Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door OB uit Haarlem

De Tweede Kamer stemt dinsdag 28 september as. of de plannen van demissionair minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings controversieel verklaard worden of niet. Door het experiment controversieel te verklaren dwingt de Kamer Eurlings de maatregelen over te laten aan een volgend kabinet.

Eurlings:
"Zoals eerder aangegeven worden de in 2008 gemaakte afspraken door de partijen aan de Alderstafel en het kabinet, met steun van de Tweede Kamer, als één en ondeelbaar beschouwd. Het schuiven met één afspraak uit het akkoord kan daarom consequenties hebben voor een voortvarende uitvoering van andere afspraken uit het akkoord. Het gaat hierbij om afspraken waar met name de omgeving veel baat bij heeft."
Is dit geen dreigement van de koude grond? Kan Eurlings aangeven welke bestaande afspraak hiermee in gevaar komt?

Geplaatst door Ymte van Gosliga uit Castricum

Misschien goed om het standpunt van Sander de Rouwe - CDA te weten:

De Rouwe: omwonenden Schiphol beter beschermen tegen geluidsoverlast
vrijdag 17 september 2010

Schiphol moet alsnog de ruimte krijgen voor een proef die tienduizenden omwonenden beter beschermt tegen lawaaioverlast. CDA-kamerlid Sander de Rouwe heeft dat bepleit. Hij heeft minister Eurlings (Verkeer, CDA) opgeroepen om vanaf 1 november te beginnen met het experiment waarbij het vliegverkeer in principe zal vetrekken vanaf de Polder- en Kaagbaan. Deze banen geven de minste overlast aan omwonenden. “Het is brood- en broodnodig om de omwonenden eindelijk eens met minder lawaai te laten zitten’, aldus de Rouwe.

Vorige week wilden SP, PvdA, GroenLinks en PvdD nog een stokje steken voor de geluidsproef. Volgens deze partijen mag Eurlings als demissionair minister niet zulke ingrijpende besluiten meer nemen. De Rouwe noemt dit ‘politieke spelletjes die ten koste gaan van de omwonenden van Schiphol’. ‘Juist de omwonenden vragen om dit experiment, waarom dan tegenhouden? Het is pervers dat met name de PvdA er nu voor wil zorgen dat het oude systeem met meer overlast gewoon voortduurt’.

De Rouwe is met name erg ontstemd over de rol van Job Cohen (PvdA). ‘Als burgemeester van Amsterdam was hij juist voorstander van de nieuwe afspraken. Nu hij de rol van oppositieleider heeft, probeert hij het alsnog af te blazen. En dat over de ruggen van de Amsterdammers.

( website CDA - actueel - nieuws)


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Haarlem

MISSCHIEN KUNNEN WE DE STELLIGHEID VAN SANDER DE ROUWE EENS NADER BEKIJKEN
Er zijn twee zaken die de stelling ontkrachten dat Polder- en Kaagbaan geluidspreferente banen zijn.

[1] GOEDE POLITIEK BESCHERMT DE ZWAKKEN
Indien we uitsluitend kijken naar landend vliegverkeer dan is het waarschijnlijk dat continu gebruik van Kaag- en Polderbaan de minste mensen met geluidsoverlast confronteert. Maar tevens is het waar dat de talrijke mensen, die onder die uitvliegroutes wonen permanent aan die startende toestellen zijn blootgesteld. Dat met het doel alle anderen permanent te sparen. Welnu het is onjuist om een kleiner deel van de bevolking permanent op te offeren met het doel een groter deel te vrijwaren.
Indien we een grove opvatting hebben van democratie: tellen de meeste stemmen Dan leg je de winst bij de getalmatig sterksten. Dan moet je deze banen de voorkeur geven. Het is machtspreferent.
Indien we een socialere oriëntatie hebben - een andere benadering dus van het misbruikte concept van democratie - is dit juist een ongewenste situatie en kun je hier onmogelijk spreken over geluidspreferent. Meer spreiden van de belasting, spreidt de ellende inderdaad over meer mensen, maar lijkt me een dragelijkere werkelijkheid voor de velen die samen lasten dragen dan die andere werkelijkheid van de onmondig geofferden .

