Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gerlachs laatste klaagzang

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 742 
|
 De Pers 
Gerlachs laatste klaagzang

Schiphol Scheidend topman vrijwel altijd somber

Gerlach Cerfontaine, de directeur van Schiphol, mocht gisteren nog één keer zeggen dat de toekomst van onze nationale luchthaven op het spel staat.

‘Er is zwaar weer op komst’, zo herhaalde ‘Ger Cer’ nog maar eens tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers van Schiphol over 2008.

Daarmee toonde Cerfontaine, die op 1 januari 2009 met pensioen gaat, zich opnieuw somber over de groeikansen van de luchthaven. Hij wees in dat verband met name op de vliegtaks, de extra milieubelasting die per 1 juli is ingevoerd. Passagiers met Europese bestemmingen betalen sinds dat moment een toeslag van 11,25 euro, voor langere vluchten is dat 45 euro.

Volgens Cerfontaine dreigde die belastingmaatregel de concurrentiepositie van Schiphol nadelig te beïnvloeden. Het was beslist niet de eerste keer dat Cerfontaine zich pessimistisch uitliet over de toekomst van onze nationale luchthaven. Eigenlijk had hij altijd wel iets te klagen. Hij deed het daarbij dikwijls voorkomen alsof alles en iedereen tegen Schiphol was.

Als het niet politiek Den Haag was, dan was het wel de milieubeweging en anders waren het wel de omwonenden van de luchthaven die zijn gangen probeerden te dwarsbomen. Cerfontaine verweet ze kortzichtigheid en gebrek aan visie als het om de toekomst van Schiphol ging.

Het debat ging volgens hem altijd alleen maar over hoeveel vliegtuigen er mochten landen en opstijgen en nooit over het economische belang van de luchthaven. ‘Dat is veel te kortzichtig’, zei hij met enige regelmaat.

Een luchthaven behoort behalve een plek waar vliegtuigen landen en opstijgen, ook een vrijplaats van economische bedrijvigheid te zijn waar gewoond, gewerkt en gewinkeld kan worden. En daarom moest en zou Schiphol groeien. Maar dat argument heeft hij eigenlijk nooit hard weten te maken bij zijn tegenstanders.

Toch kreeg hij met het eeuwige somberen over de toekomst van Schiphol wel het nodige voor elkaar. Zo wist hij het aantal vliegtuigbewegingen op te rekken van 436.000 in 2007 tot jaarlijks 480.000 nu, zodat groei voorlopig gegarandeerd is.

Voordat hij met pensioen gaat, zou hij dat aantal nog verder willen laten groeien tot circa 700.000 voor de periode na 2010. Maar daarover moet nog onderhandeld worden. Omwonenden willen namelijk dat het aantal niet verder groeit dan 500.000.

Tegenslagen waren er ook voor Cerfontaine. Zo werd de beursgang van Schiphol getorpedeerd en legde de politiek hem de ecotaks op.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

OUD NIEUWS

De klaagzang laat zien hoe visie langzamerhand op de achtergrond is geraakt in ruil voor opsomming van klachten. Het tekent hoe 'burgelijke" het karakter van de taakopvattingen van deze directeur is geweest. Groei, en nog eens groei en dat was het. Hopelijk dat de vervanging verandering meebrengt, in de zin van een inspirerende visie op taak en verantwoodelijkheid.

Het belemmeren van die groei naar boven 500.000, saillant onderdeel van de klacht, heeft geen enkele betekenis voor de aanpak van de bestaande geluidsoverlast.
Met het instemmen daarmee, zonder helder plan van strukturele aanpak tegen geluidshinder, is voor de mensen in het buitengebied de bemoeienis van omwonenden aan de Alderstafel een jammerlijke mislukking eworden.

Ook voor het binnengebied dreigt mislukking, omdat de sector verdwijnen van handhavingspunten tot voorwaarde lijkt te maken voor het überhaupt willen praten met de betrokkenen in zijn direkte omgeving.

