ging om algemene zaken van bestuur. Zie "Als een Goed Instrument", waar ik nog steeds trots op ben. Zijn argument, evalueer ook je maten, is nu actueel. Nu, als vereniging, is het een belangenorganisatie geworden en moet ieder 'lid' bedacht zijn dat zijn plaatselijke belangen niet in een gemeenschappelijk convenant worden ondergesneeuwd. Zie de afwegingen Buitenveldert/Polder.

Nog steeds maak ik mij grote zorgen. Het probleem van de gemeenten in de nauwe rand om Schiphol lijkt nu te worden aangepakt en zelfs in de zin waar op ook jij steeds hebt gehamerd: gelijkwaardig moet gelijkwaardig zijn. Het probleem heeft voornamelijk te maken met vertrekkend luchtverkeer, waarvan de overlast vele malen intenser (wat nog niet betekent 'erger') is dan van toegeleid verkeer.

De grote uitgestrektheid van hinder afkomstig van toegeleid verkeer is in geen enkele waarnemings- en handhavingsmethodiek, noch in de contourenlandschappen echt vertegenwoordigd. Ik denk dat dat probleem openbaar moet worden. Het zal alleen maar toenemen met de differentiatie in baangebruik bij vergroting van het aantal vliegbewegingen. Ik heb nog niet het vertrouwen dat dit goed wordt onderkend en weet ook niet hoe je hier het gelijkwaardigheidsverhaal op moet loslaten. De downwindtechniek als oorzaak van hinder door de frequentie van lange passages op 2000 voet is een nieuw probleem.

Vanmiddag neemt Berkhout officieel afscheid als hoogleraar te Delft. Jammer dat deze sterke arm al aan het begin van het verhaal werd afgehakt. Wij zijn hem dank verschuldigd.

Olav

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Olav, Er is meer bekend dan je vermoed. Vooral het NMP onder de eminente leiding van Prof van Egmond produceerde een waaierd van gegevens. (Feiten en cijfers,1990-2010 en Opties voor beleid )Ik zal je ook een brief van zijn hand mailen.
De grootte van hindergebied is ook genoemd: 71 x 55 km !
Het is echt te hopen, dat Eurlings goed beseft dat als hij de zaken niet eerlijk en adequaat afhandelt hij in de rij van
Jorritsma, Netelenbos en Schultz vanHaegen
belandt.
Ik wil het eerst afwachten.
Ik geef hoe dan ook dit Kabinet het voor deel van de twijfel. De negatieve rol van de VVD zijn we even kwijt. (Hoewel ook indie partij soms weleens een fatsoenlijk mens als Ir Ketting Vz MER zit!)
Als PvdA en CDA (onder het toeziend oog van de C.U. die in het Schipholdossier alvele jaren een zeer goede bijdrage leverde)
het nu niet goed regelen, dan leren ze het nooit meer.

Geplaatst door Olav uit NULL

Jan,

Wat nu? Waaierd? Je zult 'baaierd' bedoelen. Maar dat woord staat ook voor chaos en warboel: iets waar kamerdiscussies - maar niet alleen die - al gauw in belanden wanneer het gaat om zieltjes en niet om de zaak.
Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Olav, weet je het weer beter? Inderdaad ik bedoelde Baaierd, maar schreef ook: de Eminente Prof. Dr. van Egmond. Het NMP is niet van chaotisch geschrijf te betichten.
Een door mij en velen ervaren, als zeer hoogwaardig instituut met onverdachte izeer integere wetenschappers.
En die moet je liever niet verwarren met chaotische politici.

Geplaatst door Olav uit NULL

Jan,

Dat slaat op niets.

Eenieder moet begrijpen dat ik het niet over van Egmond heb, maar over jou en mij en een manier van discussieren die niet zo vruchtbaar is.
Dat was dus terecht.

Blijven we bij de zaak:
Voor wie het niet zou weten:
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) voorziet de Nederlandse regering van onafhankelijke evaluaties en verkenningen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de invloed daarvan op mens, plant en dier.
Het MNP vormt hiermee de brug tussen wetenschap en beleid en staat onder leiding van Prof ir Klaas van Egmond. Het MNP wordt intensief geconsulteerd door VROM omwille van zijn deskundigheid.

Naar mijn weten heeft de Raad van Advies van het MNP geen advies uitgebracht ten aanzien van waarnemings en handhavingsmethodieken in het luchtverkeersgebied op afstand van de luchthavens, dus buiten het gebied dat in het m.e.r. is afgepaald. Daar ging het om.

Opmerkingen over wie wat waar of beter weet, wat hebben die voor zin? Het gaat om licht op de toekomst en een uitweg die zinvol is voor elkerlyck.