[2] ZELFS EEN POLITICUS HEEFT BEHOEFTE AAN HELDERHEID EN DIENT MISLEIDENDE TERMINOLOGIE TE VERMIJDEN
Niet voor niets spreekt het voorbeeld alleen van vertrekkende toestellen. Door de voorspelbare beheersing van de starttrajecten is de geluidsbelasting uniform, goed voorspelbaar en dus redelijk te beschrijven met Kosten-eenheden of Lden. Over landend verkeer wordt hier gezwegen
Bij landende toestellen geschiedt de nadering over een zeer wijd areaal, met onvoorspelbaar en veranderend en vaal irritant geluid, als gevolg van bochtenwerk. Niet alleen de luidheid, maar ook het karakter van de hinder speelt een belangrijke rol, de langduriger expositie oer vliegtuig en het feit dat de toestellen over een groot gebied verspreid aankomen. Een blik op de maandtracks, rechts boven op deze site, laat het al zien. Ook voorlanden wordt dit geluidspreferent genoemd. Ik betwijfel of hiet zoveel minder mensen gehinderd worden als bij landen op andere banen. Er is geen enkel hard gegeven hierover. Er bestaat ook geen enkel middel om vast te stellen of de situatie gelijkewaardig blijft. Naar mijn overtuiging worden we hier, op zijn goed Hollands uitgedrukt, geflest.

Uw argumentatie, heer van Gosliga, behelst ook Uw steun aan het CDA. Als lid van het CDA gaat voor mij nu trouw aan wat ik als mogelijke werkelijkheid zie, boven partijbelang. Zo heb ik als CDA lid ditmaal mijn stem elders gegeven.

EVEN AFSTAND NEMEN VAN HET VOORTDENDERENDE EN CONTROVERSIELE ALDERS_TRAJECT LIJKT ME GEZOND.

Olav Bijvoet

Geplaatst door Ton uit NULL

Geachte Heer Bijvoet
Uw reaktie is me uit 't hart gegrepen. Al jaren schrijf ik bij herhaling dat 't niet aangaat om minder omwonenden bloot te stellen aan teveel vliegtuigoverlast alleen maar omdat 't er minder zijn. Alsof 't voor die duizenden uit Spaarndam, Velserbroek, Velsen-zuid, IJmuiden, Santpoort, Driehuis, Haarlem-noord, Beverwijk, WijkaanZee, Heemskerk, Castricum, Bakkum, Uitgeest, Assendelft, Zaanstad, enz., minder erg zou zijn dan voor die duizenden uit Amsterdam.
Niet dus, waarschijnlijk méér omdat er minder omgevingslawaai zou zijn.

Geplaatst door gerard uit NULL

In een andere context werd recent in het NRC iets vergelijkbaars nog geduid als 'de dictatuur van de meerderheid'.
In een goed werkende democratie zou dat niet moeten mogen. Precies, 'Google' er maar eens op. Vrijwel niemand vindt het fenomeen 'dictatuur van de meerderheid' bepaald wenselijk. Men vindt inderdaad dat, zoals Olav Bijvoet stel, 'goede politiek de zwakkeren dient te beschermen'. Links en rechts lijkt het daar in woorden over eens te zijn. Maar wat zie je in de praktijk?

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

S. de Rouwe, begrijpt het niet en WIL het niet begrijpen...!

“Het is brood- en broodnodig om de omwonenden eindelijk eens met minder lawaai te laten zitten’, aldus de Rouwe.

Welk een demagogie! Daarom is uitstel van dit experiment nu juist nodig!
(Moet hij in het gevlei blijven, bij de top van het CDA ? (Eurlings)

de Rouwe praat makkelijk van uit Bolsward

W.b.: Cohen: Die zit nu in den Haag ,en is geen burgemeester meer van Amsterdam!

Geplaatst door cns uit deltametropool

Na bij de tweede kamerverkiezingen voorjaar 2010 te zijn GEHALVEERD staat het CDA thans in de peilingen op een historisch dieptepunt van.......14 zetels.
Hoe minder electorale steun, hoe groter de mond en de broek van CDA vertegenwoordigers als Camiel Eurlings en Sander de Rouwe, zo lijkt het wel.

