Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Gooi dupe van vliegroute naar Ruhrgebied

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1728 
|
 Gooi en Eemlander 
Gooi dupe van vliegroute naar Ruhrgebied

HILVERSUM -  Schiphol en het ministerie van verkeer en waterstaat trekken zich niets aan van ernstige bezwaren uit het Gooi. De superdrukke nieuwe vliegroute Amsterdam-Ruhr-Frankfurt pal over het meest dichtbevolkte deel van het Gooi blijkt al sinds maart volop in gebruik.

Doel van de herindeling van het luchtruim in het gebied Amsterdam-Ruhr-Frankfurt (Amrufra) is het optimaliseren van de verkeersstromen tussen Nederland en Duitsland, met als resultaat besparingen op brandstof en andere kosten. Beide landen willen hiermee een voorbeeld stellen voor het nog te vormen gezamenlijk Europese luchtruim.
Dat gaat dan wel ten koste van het Gooi. Behalve het Gewest Gooi en Vechtstreek, waarin de negen Gooise gemeenten zijn vertegenwoordigd, tekenden Hilversum en Naarden nog eens apart bezwaar aan tegen de noodzakelijke wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Ook 137 particulieren uit het Gooi protesteerden formeel. Op de Gooise bezwaren is na vier maanden nog altijd niet gereageerd. Dat hoeft in dit geval ook niet, zegt een woordvoerster van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Er valt zonder verdere inspraak een definitief besluit, dat alleen maar bekend wordt gemaakt in de Staatscourant. Pas dan blijkt of rekening is gehouden met de bezwaren.
Hilversummer Hans Buurma is gespecialiseerd in de problematiek. Volgens hem is het Gooi onnodig kind van de rekening. ,,Voorheen vlogen ze boven het Gooimeer naar het baken bij Nijkerk. Nu vliegt alles eerst naar het baken bij Eemnes en daarvandaan richting Frankfurt. Dat is helemaal niet korter.’‘


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

De advertentie in de landelijke en regionale dagbladen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waarmee de aanpassing van de luchtroute werd aangekondigd was 80 cm hoog en 40 cm breed. Erg opvallend dus. Er stond onder meer in dat de toename van de geluidsbelasting in het Gooi berekend was op minder dan 0,1%. Dit getal vond ik onwaarschijnlijk laag. Het zou naar mijn gevoel passen bij een (1) vliegtuig per week, maar daar was uiteraard geen sprake van. Verder stond er in dat men bij het Centrum voor Publieksparticipatie een zienswijze kon indienen. Dat heb ik, met nog 138 anderen, waaronder een aantal Gooise gemeenten en het Gewest Gooi- en Vechtstreek, dan ook gedaan.
Later las ik in het verslag van BAS over het eerste kwartaal 2010 het volgende:

AANPASSING VERTREKROUTES VOORBIJ PAMPUS
Tot en met 14 april is het mogelijk om te reageren op een ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Dit heeft te maken met de wijziging van een aantal vertrekroutes naar het oosten als gevolg van de herindeling van het luchtruim tussen Amsterdam, het Ruhrgebied en Frankfurt.
Op 11 maart 2010 is deze herindeling in werking getreden.

Uit de laatste zin leid ik af dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat nooit van plan geweest is om zich maar iets van eventuele reacties aan te trekken.

De laatste regels van die advertentie luidden:
“Indieners van zienswijzen ontvangen informatie over de verdere besluitvorming. Ook krijgen zij op hoofdlijnen antwoord op de ingebrachte zienswijzen.”

Uit het krantenartikel begrijp ik dat niet meer op een reactie hoef te rekenen. Kennelijk hoeft de overheid haar beloften niet na te komen, zelfs niet als ze met advertenties in landelijke en regionale kranten zijn gepubliceerd.

Tot slot: bij wind uit noordelijke richtingen is het lawaai nu veel meer dan vroeger; toen was het juist stil. Mijn angst is dus bewaarheid.

Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

Het zoveelste bewijs van een dictatoriale overheid en sector ?

