Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gemeente Haarlem wil aanscherping Schipholbeleid

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1010 
|
 Luchtvaart =nieuws= 
Gemeente Haarlem wil aanscherping Schipholbeleid

HAARLEM - Het Haarlemse college van B en W wil een aanscherping van het Schipholbeleid. Het gaat hierbij volgens de gemeente om verschillende aspecten, die voor de veiligheid en leefbaarheid van de stad Haarlem van belang zijn. De minister van Verkeer heeft op 13 december het definitieve Plan van Aanpak Schipholbeleid aan de gemeente aangeboden en is bedoeld om het in 2003 vastgestelde beleid te kunnen evalueren.

Gemeenten uit de Schipholregio kunnen op het plan reageren door het indienen van opmerkingen dan wel verbetervoorstellen. Haarlem wil diverse punten verbeterd zien en licht deze in een vandaag (31 maart) gepubliceerde verklaring toe.

Zo wil de gemeente graag een handhaving van de geluidscontour, in combinatie met metingen. “Op dit moment wordt alleen gehandhaafd op de zogenaamde 58 Lden contour. De gemeente Haarlem ligt hier buiten. Het gemeentebestuur wenst uitbreiding van handhaving buiten de huidige punten, op een transparante en voor de burgers te volgen methode”, zo luidt de verklaring.

De gemeente pleit voor een verdere concentratie in plaats van spreiding van het vliegverkeer. Gevreesd wordt dat de geluidbelasting in de bewoonde gebieden bij spreiding sterk zal toenemen. Bij concentratie hoopt Haarlem op een afname van de geluidsoverlast in de regio.

Het gemeentebestuur wil daarnaast een verlenging van de nachtperiode tot 7.00 uur ‘s ochtends in plaats van tot 6.00 uur. “Hiermee kan slaapverstoring in de regio teruggedrongen worden”, aldus het college. Volgens de gemeente blijkt uit recent onderzoek van RIVM/TNO dat slaapverstoring in een veel groter gebied plaatsvindt, dan men aanvankelijk veronderstelde bij het formuleren van het Schipholbeleid.

Veiligheidssituatie
Haarlem vraagt meer aandacht voor de veiligheidssituatie rond Schiphol en houdt vast aan de in de wet vastgelegde risiconormering. “Bij een te constateren afwijking van de norm moet de luchthaven als een normaal bedrijf worden behandeld”, vindt het bestuur. “Er zou eerst goed gekeken moeten worden hoe de luchtvaartsector zelf veiligheidsrisico’s kan oplossen in plaats van dat de gevolgen op de omwonenden in de regio worden afgewenteld.”

Verder wordt een nader onderzoek naar aard, mate en mogelijke beperking van ‘geuroverlast’ gewenst. Hierbij wijst het bestuur op een studie van opnieuw het RIVM dat zou uitwijzen dat 35 procent van de bevolking in de Schipholregio zich zorgen maakt over mogelijke gezondheidsklachten door luchtverontreiniging.

Tenslotte wil de gemeente een betere organisatie van het geluidhinderbeleid in de regio. “In het kader van de lopende evaluatie wenst het bestuur een nader onderzoek naar de voors en tegens van een publiekrechtelijke organisatie met heldere taken en bevoegdheden.”

Begin deze maand is de procescommissie voor de evaluatie van het Schipholbeleid van start gegaan. De Commissie bestaat uit vijf onafhankelijke leden en is door staatssecretaris van Verkeer ingesteld om de onafhankelijkheid en objectiviteit van de evaluatie van het Schipholbeleid te bewaken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft voor geïnteresseerden de website www.evaluatieschiphol.nl geopend.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Het is opmerkelijk dat een Gemeentebestuur de gezondheidsrisico's nu eindelijk eens aan de kaak stelt. Vreemd genoeg doet de gezondheidssector er al jaren lang het zwijgen toe. Deze schijnt inmiddels geheel te worden gedomineerd door de globaal opererende pharmaciesector. Het lijkt er langzamerhand op dat de machtigste sectoren uit het bedrijfsleven de dienst uitmaken, de wetenschap manipuleren en de politiek naar hun hand zetten. We weten het wel, maar wat doen we er tegen?