Het ministerie van V&W is al half met VROM gefuseerd en de ontstane MOLOCH fungeert alweer enige tijd als louter "facilitair instituut" voor de luchtvaartsector en aanverwante bouw- en vastgoedbedrijven.
Alle democratische controle lijkt weggevallen en zowel Eurlings als Bos konden als minister blijkbaar alvast warmlopen voor zeer hoge functies bij (zeer waarschijnlijk) KLM en (gerealiseerd) de KPMG accountants- en adviesgroep die slim maximale winst uit adviezen aan de publieke sector en de zorg realiseert.

Dat is de situatie medio 2010, het lijkt wel of de hele democratie te grabbel is gegooid en de partij met minimale aanhang (14 zetels!) uit alle macht door kan regeren en manipuleren.

Is dat soms wat U bedoelt, mijnheer Ymte van Gosliga?!

Geplaatst door OB uit Haarlem

Misschien zou het overtuigender zijn wanneer we een pleidooi voor het controversieel verklaren van het Schiphol experiment
niet ondersteunen met persoonsgericht of partijpolitieke wantrouwen?
Uiteindelijk IS het dossier complex en vraagt het, juist ook van de critici, helderheid en zelfs begrip voor tegenstanders.

Puur zakelijk en getalsmatig en zelfs vanuit het eigen-belang van vele omwonenden gezien, kunnen de experimenten aantrekkelijk lijken.
Maar dat is oppervlakkig.
Het niet gemakkelijk maar wel noodzakelijk om uit te leggen dat
[1] de technisch-wetenschappelijke en psychologische onderbouwing van de experimenten op wezenlijke punten te twijfelachtig is, en
[2] dat politiek nu juist dient om te onderscheiden waar puur getalmatige en zakelijke argumentatie moet wijken voor sociale rechtvaardigheid. En wat sociale rechtvaardigheid dan inhoudt.

Willen wij op die punten overtuigen, dan zal onze toon misschien toch anders moeten zijn en eist dat de geniale gemoedsrust en het onverstoorbare onderscheidingsvermogen dat we helaas niet blijken te bezitten.

Geplaatst door victor uit krommenie

Olaf B,

Waar kan ik vinden dat "De Tweede Kamer stemt dinsdag 28 september as. of de plannen van demissionair minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings controversieel verklaard worden of niet."

Ik kan namelijk niet ergens vinden wanneer en waar dat plaats vindt.
Is dat tijdens het vragenuurtje?

Alvast dank,

Victor

Geplaatst door ton2 uit castricum

Bijzonder dat de discussie altijd gaat over het verdelen van de overlast (inclusief de dictatuur van de meerderheid bij het verdelen daarvan), maar nooit over de vraag of de totale hoeveelheid overlast wel acceptabel is ..............
(de dictatuur van sector/minister/ministerie)

Geplaatst door s van h uit hoofddorp

@heer Bijvoet,

Ik ben het met u eens dat onverstoorbaar onderscheidend vermogen een rots in de branding kan zijn en zelfs voorwaarde is. Waar ik het niet mee eens ben is dat dit hier ontbreekt, nog aan de "geniale gemoedsrust" (alhoewel dat laatste iets is waar men zich bewust van moet worden).

Persoonlijk denk ik dat wat zich hier (dit deel van PVRC)in de openbaarheid afspeelt niet representatief is voor dat wat in de achtergrond gebeurd. Hier kan ik echter niet over oordelen. Daarbij wil ik overigens opmerken dat het niet de bedoeling is om deze "achtergrond" als controversieel of subversief aan te merken (met een knipoog naar "de sector" en de lobbyisten, die weten hoe dit voor hun kan werken).

Waar het mij aan ontbeert is tijd en ik denk velen met mij. Maar aangezien time-sharing een gevleugeld woord is...........

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat u een reactie wilt ontlokken. Welnu; deze heeft u van ton2, die naar mijn mening de spijker op zijn kop slaat, en van mij.

?

