Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Goedemorgen met ‘Goed?’ of ‘Minder Goed?’ Nieuws

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 983 
|
 PVRC 
Goedemorgen met ‘Goed?’ of ‘Minder Goed?’ Nieuws

Oorspronkelijk bericht 30 juli, bijgewerkt: 1 augustus 2004.

“Goedemorgen!”

“I.v.m. problemen met het Fanomos-systeem is het vandaag opnieuw niet mogelijk plots, over hoe er gisteren en vannacht werd gevlogen, te publiceren.

Daarmee opent sinds 18 juli de voorlichting door het IKB, namens sector, bestuurders en bewonervertegenwoordigers in CROS.

De Fanomosplots:

Fanomos: “NLR Flight track and Aircraft Noise Monitoring System” Daarover zegt ons Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium: “FANOMOS is een uiterst nuttig instrument voor het controleren en handhaven van het effect van vliegtuiggeluid in bewoonde gebieden rond luchthavens”.
Op de stek van het CROS Informatie en Klachtenbureau (IKB) kon je sinds half juni en tot voor kort plots (tekeningen) bestuderen die dat systeem produceerde van de routes die vliegtuigen de voorafgaande dag en nacht hadden gevlogen. De oude plots worden geargiveerd op onze eigen website, onder het hoofdje “radar”.

Na 17 juli zijn ze weg! Je krijgt het vriendelijke berichtje te zien dat boven aan deze mededeling staat. Net nu het zo druk is in de lucht!
Bij navraag zegt CROS, “ja, maar de LVNL (luchtverkersleiding) zegt dat Fanomos ook ouderwets is”. Misschien is Fanomos ouderwets, maar dan is dat toch pas kort het geval. Hoe veilig is alles hier wel?

Vanmorgen (30 juli) nog maar eens gebeld. Namens het Platform-Overleg. Het IKB zegt: “De gegevens zijn eigendom van de inspectie. Maar als de boel plat ligt moet U toch bij het NLR zijn”.
Daar, bij het NLR, blijkt al meteen dat de website van het NLR sinds februari achter loopt en de voorlichter (communicatie) nu een ander is dan op hun stek wordt aangegeven. De stek is nog ‘onder constructie’, zoals dat heet.

“Overigens wel gek”, vragen we, “dat van die Fanomosplots. In grootte is onze luchthaven vierde van Europa. Hoe kan zo iets belangrijks als zo’n systeem dat informatie geeft over binnenkomende en vertrekkende vliegtuigen, dat blijkbaar veel wordt gebruikt, gewoon 14 dagen lang plat liggen zonder dat zoiets meteen te repareren valt”.
De voorlichter van NLR: “Ja, maar de storing was wel een hele grote. Heel wat mensen hebben er last van. Ik bel U meteen terug”. Na enkele minuten komt het telefoontje: “Ik heb goed nieuws voor U. Het is net opgelost. Sinds gisterenavond 5 uur. We zullen de CROS inlichten, via het NLD.”

We mogen de plots dan ook weer spoedig verwachten.

Nou niet meteen gaan roepen hoe dat allemaal kan…


Reacties op dit bericht

Geplaatst door a N uit NULL

wel toevallig dat Fonomos niet in de drukste periode van het jaar is uitgevallen. Ik denk dAT DIT HEEL DOORDACHT is. Tellen nu ook de handhgavingspunten niet mee over die periode? De radargegevens zijn teloor gegaan, dus ook de geluidsbelastingsgegevens van de handhavingspunten. Loopt het emmertje niet meer vol. precies wat men nodig heeft, nu ze niet parallel kunnen starten zoals bedoeld.

Geplaatst door Olav uit NULL

Misschien wil de LVNL daarover opheldering geven?
Ik begrijp dat de LVNL "al lang met een moderner systeem werkt".
Alleen: zij willen dit niet ter beschikking stellen van het IKB, denk ik. Je moet de omwonenden nu ook weer niet te veel verwennen.
Voor alle zekerheid hebben we deze vraag vandaag aan de LNVL voorgelegd, met verzoek om spoedige opheldering.

Op de website can de LVNL kon ik verder de volgende conclusies downloaden over het eerste deel van het lopende jaar:
"LVNL constateert een groeiende aandacht voor en bewustwording met de geldende
milieuregels bij het operationele personeel, waardoor in het algemeen er steeds beter voldaan
wordt aan deze regels.
Toch zijn er in de eerste helft van het lopende gebruiksjaar een aantal afwijkingen op de regels
toegeschreven aan LVNL die zorgen voor overschrijding van de gestelde normen en die in het
resterende deel van het gebruiksjaar niet meer hersteld kunnen worden.
Het betreft dan enige nachtelijke naderingen op een te lage hoogte buiten de TMA en, in één
nacht, enige landingen op een niet toegestane landingsbaan."
LVNL realiseert zich dat de normen bij sommige regels bijzonder krap zijn, maar verwacht toch
dat, voor zover de normen nu nog niet overschreden zijn, deze ook op het einde van het
gebruiksjaar niet overschreden zullen zijn."

Vooral dat 'toegeschreven' is ontroerend.
Verder, zou ik zeggen, is het klaarblijkelijk mis.
Er is dus nog steeds onvoldoende aandacht voor geldende milieuregels en men is er zich er klaarblijkelijk nog steeds onvoldoende van bewust.
In het algemeen wordt er steeds beter voldaan, maar er ontbreekt blijkbaar nog het een en ander aan het detail.

De luchtvaart staat bij de omwonenden al bekend om dit soort wollige en verhullende formuleringen. Zolang men niet recht voor zijn raap durft te zeggen waar het op staat heeft de burger daar geen vetrouwen in. Ieder ouder die een dergelijke taal van zijn kinderen zou horen, of baas van zijn personeel, zou donders goed weten waar de schoen wringt!

Laten we hopen dat de LVNL nu eens open kaart speelt. Het gaat al voortdurend mis als het om geluidhinder gaat. Wat als het gaat om voorkomen van gevaar voor omwonenden? Er is sprake van een bizarre vliegtuigconcentratie, laag boven Noord Kennemerland. Het kan best goed gaan in het algemeen, maar ongelukken schuilen juist in een klein hoekje en hangen samen met falen in het detail.
Waar blijft de sturende invloed van VROM?