Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Grenzen aan de groei van Schiphol’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 767 
|
 Blik op nieuws 
‘Grenzen aan de groei van Schiphol’

Haarlemmermeer - Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft haar standpunt over de toekomst van Schiphol aangescherpt. In een persconferentie heeft verantwoordelijk wethouder Luchthavenzaken Michel Bezuijen woensdag laten weten dat Schiphol wat betreft de gemeente niet verder mag groeien dan 520.000 vluchten per jaar.

Aanleiding is het besluit van de Provincie Noord-Holland om de reservering voor de tweede Kaagbaan te verlengen, gekoppeld aan het afwaarderen van de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan. Dat geldt ook voor het experiment met parallel starten dat leidt tot extra overlast voor de inwoners van Haarlemmermeer.

Het college heeft kritisch naar de gevolgen voor Haarlemmermeer gekeken en komt tot het standpunt dat de luchthaven niet verder kan groeien dan binnen de huidige toegestane hinder en de verdeling daarvan mogelijk is. De grens van het aantal vluchten lijkt daarmee op ongeveer 500.000 á 520.000 per jaar te liggen.

Tenslotte is het college van mening dat de ontwikkeling van Schiphol moet plaatsvinden binnen het huidige banenstelsel, en dat er geen sprake meer kan zijn van één baan eraf en één baan erbij; Haarlemmermeer is tegen de parallelle Kaagbaan.

Inzet van Haarlemmermeer
Wethouder Bezuijen is duidelijk: ‘Wij gaan de wettelijke inspraakmomenten, onze informele contacten en onze deelname aan de Alderstafel nog meer gebruiken om onze inzet over het voetlicht te brengen. Het college is tegen een verlenging van de ruimtereservering voor de parallelle kaagbaan en heeft grote problemen met het experiment in het kader van de optimalisatie van het parallel starten’.

‘Wij zullen dan ook tegen beide plannen inspraakreacties indienen. Het bedoelde scenario waarbij de Aalsmeerbaan vervalt en de parallelle kaagbaan ontwikkeld gaat worden is technisch, maatschappelijk en economisch zeer ongewenst, en moet met alle kracht worden bestreden. Van de ontwikkelingen voor de middellange termijn van de Alderstafel komt het bewonersalternatief het meest overeen met onze uitgangspunten. Dit alternatief zullen wij dan ook aan de Alderstafel ondersteunen’, aldus Bezuijen.

Experiment parallel starten

Het experiment in het kader van het eerder vastgestelde convenant hinderbeperking dat gericht is op een optimalisatie van het parallel starten vanaf de Polderbaan en Zwanenburgbaan is een belangrijke maatregel die problemen in verschillende gemeenten oplossen; ook in Haarlemmermeer.

Het college gaat echter niet akkoord met het feit dat er ten behoeve van de testfase van de vastgelegde uitvliegroute (SID) ongeveer 14.000 extra vluchten verplaatst worden van de Polderbaan naar de Zwanenburgbaan waardoor Zwanenburg, Lijnden en Badhoevedorp extra overlast zullen krijgen.

‘Bij deze proef wordt er zoals altijd eerst gekeken naar de operationele aspecten en de effecten op de capaciteit; pas daarna komt de omgeving aanbod. Als in dit geval het belang van de omgeving er meer bij was betrokken dan had er bijvoorbeeld voor gekozen kunnen worden al een eerste optimalisatie van de route uit te voeren waardoor de route minder hinder zou opleveren voor de bewoners van Badhoevedorp terwijl er nauwelijks extra hinder zou optreden in Zwanenburg’, zegt Wethouder Bezuijen.


Reacties op dit bericht