Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Gemeenten en provincie houden vast aan afspraken uitbreiding luchthaven Lelystad

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 696 
|
 deputtenear.nl 
Gemeenten en provincie houden vast aan afspraken uitbreiding luchthaven Lelystad

PUTTEN - De gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Nijkerk, Nunspeet, Zeewolde en de Provincie Gelderland hebben vandaag gereageerd op de plannen voor de uitbreiding van luchthaven Lelystad. In hun reactie laten de gemeenten weten dat zij vasthouden aan de eerder gemaakte regionale afspraken, over het voorkomen van overlast voor hun inwoners.

Oud minister Hans Alders van de Alderstafel Lelystad, bracht vandaag zijn advies over de ontwikkeling van luchthaven Lelystad uit aan staatssecretaris Atsma van Infractructuur & Milieu. Het advies is helder over de te volgen processtappen voor de uitbreiding van de luchthaven. Uit het advies blijkt echter niet duidelijk wat dit betekent voor de kaders die door de regio zijn gesteld, om hinder van de luchthaven te beperken. Dat wordt later pas duidelijk bij de keuzes voor de vliegroutes. Dat kan mogelijk nadelig uitpakken voor de gemeenten in de regio door laagvliegende vliegtuigen.

Regionale inbreng
De Alderstafel Lelystad heeft als doel om na overleg met regionale en lokale bestuurders, het ministerie van Defensie, de luchtvaartsector, omwonenden- en andere belangenorganisaties een breedgedragen advies uit te brengen aan het kabinet over deze ontwikkeling van Lelystad Airport.
Vanuit de regio zijn in 2010 belangrijke voorwaarden ingebracht als kaders voor het gebruik van het luchtruim. De belangrijkste zijn de minimale vlieghoogte van 6.000 voet, ofwel 1,8 kilometer boven de regio en het vermijden van overlast voor bestaande woonkernen.

Advies Alderstafel
Alders adviseert Lelystad Airport als twin-airport van Schiphol te ontwikkelen. Daarbij bepleit hij weliswaar het zoveel mogelijk vermijden van hinder in woonkernen (inclusief effectieve klachtenbehandeling) en het vermijden van verstoring van natuur. Maar het advies van Alders laat ruimte in de toepassing van de regionale kaders. Alders adviseert de effecten bij een vlieghoogte van 900 meter boven de Oostvaardersplassen in beeld te brengen. Als daardoor de rechtstreekse route van en naar het vliegveld wordt gevolgd, is een vlieghoogte van 1800 meter boven de regio niet haalbaar. Ook wil hij ruimte inbouwen voor een verdere ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen in de toekomst. Daarmee dreigt meer overlast voor inwoners van de regio.

Vastgestelde kaders
De gemeenten spreken hun waardering uit dat zij betrokken zijn bij het Aldersadvies. Zij zijn dan ook voorstander van het optimaal benutten van het luchtruim en het benutten van de economische voordelen die uitbreiding van luchthaven Lelystad voor de regio biedt. De gemeenten en provincie zijn echter wel van mening dat een zorgvuldige afweging, tussen de te verwachten economische voordelen en de hinder die dit met zich mee zal brengen, nu niet kan worden gemaakt. Daarom kunnen zij nu geen definitief standpunt innemen en houden zij onverkort vast aan de milieucriteria uit het regionaal kader.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Het reeds beklonken Alders akkoord rond Schiphol rammelt aan alle kanten. Dat zou toch te denken moeten geven?

Wanneer wordt deze "brokkenpiloot" eigenlijk op non-actief gezet? Iemand die het weet?

In Kennemerland/IJmond wordt al geadverteerd met het opnemen van een rampenclausule in de testamenten, het woord "vliegramp" wordt letterlijk vermeld.

Zo ernstig is de situatie dus!