Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gooi- en Eemlander

 |
 Geplaatst door: Egelhuis 
 |
 Bekeken: 1524 
|
 Stilte onder druk in de provincie 
Gooi- en Eemlander Download het gehele artikel 'Gooi- en Eemlander'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

Weer een voorbeeld van de toenemende invloed van Schiphol op de omgeving.

Geplaatst door Ton2 uit castricum

een nieuw stiltegebied in de noordelijke duinstrook: Waarschijnlijk in de buurt van de kerncentrale van Petten, want daar mogen ze nu ook al niet vliegen .........

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Het Alkmaadermeer / Uitgeestermeer was ook een stiltegebied. Sinds de Kolderbaan er ligt, WAS het een stiltegebied. Nu denderen er vele laag vliegende toestellen overheen.
Zo maakt de luchtvaart veel kapot.

En de provinciale staten van Noord-Holland?
Zij zijn net als Den Haag, BEWUST horende doof en ziende blind!

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Verantwoordelijkheid PVRC Bestuur hierbij:

Opvallend dat e.e.a. als voldongen feit en onontkoombare opoffering van weer een beschermende maatregel wordt gepresenteerd!

Omdat het hier een voorstel van de - door de luchtvaartsector aangestuurde!! - Schipholgedeputeerde betreft en er in de Provinciale Staten nog in het geheel geen besluit is genomen, werkt deze berichtgeving verwarring en misverstanden in de hand.

Nee mensen, dit is geen voldongen feit en het zou een club als PVRC sieren om dit soort berichten niet steeds plompverloren, zonder commentaar van hun bestuur op het web te zetten. De gehele leefomgeving maar ook de veiligheid en gezondheid in onze regio Kennemerland staat op het spel: door de via het Superministerie van I&M uit te voeren operatie SMASH! zullen de milieucontouren nog veel verder worden opgerekt, de nog bataande natuur en rustgebieden worden weggevaagd en de verwoestende urbane strategie "Deltametropool" zelfs tot de Benelux en Duitse deelstaten worden uitgebreid. Hoe lang doet het PVRC bestuur er nog het zwijgen toe, zo lijkt de vraag?

Waarom blijft men een bredere context dan "geluidshinder" maar steeds ontkennen?

Samen met de gemeenten CAL/Utgeest zou nu toch wel eens luid bij Provinciale Staten aan de bel kunnen worden getrokken??!

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

Het lijkt er inderdaad op dat men gelaten toelaat dat Holland meer en meer een Herrieland wordt. Waar is toch die strijdlust uit de vorige eeuw gebleven toen er bomen gepland werden om de aanleg van de Polderbaan tegen te houden? Ook neemt het aantal mensen af dat via bezoekbas klachten indient. Het aantal klachten blijft wel gelijk, dus steeds minder mensen proberen er nog wat tegen te doen. Durft men er niet meer vooruit te komen dat herrie hinderlijk is? Laten we de anderen de kolen maar uit het vuur halen? Geluidshinder moet niet onderschat worden; het is niet soft om je daar tegen te verzetten en het is niet stoer om te zeggen "dat je nergens last van hebt." Toevallig liep ik tegen dit artikeltje aan: https://sites.google.com/site/de10gebodenvoorea/lawaai-is-dodelijk-maar-is-dat-erg