Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gemeente dient zienswijze in op mogelijke uitbreiding Lelystad Airport

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1047 
|
 destad amersfoort.nl 
Gemeente dient zienswijze in op mogelijke uitbreiding Lelystad Airport

AMERSFOORT- De gemeente Amersfoort wil voorkomen dat uitbreiding van Lelystad Airport leidt tot extra overlast in Amersfoort. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een zienswijze ingediend op de notitie ‘Reikwijdte en detailniveau’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In deze notitie worden de effecten van een uitbreiding van vliegveld Lelystad Airport in kaart gebracht.

Lelystad Airport wil uitbreiden zodat er in de toekomst meer en grotere vliegtuigen kunnen opstijgen en landen. Voordat het vliegveld kan uitbreiden, wordt eerst in kaart gebracht welk effect dit heeft op onder meer geluid, luchtkwaliteit, toename van autoverkeer en ecologie. Dat gebeurt in een zogeheten milieueffectrapport (MER). Voordat een MER wordt opgesteld, geeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de notitie ‘Reikwijdte en Detailniveau’ aan welke onderwerpen onderzocht worden voor de MER. De gemeente Amersfoort dient een zienswijze in op deze notitie.

Effecten voor Amersfoort
Het college van Amersfoort wil dat vliegtuigen vanuit of naar Lelystad Airport boven Amersfoorts grondgebied op minimaal 6.000 voet (1.830 meter) vliegen. Dit om geluidsoverlast op de grond te voorkomen. Ook wil de gemeente voorkomen dat er vliegroutes over woongebieden en bestaand en toekomstig stedelijk gebied komen. Verder wil het college dat Amersfoort deel uitmaakt van het studiegebied en dat in de MER de effecten voor Amersfoort goed worden onderzocht.

Regionale afstemming
De Amersfoortse reactie sluit aan op de zienswijzen die vanuit gemeenten Bunschoten, Harderwijk en Nijkerk wordt ingediend. In de regio wordt afgestemd in het kader van de uitbreidingsplannen voor de luchthaven.

Zienswijze inwoners
Ook inwoners van Amersfoort kunnen een zienswijze indienen. De notitie ligt tot en met 16 september ter inzage in de publiekshal van het stadhuis (Stadhuisplein 1, maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Zienswijzen kunnen tot en met 16 september worden ingediend via een reactieformulier op www.centrumpp.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit IJmuiden

"De gemeente Amersfoort wil voorkomen dat uitbreiding van Lelystad Airport leidt tot extra overlast in Amersfoort. "

Tja, nu nog wel maar zodra er een 'stimulering' vanuit de sector wordt gepleegd bij de juiste raadsleden en wethouders wordt de tegenstand opeens vloeibaar en zal ook dit gebied gaan zuchten onder meer vluchten.

En de nationale politiek zich maar bezighouden met non-issues als 3 mensen in NL die een burka dragen... :(