Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Gezamenlijke Platforms Schiphol wijzen geluidshinderconvenant af

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 699 
|
 VGP 
Gezamenlijke Platforms Schiphol wijzen geluidshinderconvenant af

Politiek Den Haag wacht een koude douche. Tijdens het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Verkeer & Waterstaat van donderdag 7 juni sprak, naast de meerderheid van de politieke partijen, ook Minister Eurlings zich uit over het belang dat gehecht wordt aan het betrekken van de bewoners bij het vinden van een oplossing voor het “korte termijn” capaciteitsprobleem van Schiphol. Bij een besluit over een oplossing daarvan speelt het geluidhinderconvenant een belangrijke rol. Pas na aandringen door de gezamenlijke bewonersplatforms ontvingen zij de tekst van het beoogde convenant en wel slechts enkele dagen voor het geplande ondertekenen van dit convenant door Schiphol, BRS (Bestuurlijke Regio Schiphol) en het Rijk. Onthutst stellen de Gezamenlijke Platforms vast dat de ruim 20 opgevoerde voorstellen voor vermindering van geluidshinder per saldo nagenoeg niets opleveren.

Schiphol dreigt binnen enkele maanden de in de wet vastgelegde grenswaarden voor de geluidshinder van enkele handhavingspunten bij de Buitenveldertbaan te overschrijden. Om dit te voorkomen verzoekt de luchthaven de grenswaarden van een groot aantal handhavingspunten op te rekken met een bandbreedte die niet alleen het te verwachten probleem oplost maar tevens ruimte biedt om Schiphol flink te laten groeien. Minister Eurlings wil eerst de uitkomsten van de discussie hierover aan de “Alderstafel”  afwachten voor hij zelf een beslissing neemt. Het convenant over de beperking van geluidshinder is een van deze uitkomsten. “Het beste is dat de regio hier in onderling overleg uitkomt”, aldus de minister. Het mogelijk maken van meer vliegbewegingen en het daardoor veroorzaken van meer geluidshinder door het oprekken van grenswaarden is wat hem betreft echter niet aan de orde.

Hem wacht een ontnuchterende ervaring. Voor het vaststellen van het effect van de hinderbeperkende maatregelen is de afname van het aantal ernstig gehinderden de graadmeter. Op dit moment zijn er tussen de 290.000 en 380.000 ernstig gehinderden. Met de voorstellen die in het beoogde convenant zijn opgenomen zal dit aantal naar verwachting met slechts een paar honderd (0,2 %) afnemen.

De platforms moeten helaas vaststellen dat er van een serieuze poging van Schiphol om de geluidshinder terug te dringen geen sprake is en wijzen het convenant af. Zij vinden dat de luchthaven het huiswerk nog maar eens over moet doen en dan uitgaand van taakstellende en meetbare doelen. Daarbij denken zij aan getalsnormen voor de vermindering van het aantal gehinderden en slaapgestoorden.

De platforms verwachten dat de lokale bestuurders, verenigd in de BRS (Bestuurlijke Regio Schiphol) het convenant niet zullen willen ondertekenen. Het ontbreken van resultaten van enige betekenis zullen zij aan de inwoners niet kunnen uitleggen.

Voor informatie:

E. von der Meer, Castricum vondermeer –a-t- casema.nl 0251 652906
J.H. Griese, Amstelveen jhgriese -a-t- orange.nl 0297 582336
E.J. Haverkort, Zwanenburg eef.haverkort –a-t- planet.nl 020 4974806


Bewonersplatforms

Vereniging Geus Aalsmeer Aalsmeer
Platform Leefmilieu Regio Schiphol Amstelveen
Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) Amstelveen
Platform Vliegoverlast Amsterdam Amsterdam
Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer Amsterdam
Platform Vliegoverlast Assendelft Assendelft
Platform Vlieghinder Regio Castricum Castricum
Werkgroep Luchtruim IJmond Noord Heemskerk
Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede Heemstede
Milieucontact Heiloo Heiloo
Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord Hoofddorp
Platform Vliegoverlast Zaanstad Krommenie
Platform Vliegoverlast Oostzaan Oostzaan
Platform Vlieghinder Schermer Schermer
Dorpsraad Spaarndam Spaarndam
Platform Uithoorn Uithoorn
Dorpsraad Wijk aan Zee Wijk aan Zee
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg Zwanenburg / Halfweg
Studiegroep Zwanenburg Zwanenburg

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

Vraag aan de berichtgever

Officieel is de heer van Ojik woordvoerder, niet alleen namens de regionale bewonervertegenwoordigers, maar ook namens de in het VGP verenigde platforms. De VGP heeft aan de Alderstafel geen afzonderlijke plaats.

Ten tweede, het lijkt mij interessant op deze website te vernemen wat de voorlopige tekst is van het convenant dat de Heer van Ojik namens de VGP zou moeten afwijzen en eveneens te vernemen wat hij in zijn andere hoedangheid ten aanzien van dit convenant inbrengt.

Het kan zijn dat de zaken te gevoelig liggen om aan de bewoners rond Schiphol mee te delen, maar dan is deelname aan het gesprek niet meer vertegenwoordigende maar een bestuurlijke taak. Dat is nieuw voor mij.

Hoe het ook zij, Ik verwachte dat de Heer van Ojik aantaande Maandag gewoon aan de Alderstafel zit, als woordvoerder voor de regionale bewoners en dus ook als woordvoerder voor mij.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Uiteraard zit de heer van Ojik maandag aan de Alderstafel en opereert zoals u aangeeft:
" Het gaat om licht op de toekomst en een uitweg die zinvol is voor elkerlyck."