Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Groen licht voor overdracht klachtafhandeling aan Schiphol en Luchtverkeersleiding

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 925 
|
 Crosnet.nl 
Groen licht voor overdracht klachtafhandeling aan Schiphol en Luchtverkeersleiding

Tijdens de plenaire CROS vergadering van donderdag 26 oktober 2006 is ingestemd met de notitie ‘Toekomst Klachtenbehandeling Schiphol’.

Wel is door de leden van de CROS met nadruk gesteld dat aan een aantal randvoorwaarden nog nadere invulling moet worden gegeven.

Hiermee is groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van het traject om het CROS Informatie en Klachtenbureau (IKB) onder te brengen bij Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Bij het IKB kunnen omwonenden van de luchthaven klachten indienen en vragen stellen over het gebruik van de luchthaven en de afhandeling van het verkeer van en naar Schiphol. De CROS is van mening dat het IKB onvoldoende toe komt aan de behandeling van klachten, naast de registratie ervan. Door de uitvoering van klachtenafhandeling neer te leggen bij de verantwoordelijke partijen, is het mogelijk om klachten efficiënter te behandelen. Ook draagt een overgang van het IKB naar de LVNL en AAS bij aan de verdere uitbreiding en verbetering van de informatievoorziening aan de omwonenden van de luchthaven.

“Vragen over het vliegverkeer van en naar Schiphol moeten beantwoord worden door partijen met de expertise in huis en niet door een tussenpersoon. Dat maakt het mogelijk om omwonenden sneller en adequater te helpen” aldus voorzitter van de CROS werkgroep Klachten, mevrouw E.J. van Hoogdalem-Arkema.

De CROS begeleidt o.a. via de werkgroep Klachten de overgang van het IKB naar AAS en LVNL. Bij een informatie- en klachtenbureau van die partijen blijft de CROS betrokken. Het is de bedoeling dat het klachtenbureau onder verantwoordelijkheid van AAS en LVNL start in de loop van 2007.

In de CROS zitten vertegenwoordigers van 26 gemeenten, bewoners, provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht en de luchtvaartsector (Luchtverkeersleiding Nederland, Amsterdam Airport Schiphol, KLM, Martinair en Transavia). De CROS is in het leven geroepen om in goed overleg te streven naar hinderbeperking als gevolg van vliegverkeer in de regio waarbij evenwichtig rekening wordt gehouden met het mainport- en milieubelang.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rob uit NULL

wedden dat eht aantal klachten heel snel zal afnemen... zelfs als het dat niet doet dan wordt door middel van allerlei schimmige manieren uiteindelijk een daling te zien zijn... over 5 jaar klaacgt er helemaal niemand meer omdat de lijnen dan niet meer werken.. schiphol bedankt..

Geplaatst door Vos uit NULL

De Schiphol-Group: een terreurstaat in de staat der Nederlanden!