Geplaatst door OB uit Haarlem

Aan Victor

De brief van Eurlings van 15 sept (die ik naar webbheer doorstuurde voor plaatsing) en de datum 28 augustus vond ik in de laatste nieuwsbrief van Cluster Noord. Deze wordt verzonden aan belngstellenden. Meer dan daar in staat weet ik ook niet.

Aan Ton2

Mijn opmerkingen behelzen inderdaad vragen over verdeling van overlast (punt [1]).
Maar het is niet waar dat dat de enige vragen zijn die ik naar voren breng. Ik heb steeds duidelijk aangegeven dat ik twijfel aan de waardee van de nu geldende maten van overlast. Dat zowel wat betreft de grootte als de aard van de overlast. Maat je kan niet alles in een keer zeggen.
Ik meen zelfs nog onlangs gezegd te hebben dat het ontstaan van de PVRC veroorzaakt werd door een te veel aan overlast. Ik heb ook aangegeven dat het beperken van deicussies tot grenzen stellen aan groei of tot herverdeling of verplaatsen van overlast, frustrerend is voor degene die nu al vele jaren proberen te vechten voor een rechtvaardiger schipholbeleid. Helemaal is frustrerend dat nu juist de regio die getalmatig grote aandacht trok en die ene levende site meebracht, in het nieuwe systeem juist de klos is.
Wat ik niet kán beoordele is hoeveel overlast in totaal aanvaardbaar is. Ik vraag me zelfs af of een dergelijke vraag wel zinvol is.
In de NRC van vandaag (28 september) staat een zeer lezenswardig artikel van Maartje Somers over een boek van Tim Jackson: Welvaart zonder groei. Economie voor een eindige planeet. Uitegverij Jan van Arkel, 250 blz. € 15.--

Aan S van H

Natuurl;ijk wil ik een reactie uitlokken. Maar de reactie waar ik op uit ben is twijfel aan het huidige Schipholbeleid en aan het vertrouwen op de betaande beleidsinstrumenten, zoals de Alderstafel. Die twijfel moet dan ter zake zijn en niet te maken hebben met oordelen over de oprechtheid of het gedrag van personen.
Als oud Castricummer voel ik me nog steeds betrokken bij het PVRC, dat ik trouwens zelf heb mee-opgericht. Hoewel ik een gewoon mens ben en ik me niet kan onttrekken aan een gevoel van lichte tevredebnheid wanneer iemand het met mij eens is, ben ik oud genoeg om geleerd te hebben dat van mij af te kunnen zetten. Gelijk ghebben is fataal Het beperkt de waarheid tot wat je zelf denkt. Dat is nooit genoeg.
Op dit moment is er een klein kansje dat men zich op de ministeries herorienteert. Controversieel verklaren helpt daarbij. Je weet nooit waar bijdagen op deze plek worden gelezen. Vandaar dat ik effe mee doe. Maar wat ik wel weet is , dat het beter is belkangstelling te wekken door te proberen iets zinnigs te zeggen, dan vijanden te maken door bedoelingen zwart te maken. Ben ik zo duidelijk genoeg?

Olav Bijvoet

Geplaatst door Jeff uit Amstelveen

Allen,

Sander de Rouwe twitterde 8 uur geleden het volgende:

"Kamer stemt net tegen het controversieel verklaren van het experiment geluidshinder bij Schiphol. M.a.w. het experiment kan 1 nov starten!"

Lijkt me nu zaak om goed te volgen hoe Schiphol hier de aankomende jaren mee omgaat. Het heeft m.i. geen zin om verder energie te steken in het voorkomen van het experiment, des te meer is het van belang om Schiphol goed bij de les te houden.

Jeff

Geplaatst door s van h uit hoofddorp

Olav,

Persoonlijke achtergrond, motivatie e.d. zijn mij bekend en duidelijk. Persoonlijke doelen hetzelfde. Ik ben ook een gewoon mens maar kan deze wereld niet alleen bestormen.

