Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidszone vliegveld Eindhoven deugt niet

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 775 
|
 nu.nl 
Geluidszone vliegveld Eindhoven deugt niet

EINDHOVEN - De geluidszone van vliegveld Eindhoven, die vorig jaar is vastgesteld door de ministeries van Defensie en VROM, deugt niet en moet opnieuw worden bepaald.
In de tussentijd mag er worden gevlogen op basis van de geluidslimieten van 2007, met een klein aantal extra militaire en civiele vluchten. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Onder meer de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) had beroep ingesteld tegen de nieuwe vaststelling van de geluidszone rond het vliegveld.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

De geluidszone van Schiphol deugt al vele jaren niet! Een gigantische herrievlek van Alkmaar tot Leiden.........Sinds de ingebruikname van de Polderbaan (Kolderbaan is toepaslijker) is de situatie nog meer verslechtert!

Wanneer gaat de Raad van State daar eens een keer wat aan doen?

Geplaatst door cns uit deltametropool

Met de lokale (2010) en provinciale (2011) verkiezingen voor de boeg doemt wat betreft het "Schipholdossier" de volgende vraag op.

HOE HEEFT HET ZO VER KUNNEN KOMEN?

Dat de handhavingsmethoden van Alkmaar tot Leiden en van Wijk aan Zee tot Hilversum volstrekt tekort schieten, het lijkt tot velen - op verantwoordelijke politici na! -
steeds meer door te dringen.
Dankzij deze website komt ook steeds meer een onderliggend probleem in beeld: er lijkt sprake van een volstrekt uit de hand lopend groeiscenario, dat door een zichzelf openlijk als "intellectuele elite" presenterend politiek blok aan dit land wordt opgedrongen?
Hoe dan ook, vanuit een "hoe heeft zo ver kunnen komen" kan een aanzet worden gegeven om noodzakelijke veranderingen wat betreft groeistrategie en balans tussen economie en
ecologie op de politieke agenda te krijgen.

Geplaatst door leo.van.rijt uit de kwakel

** Zolang de boodschap is

"Het aantal gehinderden is vorig jaar weer gedaald",
zal de politiek geen enkele vinger uitsteken. Het aantal gehinderden wordt berekend m.b.v. de gevlogen of begrootte contouren, uitgedrukt in Lden.

Alles wordt op alles gezet om vliegtuigen over exact dezelfde plekken te laten vliegen - behoudens wellicht aanvliegen verder weg. Concentreren van geluid betekent verminderen van het aantal (ernstig)gehinderden.
Sterker nog, zelfs gemeenteraadsleden of wethouders hebben geen enkele idee over wat vlieghinder is en richten zich uitsluitend op de boodschappen (zoals hierboven) vanuit V&W.

Wil je écht wat bereiken dan moet je het denken in Lden los laten en het over aantallen vliegtuigpassages hebben. Je moet dus echt overstappen naar een ander domein van denken. Een domein, noem het voor mijn part "Jip en Janneke"-domein waarbij de plaatselijke politiek en tweede-kamerleden zich wat kunnen voorstellen. De rechtgeaarde platforms kunnen in die voorlichting van lokale politici maar ook van 2e-kamerleden veel betekenen.

Lden is "killing" voor de omgeving omdat het discriminerend werkt. In het streven naar minder gehinderden wordt ALLE herrie over zo min mogelijk mensen uitgestrooid waarbij de hinder voor de getroffenen tot onvoorstelbare hoogte stijgt. Vooral in de gebieden waar weinig mensen wonen. Mensen in dorpen of het platteland worden duidelijk anders behandeld dan in grotere woonkernen.
Ik noem het wel eens dat de wetgever mikt op 10 doden i.p.v. 1000 gewonden.

Denken en praten over een andere benadering is overigens wat anders dan voorstellen om de contouren maar te laten vallen.