Ik zie nog geen enkele beweging in de richting van het erkennen van eigen verantwoordelijkheid van de verkeersleiding voor handhaven van rust in het luchtverkeersgebied buiten de directe omgeving van Schiphol (buiten het binnengebied). Toch zou dit, naast strenge regels voor orde in het binnengebied, de inzet moeten zijn van de omwonenden aan de Alderstafel.

Experimenten, zoals de miniaanpassingen van de LVNL worden genoemd, horen niet in struktureel overleg thuis. Die zijn alleen van betekenis als middel om de twee voornoemde doelen te realiseren en zijn niet verantwoordelijkheid van Alderstafel, maar van de sector.


EN ECHT NIEUWS

Nieuws is dat, hoewel gedoseerd, het Aldersoverleg de geheimzinnigheid jegens omwonenden binnenkort wat minder zal handhaven. De verantwoordelijken van de gemeente Haarlemmermeer oprganiseren voor binnenkort een informatie voor wijkvertegenwoordigers, zelfs vóór dat het officiele advies - mede namens diezelfde omwonenden - naar buiten komt. (Lees dit eens goed)

Om te zien of ook voor de bewoners van Castricum een dergelijk initiatief kán. Samen pleegt ook de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Castricum overleg met de officiële bewonervertegenwoordiger. Als het lukt zullen ook daar de bewoners niet helemaal verstoken blijven van een mogelijkheid tot werkelijke betrokkenheid bij het oordeel dat namens hen naar voren wordt gebracht.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Citaat: "Ik zie nog geen enkele beweging in de richting van het erkennen van eigen verantwoordelijkheid van de verkeersleiding voor handhaven van rust in het luchtverkeersgebied buiten de directe omgeving van Schiphol (buiten het binnengebied). Toch zou dit, naast strenge regels voor orde in het binnengebied, de inzet moeten zijn van de omwonenden aan de Alderstafel."

Ik kan u gerust stellen, dat IS de inzet van de omwonenden aan de Alderstafel.
Dat neemt niet weg dat ik zeer ongerust ben, over het feit, of die inzet tot een bevredigend Eindadvies leidt !

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

U stelt mij niet gerust, al is het verheugend dat 'men' deze stelling onderschrijft. Daar hebben we wat aan. Het was inderdaad de inzet van "Als een Goed Instrument", door mij ooit als lid van een samenwerkende kring van omwonenden aan de overheid gepresenteerd. Met dat "Goede Instrument" was een Goede Verkeersleiding bedoeld, ondersteund door een eigen onderzoekcentum (kennisinstituut). Het Goede Instrument uit ons volkslied herinnert aan de persoonlijke verantwoordelijkheid die ieder individu, maar ook van het grotere "Ik", de overheid, jegens de burger hoopt waar te maken. Maar, in alle eerlijkheid, ik richtte mij uiteraard niet tot U, maar tot de volksvertegenwoordiging, de 'politiek'.

Voor zover U zich niettemin beschouwt als woordvoerder van de Alderstafel die af en toe een tipje van haar sluier (cq haar schaamlap) kan optillen: Politiek is de Alderstafel niet van betekenis: Het gaat er om een vorm van regionaal overleg tussen Schiphol en direct bij Schiphol betrokkenen. Hooguit een dobbelsteen in een politiek pokerspel: aantrekkelijk maar geenzins verpichtend. Het is maar hoe die rolt.

Nee, Ik keek en kijk niet naar U, maar naar de politiek. Dát is voor mij de betekenis van het nieuwsfeit dat vertegenwoordigende bestuurlijke organen hier een verduidelijkende rol willen spelen - hopelijk naar vele kanten.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