Ik vind het jammer dat sommige mensen hier erg veel aandacht en energie trekken en denk dat deze energie beter elders besteed kan worden. Ik ben absoluut geen voorstander van de achterkamertjes politiek maar ik denk dat de energie die wij met ons allen besteden aan het reageren op dergelijke uitlatingen beter elders kunnen besteden, hoewel de emotie ook moet kunnen spreken.
Als ik te cryptisch ben vraag dan mailadres aan redactie, ik denk dat ik duidelijk genoeg ben.

Ik zou graag zien dat wij hier met zijn allen met onze beperkte tijd onze energie zo goed mogelijk spenderen en vandaar mijn bijval.

Puur objectief gezien zie ik de reactie van ton2 als schoolvoorbeeld waarom de huidig zittende 2e kamer het besluit van Eurlings als controversieel dient te bestempelen.
Dit is geen vertragingstactiek, dit is een essentieel rechtsbeginsel. Het kan en mag in mijn ogen niet zo zijn dat een bevolkingsgroep letterlijk opgeofferd wordt ten opzichte van een andere bevolkingsgroep. Dit staat in onze grondwet. Ik vind het alleen moeilijk vanuit het oogpunt van ons als getroffen medeburgers dat wij door onze beperkte middelen het onderspit in deze zouden moeten delven.
Alle signalen van getroffenen ten spijt schijnt een in het leven geroepen instituut voor ons te mogen spreken alhoewel het duidelijk zou moeten zijn dat de Alders tafel en zijn vertegenwoordigers niet spreken voor de getroffenen van de nieuwe maatregelen.

Ik hoop van ganzer harte dat mijn en onzer bemoeienis opgemerkt wordt door mensen in de regering die wel de (grond-)wet ter harte nemen en een gezonde wending weten te geven aan de materie. Het is pertinent niet mijn bedoeling om mijn gelijk te krijgen. Het is mijn bedoeling dat mijn (jonge) kinderen later ook een leven hebben in een gezonde leefomgeving/samenleving die solidair is. Als wij als bevolking een besluit nemen mag het niet zo zijn dat een ander deel van de bevolking daar de dupe van wordt zonder gelijkwaardige alternatieven.

Ik hoop van ganser harte dat je gelijk hebt en dat deze discussie opgemerkt wordt door vertegenwoordigers die ons vertegenwoordigen en in deze zaak ook de wet nastreven (alhoewel ik zojuist las dat het kabinet tegen het conroversieel verklaren heeft gestemd).

Ik hoop dat ik zo ook duidelijk genoeg geweest ben en beschouw mijn vorige reactie maar als een open solliciatie voor diegenen die het kunnen gebruiken.

Simon

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Beste Simon,

Wil je mij mailen: jhgriese op ziggo punt nl of bellen: 0297-582336 ?

Bij voorbaat dank !

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

De Informatieavond te Hoofddorp door Alders bleek een platte P.R.avond !

Geplaatst door gerard uit NULL

had u anders verwacht? Het was nu eenmaal geen inspreekavond en het resultaat moest verdedigd worden. ´Plat´? Waarom nu die toevoeging?

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Gerard en anderen : Plat omdat ik dat vind.
Was jij er dan bij?

AGENDA VERKEER EN WATERSTAAT :
5 oktober 2010
Openbaar Tijd: 18:30 -20:00 uur
Plaats: Thorbeckezaal
Soort: Algemeen overleg
Voortouwcommissie: Verkeer en Waterstaat
Volgcommissies Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Experiment normen- en handhavingsstelsel Schiphol (tijdstip gewijzigd) Noot:
HERZIENE CONVOCATIE (ivm wijziging tijdstip)


--------------------------------------------------------------------------------

Agendapunten:
1. Advies Alderstafel inzake experiment nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol 29665-152 d.d. 20 augustus 2010

2. Gevolgen controversieel verklaren experiment normen- en handhavingsstelsel Schiphol 29665-155 d.d. 15 september 2010
Geplaatst door gerard uit NULL

Nee ik was er niet bij. Juist omdat je een PR-offensief had kunnen verwachten heb ik niet de moeite genomen er heen te gaan. Ik snap daarom nog steeds de toegevoegde waarde van de toevoeging 'plat' niet. Ook niet na de toelichting uwerzijds 'dat u dat vindt'.