Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gemeente uit CROS gestapt

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1055 
|
 Nieuwsblad voor Castricum 
Gemeente uit CROS gestapt

CASTRICUM - De gemeente heeft het lidmaatschap van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) opgezegd. Het lidmaatschap eindigt per 1 januari 2012. Door de beperkte (vooral informerende en zeer bescheiden adviserende) rol zou het lidmaatschap van CROS geen toegevoegde waarde meer hebben.

Als gevolg van de opzegging bespaart de gemeente circa 9.000 euro aan contributie. Ook worden de kosten die de milieudienst IJmond maakt omdat zij het Schiphol dossier voor de gemeente behartigt, jaarlijks met ruim 8.000 euro teruggebracht tot naar schatting ?7.500 (van 1 naar 0,5 fte).

Het college van b en w besloot al eerder (20 september) om uit de CROS te stappen. De bewonersvertegenwoordigers van de gemeenten die cluster Noord vormen, hebben aangegeven het hiermee volledig eens te zijn. Als gevolg van het besluit eindigt ook de deelname van de bewonersvertegenwoordiger namens de gemeente Castricum aan de CROS.

De gemeente blijft overigens wel participeren in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en zet dus, als lid van de BRS delegatie, de participatie aan de Alderstafel voort. De Milieudienst IJmond blijft hiervoor de (ambtelijke en bestuurlijke) voorbereiding verzorgen. Het plaatselijk overleg tussen de wethouder, Platform Vlieghinder Regio Castricum en de (oud) bewonersvertegenwoordiger, de heer Hans van Schoor, blijft doorgaan.

De staatssecretaris van I&M, de heer J. Atsma, wil overigens bekijken in welke vorm de zogenaamde Alderstafel en CROS in de toekomst op een effectieve en efficiënte wijze kunnen bijdragen aan de dialoog over de ontwikkeling van Schiphol en omgeving. Hij heeft de heer Alders en de waarnemend voorzitter van de CROS verzocht hem voor het eind van dit jaar van een gezamenlijk advies te voorzien.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Loriet uit A,dam

Altijd maar advies en nogeens advies over de ontwikkeling van Schiphol en altijd zonder enig positief resultaat voor omwonenden.
Ik vind het schandalig dat er betaald moet worden voor een overleg instantie en waarbij er ook nog geen enkel resultaat is te verwachten!!

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Gemakshalve vergeet men te vermelden dat de plv. Secr. Generaal van het voormalige VROM ministerie (!) naar deze regio wordt gehaald om een RUD te gaan leiden. Wat zou dat nu weer gaan kosten?! VRK, EBD, RUD: allemaal drieletterige sfkortingen waar verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties e.d. achter zitten. RUD staat voor Regionale Utvoerings Dienst en is in feite een soort verplichte samenvoeging van Milieudiensten over straks het gehele gebied IJmond/H'lemmermeer en Kennemerland. Het gaat de gemeenten (bewoners)dus een hoop geld kosten om de grip op de leefomgeving verder uit handen te geven! Bij de Veiligheidsregio Kennemerland VRK liepen de financien al gierend uit de hand wat bij elk gemeenteraadslid in deze regio maar al te bekend is. Maar ingrijpen ho maar!

Ten slotte zou in de laatste alinea het eeuwige "effectieve en efficiente" handelen eens vervangen moeten worden door "doordacht en in het belang van de regiobewoners" kijken naar de positie van Schiphol anno nu.

Geplaatst door joop uit haarlem

misschien vind schiphol dit helemaal niet erg.

Geplaatst door Ton2 uit castricum

Dat denk ik ook, Joop.
Hebben we straks alleen nog de "handjeklap-tafel" van Alders over, het schoothondje van de luchtvaartsector ...........