Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Groei Schiphol alleen binnen grenzen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 919 
|
 Verkeer en Waterstaat 
Groei Schiphol alleen binnen grenzen

  De zorgen die de afgelopen dagen via verschillende media zijn geuit over de groei van het aantal vluchten op Schiphol, zijn onnodig, zo oordeelt het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Begin deze week werd bekend dat het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) studeert op een scenario met 800.000 Schiphol-vluchten in het jaar 2020, ongeveer twee keer zoveel als nu.

Voor de luchtvaart op Schiphol gelden wettelijke grenzen aan de hoeveelheid geluid, veiligheidsrisico en uitstoot die de vliegtuigen in de omgeving van de luchthaven mogen maken. Zolang Schiphol binnen die grenzen blijft, is groei van het vliegverkeer mogelijk. Er worden geen grenzen gesteld aan het aantal vliegtuigen. Als de vliegtuigen stiller, veiliger en schoner worden, past er in de toekomst meer verkeer binnen de milieugrenzen. Er kan ook groeiruimte worden gecreëerd door minder ‘s nachts en meer overdag te vliegen. Verkeer in de nacht telt namelijk tien keer zo zwaar in de milieuruimte. Doordat er steeds geavanceerder technieken komen voor het vliegverkeer, kunnen er meer vliegtuigen per uur worden afgehandeld. Dat betekent weer meer ruimte voor het verkeer overdag, terwijl op dit moment de pieken overdag vol zitten.

Hoeveel groeiruimte er is, hangt volgens het ministerie vooral af van het stiller worden van de vliegtuigen. De vloot op Schiphol is al heel modern en stil. Een deel van de vliegtuigen kan nog worden vervangen, maar dat vergt vooral investeringen van buitenlandse maatschappijen. De Nederlandse maatschappijen vliegen al met een stille vloot. Misschien dat, zoals in de studie van het NLR, op de lange termijn 800.000 vliegtuigen per jaar mogelijk zijn, maar dan moet er nog veel veranderen. In de komende jaren zal zoveel verkeer nog zeker niet mogelijk zijn.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Trudy uit Uitgeest

hoezo de vloot van schiphol is al stil? waar word ik dan steeds wakker van ? van de stilte?,65db is toch niet stil te noemen.

Geplaatst door Gerard uit NULL

V en W mag wel zeggen dat er grenzen zijn, maar er zijn géén praktische grenzen!
Immers:
- Er is géén grens in de aantallen, men mag onbeperkt vliegen.
- De grenzen voor groepsrisico worden genegeerd, dus die zijn er niet.
- chemische uitstoot 'verwaait' wordt gezegd, dus dat is er ook niet.
- er is nog ruimte van bijna 3 dB in de handhavingspunten. Dit betekent een verdubbeling van het huidige aantal vluchten. met een nog eens 3dB stillere vloot (dat is nauwelijks stiller) wordt dat een verviervoudiging van het huidige aantal. Vermigivulfig het hudig vluchten met 4 en je komt on de buurt van een grens. 1, 6 miljoen? Tegen die tijd worden de geluids wel weer wat opgerekt. Op naar de 2 miljoen!

Conclusie: er zijn géén feitelijke grenzen, is onbeperkte groeiruimte.
V en W liegt dus dat het barst.

Geplaatst door SH uit NULL

Geloof het of niet; Een continue aanhoudende geluidsdruk van boven de 50 db is dus aanvaardbaar volgens verkeer en waterstaat.

Wanneer houd dit eens op?!


Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

“De vloot op Schiphol is al heel modern en stil. Een deel van de vliegtuigen kan nog worden vervangen, maar dat vergt vooral investeringen van buitenlandse maatschappijen. De Nederlandse maatschappijen vliegen al met een stille vloot.”

Het citaat hierboven doet je bloed koken. De redenering is precies dezelde als dat er ook niemand op de Noordpool klaagt over vlieg tuig.
De mensen die de volle laag over zich heen krijgen van deze ‘stille kisten’ slapen niet, zijn neurotisch, zijn honderdduizend euro kwijt als ze verhuizen willen, worden op geen enkele wijze door de overheid beschermt tegen het kapitalistisch ingestelde Schiphol.
Overigens verwijt ik dat geenszins Schiphol. Ieder bedrijf heeft zijn eigen missie, die van Schiphol is vast niet “zoveel mogelijk geluid produceren”.
De ministeries echter blijken helemaal geen missie dan wel visie te hebben en streven tezamen met Schiphol naar zo veel mogelijk baten.
Dit echter wel ten koste van de omgeving. Bedankt overheid, voor het geografisch discrimineren van honderdduizenden mensen.