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

dit klinkt inderdaad niet zo als het hoort, dus ik zou hier zeker naar (laten) kijken; wellicht kunnen de discussies in de UK van NATS en de UK govt over soortgelijke routewijzigingen en de stappen die zij hebben genomen laatste jaren hierin leerzaam zijn, voor zowel LVNL, V&W als de omgeving? het lijkt mij wel goed om hier aan te geven dat dit buiten de "scope" van Schiphol en de airlines ligt, doorgaans, ten minste de discussie over mogelijke milieu-effecten; dat heeft alles te maken met de Rijks-focus op het binnengebied, waar ook de normen op zijn gesteld, maar dat mag duidelijk zijn. Succes!

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

@SRB Bedankt voor uw reactie; we zijn er nog mee doende. Overigens gaat de nieuwe route ook over Amersfoort, een stad met meer dan 140.000 inwoners. De toestelleen vliegen daar niet veel hoger dan boven Het Gooi en de eerste bewoners hebben er al over geklaagd. RTV Utrecht heeft er een reportage over gemaakt die te zien is op: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/248495

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Aan SRB en anderen. Afgezien van veranderingen buiten de Schiphol TMA, die in het ontwerp van de minister ten onrechte niet verder worden toegelicht en een door hem aangeduide bekorting van de route (met geneuzel over vermindering van CO2!) die in feite een verlenging zal zijn (althans binnen Nederland), moet ook opgemerkt worden dat de wijziging wel degelijk betrekking heeft op het gebied waarover in de Cros overleg wordt gevoerd. Daar maakt Hilversum namelijk deel van uit. Deze wijziging is ten onrechte buiten de Cros gehouden. Daarover is in de Cros het laatste woord nog niet gezegd.

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

Hans, ken de details niet, en zowel zou ik daar geen uitlatingen over kunnen doen. Als wat jij aangeeft klopt, moet eea inderdaad daar getafeld worden voor invoering, dat zou wel zo netjes zijn. Daarnaast zal er natuurlijk door capaciteitsvergroting in de lucht met deze routes wel degelijk sprake zijn van brandstof en dus CO@ besparingen, door minder omvliegen en/of vertragingen, die cijfers zullen zeker kloppen; echter, net als in de UK gebeurd, moet je dit soort efficiency "winsten" ofwegen tegen voor- en nadelen op de grond, afhankelijk van de hoogte en de heersense weersomstandigheden hoor je deze vliegtuigen wel degelijk, in ieder geval is er sprake van "visuele" hinder.. het lijkt er toch op dat LVNL en V&W hier hebben zitten slapen, dat zou minimaal "een beetje dom" genoemd kunnen worden, met de historie van ons allemaal in deze regio...

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Beste SRB. Ik heb de radartracks gevolgd van vliegtuigen die tegenwoordig na een noordelijke start vanaf Pampus niet meer over het onbewoonde Gooimeer naar het baken NYKER worden geleid, maar over het dichtbevolkte Gooi naar IVLUT bij Eemnes. De overlast is echt meer dan een visuele, kijk maar naar de statistieken van het BAS. Alleen VenW denkt dat vliegtuigen boven 2 km totaal geen overlast meer veroorzaken, maar de mensen in de regio liggen er wel degelijk wakker van. Na IVLUT vliegen ze precies dezelfde richting uit als kisten die via de zuidelijke start via IVLUT naar het Ruhrgebiet vliegen. Ik kan met de beste wil van de wereld daar geen bekorting in zien en moet dus veronderstellen dat VenW met dit argument gebakken lucht zit te verkopen. Komt wel vaker voor. Maar dan nog ben ik benieuwd hoe de echte routeverandering na de Schiphol TMA er uit ziet en of daar misschien routeverkorting in zit. Zo niet, dan is er geen sprake van de door jou veronderstelde afweging en gaat het kennelijk om een heel andere belangenafweging die ons (bewoners en Crosleden) tot nu toe is onthouden. Wel belangrijk nu er nog veel meer routewijzigingen in en rond de TMA staan te wachten. Toch?

Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

Wederom: Arrogantie ..Fatsoen moet je doen ?