Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Groei Schiphol stuit op kritiek

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 687 
|
 Reformatorisch Dagblad 
Groei Schiphol stuit op kritiek

DEN HAAG (ANP) – Deskundigen zetten vraagtekens bij het kabinetsbesluit om Schiphol verder te laten groeien. Het kabinet zou niet realistisch zijn, en maatregelen om de geluidsoverlast terug te dringen kunnen leiden tot hogere ticketprijzen.

Donderdag praat de Tweede Kamer met deskundigen en belanghebbenden zoals KLM, Schiphol, milieuorganisaties en omwonenden over de toekomst van de luchthaven. Een dag voor die bijeenkomst kwamen het Milieu– en Natuurplanbureau (MNP) en het Centraal Planbureau met kritische rapporten.

Het CPB concludeert dat het mogelijk is om de geluidsoverlast van Schiphol met meer dan 3 decibel relatief goedkoop terug te dringen, onder meer door stillere aanvliegroutes en de inzet van geluidsarmere vliegtuigen. Omwonenden profiteren hiervan, maar de kosten voor alle Nederlanders die wel eens vliegen, gaan omhoog. De luchtvaartsector zal zijn investeringen immers verrekenen in de ticketprijs.

Uit de studie van het MNP blijkt dat het kabinet zich onmogelijke doelen stelt als het gaat om Schiphol. Volgens de onderzoekers is het niet realistisch om aan te nemen dat groei van de luchthaven gepaard kan gaan met gelijkblijvende geluidsoverlast voor mensen die dichtbij Schiphol wonen én met een aanzienlijke afname van de vliegtuigherrie voor diegenen in verderaf gelegen gemeenten (’buitengebied’). Deze doelen zijn naar de overtuiging van het MNP „niet alle drie gelijktijdig haalbaar”.

Het kabinet heeft eind april voorstellen gedaan over de toekomst van Schiphol. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer) zei destijds dat het aantal vluchten per jaar mag toenemen van ruim 400.000 nu tot 520.000. Maar een verdere uitbreiding is afhankelijk van harde afspraken. Die moeten dit najaar gegoten worden in een convenant, waarin Schiphol en andere partijen zich vastleggen op maatregelen om de geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk terug te dringen.

Staatssecretarius van Milieu Pieter van Geel benadrukte eerder al dat de totale geluidsoverlast in de toekomst niet mag toenemen. „We willen afspraken die handhaafbaar zijn. Anders zijn het maar vage beloftes”, zei de bewindsman.

De linkse oppositie, omwonenden en milieuorganisaties oordeelden vernietigend over de plannen van het kabinet. De rapportages van het CPB en het MNP verschaften GroenLinks nieuwe munitie. Volgens fractiewoordvoerder Wijnand Duyvendak moet het kabinet zijn Schipholbesluit herzien. Van Geel stelde op zijn beurt echter dat de visie van het MNP niet afwijkt van die van het kabinet.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

OPENBARE HOORZITTING

#Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 09.30 uur tot ca. 16.10 uur – Oude Zaal
Agenda: het horen van deskundigen van diverse organisaties
over Schiphol.
Deelnemers:
10.15 - 11.00 uur: Commissie Deskundigen
Vliegtuiggeluid;
11.00 - 11.30 uur: CROS;
11.30 - 11.50 uur: NLR,
Milieu- en Natuur Planbureau;
11.50 - 12.20 uur: Gezamenlijke bewonersplatforms;
12.20 - 13.30 uur: PAUZE;
13.30 - 13.50 uur: BRS;
13.50 - 14.10 uur: Stichting Natuur en Milieu
Milieudefensie;
14.10 - 14.30 uur: Vereniging Nederlandse
Verkeersvliegers
Platform Nederlandse Luchtvaart;
14.30 - 15.00 uur: VROM-Raad, Raad Verkeer en
Waterstaat;
15.00 - 15.20 uur: RIVM, Prof. Stallen;
15.20 - 16.00 uur: Schiphol, KLM, LVNL.


Succes!

Geplaatst door Leonard uit Castricum

Wie heeft weer het laatste woord? Juist, Schiphol-KLM-LVNL. Toeval of opzet ?

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Korte (zeer onvolledige impressie: En...........Cerfontaine had weer een showje met een paar oneliners. LVNL zegt dat ze een onafhankelijk orgaan is, maar zit wel op de lijn van de sector. Kwam met weinig innovatiefs. LVNL: Defensie moet deel luchtruim inleveren.
En....de heer Hartman , directie KLM zegt: Als we de ruimte hier niet krijgen, gaat een deel straks naar Frankrijk. (Ik dacht nog even nou...........? Maar de toon en het aplomp klonk stevig en dreigend.
Een zeer intensieve dag, waar de 19 Platforms bij monde van heer Gosliga haar standpunten stevig verwoordde.
Wordt ongetwijfeld vervolgd