Die o zo stille Nederlands luchtvloot is overigens HELEMAAL NIET STIL!
De grootste blêrbakken zijn nog steeds blauw en oranje (KLM en Easyjet). En het zou wel eens leuk zijn om het om te draaien ministerie van V&W: alleen kisten die onder een bepaalde mate van geluidsproductie zitten mogen gebruik maken van luchthaven Schiphol.
“Welnee” zegt onze overheid, “alles mag starten en landen want het gros is echt heel erg stil.”

De berekening van het zogenaamde Ke-systeem was ook zo’n giller. Vliegtuigen die stationair minder dan 65 decibel veroorzaakten werden eenvoudigweg niet meegenomen in de geluidsbelasting.

Gezien het feit dat ze bij V&W nog nooit uitleg hebben gekregen over hoe een calculator werkt (zie rapport Rekenkamer over Progis, de ‘rekenfout’ aangaande de Polderbaan, de stelling dat het in slaapkamers ‘echt niet boven de 25 Dba uitkomt’) zou het erg interessant zijn iemand V&W uit te laten leggen hoe je rekenkundig met akoestiek om kan gaan.
Zo lang dit niet het geval is stel ik dat V&W niet capabel is om na te denken over handhaving van regels, noch in staat is om het bedrijf Schiphol te ondersteunen in de activiteiten. Van dit brevet van onvermogen wil ik best een kopietje maken voor het ministerie van Milieu vanwege de stellingname van Van Geel aangaande de evaluatie van de Luchtverkeerswet.

STILLE VLIEGTUIGEN BESTAAN NIET (behalve zweefvliegtuigen)!


Geplaatst door Nico uit NULL

Op een van de sessies van Internoise 2001 werd een co-chair bekleed door een werknemer van een kennisinstituut, mr. B. De chair werd bekleed door Keith Attenborough. Deze mr. B hield een verhaal over een propagatiemodel met differentiaalvergelijking (PE model voor ingewijden). Toen hem gevraagd werd hoe hij de starter (beginvoorwaarde) introduceerde, essentieel voor de uitkomst, wist hij daar geen antwoord op te geven, ondanks verduidelijking van Attenborough. Later schoot de vraagsteller hem in de wandelgangen aan en stelde hem nogmaals de vraag, hij zei daarop dat hij er geen verstand van had en maakte snel zich uit de voeten. Deze mr. B is/was van TNO-TPD, het kennisinstituut betreffende akoestiek in Nederland. Op deze wijze, het bekleden van een co-chair, probeert men de indruk te wekken dat men verstand van zaken heeft.
Wat denkt u dan van het ministerie van VW te verwachten?Geplaatst door Frans uit Uithoorn

Dit is om des duivels over te worden. Nog meer vliegtuigen per uur. Hier onder de Aalsmeerbaan worden we nu al gek. Het ene vliegtuig is nog niet weg, of je hoort de volgende alweer opdoemen. Laat Melanie maar een keer met haar Philipa een dagje in onze tuin komen zitten, dan weet ze precies wat we bedoelen. Laat dat hele Kabinet maar vallen, het liefst vandaag nog.

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Even een 'geluidswalletje' opwerpen,
ministerie van verkeer en waterstaat?
Wordt hier even met dubbele tong
gesproken? Wederom belangenverstrengeling?
Het lijkt in Nederland tegenwoordig zo te
zijn, dat als er een ministerie van weet ik
veel, zich er mee bezig houdt, je gerust
kunt stellen dat er IDIOTEN mee bezig zijn!

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Persbericht vr. 25 mrt 2005: Min VWS gaat 3000 extra banen schrappen. Wordt wel weer deels met jong kader aangevuld. Kan deze capaciteit misschien eens,los van VWS, aangewend worden om ONAFHANKELIJK normen te stellen en deze ook te HANDHAVEN?!

Geplaatst door kekjen uit oegstgeest

ik wil bij lullie

Geplaatst door kekjen uit oegstgeest

lalalalalalalallalalallalalalalalalallalala