Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Glijvluchtnaderingen in 2012 ook ‘s avonds

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1124 
|
 BAS 
Glijvluchtnaderingen in 2012 ook ‘s avonds

In het advies van de Alderstafel van augustus jl. om op 1 november 2010 een tweejarig experiment te starten met een nieuw normen- en handhavingsstelsel zijn ook andere afspraken gemaakt. Onder meer om niet alleen ’s nachts maar ook ’s avonds en op andere minder drukke momenten van de dag zogenoemde glijvluchtnaderingen te gaan ontwikkelen.

Sinds 2003 wordt op de Polderbaan (18R) en Kaagbaan (06), als de omstandigheden dat toelaten, ’s nachts geland volgens de Continuous Descent Approach (CDA) methode, via een vaste naderingsroute die zoveel mogelijk woonbebouwing omzeilt. Daarbij zetten vliegtuigen op een grotere hoogte de einddaling in en daalt het vliegtuig als het ware in een glijvlucht. Daarom worden dit soort naderingen ook wel glijvluchtnaderingen genoemd.
Ze zorgen voor minder geluid op de grond dan de gebruike-lijke manier van naderen, omdat het vliegtuig bij een glij-vluchtnadering van een grotere hoogte, met weinig motor¬vermogen en zonder wisselingen in motorvermogen daalt.

Eerder waren er afspraken gemaakt aan de Alderstafel om al in 2010 ook ’s avonds, tussen 22.00 en 23.00 uur, te gaan starten met het uitvoeren van geluidarme glijvluchtnaderin¬gen. Dit blijkt technisch echter minder gemakkelijk uitvoer¬baar dan eerst was gedacht, mede vanwege het verkeersaan¬bod dat er dan nog is.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 29 september jl. in Hoofddorp over de proef met het nieuwe geluidstelsel werd door een vertegenwoordiger van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) uitgelegd, dat dit komt, omdat voor het uitvoeren van glijvluchtnaderingen buiten de nacht eerst vaste naderingsroutes moeten worden ontwikkeld, die ook op drukkere momenten van de dag gebruikt kunnen worden. Op dit moment zijn er alleen voor de Polderbaan (18R) en de Kaagbaan (06) vaste naderingsroutes in de nachtperiode (van 23.00 tot 06.00 uur).
Afgesproken is dat onderzocht wordt hoe deze nachtroutes aangepast kunnen worden, zodat ze ook te gebruiken zijn tussen 22.00 en 23.00 uur. In de loop van 2012 zal dan gestart kunnen worden met toepassing ervan in dat uur om ze in de praktijk te toetsen.
Tegelijkertijd zal een vaste naderingsroute worden ontworpen voor de Aalsmeerbaan (36R), die mogelijk vanaf volgend jaar al af en toe overdag, aan het eind of het begin van een piekperiode, zal worden gebruikt voor glijvluchtnaderingen. Lukt dat, dan zal ook een vaste naderingsroute worden ont¬worpen voor de Zwanenburgbaan (18C).

De voortgang en resultaten van de afspraak over het uitbreiden van het aantal glijvluchtnaderingen zullen worden betrokken bij het eindoordeel over het experiment met het nieuwe geluidstelsel.

Remmen op de wielremmen
Op 19 augustus is aan de Alderstafel ook een afspraak gemaakt over de toepassing van ‘idle reverse thrust’ tijdens de landing. Dan wordt alleen geremd met de wielremmen zonder gebruik te maken van de motoren om te remmen. Remmen met de motoren (‘reverse thrust’) is de gebruikelijke techniek om te remmen na de landing.‘Idle reverse thrust’ zorgt voor minder hinder in de directe omgeving. Het beperkt echter wel de capaciteit van landingsbanen, omdat een vliegtuig dan een langere remweg heeft en dus langer op een baan verblijft.
Afgesproken is dat ‘idle reverse thrust’ kan worden toegepast, als het verkeersaanbod dit toelaat. Dit is zeker het geval in de periode na de laatste landingspiek in de avond tot de eerste landingspiek de volgende ochtend.

Microklimaatstudies
Verder is in augustus aan de Alderstafel afgesproken, drie nieuwe microklimaatprojecten uit te voeren. Daarbij wordt op heel lokaal niveau, in overleg met bewoners, gekeken of het mogelijk is de hinder in dat gebied te verminderen.
Eerder zijn al dergelijke projecten gedaan voor Rijsenhout en Uithoorn, terwijl ze voor Amstelveen en Aalsmeer wachten op een vervolg. Er is voorgesteld ook microklimaatprojecten voor Spaarndam/Velserbroek (gericht op starts van de Polderbaan), voor Lisse/Noordwijkerhout (gericht op starts van de Kaagbaan) en voor Zaanstad/Oostzaan (gericht op starts van de Zwanenburgbaan) te starten.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Glijvluchtlandingen hebben pas effect als deze op ca 17 km afstand beginnen. Voor de Aalsmeerbaan kan dit dus geen oplossing betekenen/bieden. Het vaste bochtstraal experiment te Amstelveen/Uithoorn is afgeblazen. Het was technisch niet uitvoer-baar aldus de KLM . Dat was vooraf , enal 20 jaar al duidelijk! Al Startend en direct een bocht van 90 graden maken naar het oosten, veroorzaakt al 20 jaar extra overlast te Uithoorn,omdat de zware kisten doorschieten.
Ook lijkt ons de veiligheid niet 100 % gegarandeerd. Veel PR praat.

Geplaatst door Bas van den Born uit NULL

Observer, glijvluchten beginnen op meer dan 100km afstand en eindigen ongeveer op 14 km voor de baan waar dan de standard glideslope van 3 graden wordt afgevlogen, dus een ieder verder weg dan die 14 km heeft hier plezier van. Het is ook brandstof besparend.
Glijvluchten zouden ook overdag op de Polderbaan moeten, techniek en ruimte is er genoeg