U richt zich tot de politiek, maar schrijft: "Toch zou dit, naast strenge regels voor orde in het binnengebied, de inzet moeten zijn van de omwonenden aan de Alderstafel."
Ik schrijf: Niet zou moeten, nee die inzet is er!
Omwonenden reken ik niet tot DE politiek !
Het enige wat ik u fijntjes wil laten weten, is dat die Omwonenden hun stinkende best doen ! Met o.a.een strijdbare VGP voorzitter erbij Nee ik ben niet de woordvoerder, maar erger me groen en geel aan de constante in uw betogen: Uw denigrerende opmerkingen over de Platforms.
Ik schreef al eerder: Ondanks dat ik zeker niet gerust ben op het Eindresultaat van Alders, ben ik blij dat wij op die al rijdende trein zijn gesprongen! Om tenminste nog iets te redden. U schrijft: "Politiek is die Alderstafel niet van betekenis" Onzin. Die Tafel is er. Of we dat nu wilden of niet.
Voorlopig was het een handige zet van oud Minister Peijs: Laat de regio het maar oplossen. (beetje sturen via via, dan zijn wij er van af)
De synthese tussen u en mij is: Uiteindelijk blijft de haagse politiek eindver-antverantwoordelijk, zeker als we een minister horen spreken over de B.V. Nederland. Uiteraard dient er eveneens een grote rol voor onze regio te zijn.
We zullen zien.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

OVER VERANTWOORDELIJKHEID VAN PLATFORMS

Voor alle helderheid:

Wat de platforms betreft is de constante in mijn betoog de volgende:

Platforms zijn uitstekende, algemeen aanvaarde, buitenparlementaire organisaties, waarin burgers gezamenlijk stem willen geven aan hun ontstemming.
Door gezamenlijk op te treden kunnen platforms in het openbaar body geven aan verontwaardiging of aan ideeën.

Maar nu komt de clou:
Platforms verliezen hun aanvaardbaarheid wanneer ze proberen om een vaste plaats en macht te verwerven binnen het politieke gesprek, door zich te verenigen tot een organisatie (notarieel, statuten) met als doel het verkrijgen van een formele plaats binnen plaatselijk of algemeen politiek overleg. Daarmee wekken ze de schijn dat ze als organisatie, legitiem namens ALLE burgers deel kunnen nemen aan dat formele, politiek adviserend, of zelfs bindende overleg. Wat niet zo is.
De kracht van de platforms is namelijk dat ze uiting geven aan dingen die afzonderlijke personen ondervinden als persoon. Daarmee vertegenwoordigen ze nooit de burger in het algemeen.

Ik weet dat ‚men’ er op heeft aangedrongen dat de platforms een officiële organisatiestructuur aannemen, juist om de mogelijkheid ze te vangen binnen kaders als de Alderstafel. Dat was is een handige truc. Het geeft een schijn van macht en een schijn van erkenning als belangrijk persoon (- overigens ook ten koste van geheimhouding). Al te graag heeft men zich daar in gestort, vergetend dat men zo dus juist alle legitimiteit als platform en stemgever aan omwonenden verloor. De schadelijke gevolgen voor het politieke gesprek heeft men nu al ondervonden.

De hier gedefinieerde waterscheiding ontstond voor mij al op het moment, dat verbetervoorstellen ingediend moesten worden en een deel van de betrokkenen niet begreep dat het verwerven van formele verantwoordelijkheden (en daarmee ook de noodzaak voor personen schadelijke beslissingen te nemen in het kader van compromissen) de grondslag onder het platformwezen weg slaat. Daarvoor verantwoordelijkheid zijn doet je, paradoxaal, alle legitimiteit verliezen als stemgever aan omwonenden. Ik heb daartegen gewaarschuwd, zoals ook duidelijk in het feuilleton hierboven onder ‚Actueel’ wordt genoemd .

Vandaar ook dat ik het toejuich wanneer, vanuit gemeenten en de gemeentelijke vertegenwoordiging, pogingen worden gedaan voorafgaand overleg te plegen met hun burgers en niet alles in stilte af te handelen. Zij zijn het immers die het vermogen en de plicht hebben tot openbaarheid van bestuur.

Ik hoop dat dit duidelijk is. Het is mij grote ernst. Vandaar die terugkerende nadruk. Ik richt mij niet tegen personen, maar tegen fouten die de kracht ontnemen aan verzet en aan pogingen zaken ten goede te keren.