Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidswal Polderbaan later klaar

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1210 
|
 Haarlems Dagblad 
Geluidswal Polderbaan later klaar

HOOFDDORP -  De geluidswal langs de Polderbaan zal anderhalf jaar later klaar zijn dan beloofd. Dat was het slechte nieuws dat operationeel directeur Ad Rutten van Schiphol dinsdagavond had voor inwoners van Hoofddorp en Vijfhuizen die last hebben van grondlawaai. Schiphol is wel bereid om tientallen miljoen euro’s extra uit te trekken voor het project. De luchthaven gaat een internationale ontwerpwedstrijd uitschrijven voor een bijzondere, goed inpasbare en effectieve geluidswal.

Het prijzengeld bedraagt in totaal 1,25 miljoen euro. De ontwerpers kunnen voortborduren op een eerder ontwerp met piramides, maar het mag ook heel iets anders worden. Als voorbeelden noemde Rutten wallen die omhoog geklapt kunnen worden en drijvende, verplaatsbare muren.

Schiphol blijft bij de belofte dat alle maatregelen zullen leiden tot tien decibel minder laagfrequent lawaai. Vooral in het noorden van Hoofddorp en Vijfhuizen hebben inwoners hiervan last. Vorig jaar ondertekenden Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en de Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord een convenant waarin stond dat de geluidwerende voorziening op 9 september 2009 gereed is. Dat wordt nu 2011.

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

DE AFSPRAAK TUSSEN BEWONERS, GEMEENTE EN SCHIPHOL IS ONHERROEPELIJK

De bijeenkomst van de Haarlemmermeer had als resultaat een, weliswaar 18 maanden uitgesteld, maar vaste afspraak door Schiphol om definitief af te rekenen met 10 decibel van het grondgeluid in Hoofdddorp Noord en serieus werk te maken aan de situatie van Vijfhuizen. Schiphol kwam daar als betrouwbaar over, hoewel het erkende de situatie aanvankelijk te hebben onderschat. Vanwege Schiphol werd steeds opnieuw de verzekering gegeven dat de afspraak van die zijde onherroepelijk was aangegaan. Ook de gemeente Haarlemmermeer heeft een helder en controleerbaar tijdsplan voorgelegd. Het is de moeite waar er naar te kijken. Wat je ook kunt zeggen, het ziet er naar uit dat je weet wat je aan de afspraken hebt en de bedoeling is minimaal ruimte te geven aan gedraai.

Schiphol was ook zeer helder over iets anders: De optie 2e Kaagbaan is voor Schiphol nodig en bedoeld om doorgroei naar 600.000 vliegbewegingen mogelijk te maken als dit wordt toegestaan. De eerste keer dat daar niet omheen wordt gedraaid.
Van een Haarlem of Victorbaan heeft Schiphol geen weet.
Hulde aan het gemeentebestuur van Haarlemmermeer en aan de bewonersvereniging die het roer goed heeft vastgehouden.
De Prijsvraag houdt niet in dat uitblijven van goede inzendingen uitstel inhoudt. De inrichting van het geluidswalgebied is ruimtelijk best een probleem. Er worden nogal wat technische maar ook landschappelijke eisen gesteld. Er is ruimte voor inventiviteit, maar bij wegblijven van berrassingen zal er een eigen plan worden uitgevoerd.

EEN STUURLOOS MINISTERIE ?

Bij de vergadering zou ook de heer Jeroen Fukken aanwezig zijn namens het ministerie V & W. Hij liet het afweten. De presentatie van V&W door een vervangende lagere ambtenaar was jammerlijk. Het Verkenningendocument blijkt een uiting te zijn van de stuurloosheid waarin het ministerie is beland door alle, het ministerie overweldigende megaprojecten. Eigenlijk is het een al oud papier. Je moet de elementen daarin niet ernstig nemen. Iedereen kan zelf wel zien dat de Haarlembaan onzin is. Aldus deze ambtenaar.

Ja, die stuurloosheid van het ministerie is op alle fronten zichtbaar. Zo steunt het document bij zijn redeneringen op een interpretatie van de geluidsbelasting in termen van mensen met ernstige hinder, die, volgens een document van NLR dat de minister presenteerde, gewoon onbetrouwbaar is (zie elders hier de discussie over de kwalijkheid van de hybride modellering en de onhoudbaarheid van dosis-effectrelatie voor de interpretatie van geluidsgemiddelden naar door personen ervaren hinder). Die onbetrouwbaarheid wordt alsmaar groter. Zo zegt Schiphol ronduit dat het bij de 2e Kaagbaan gaat om 600.000 vliegbewegingen gaat, maar het Verkenningendocument probeert diezelfde baan te verkopen met een (schijn)reductie van 20% hinder als alternatief voor een (niet echt bedoelde) Haarlembaan die er zo ongunstig tegen afsteekt.

NOG EEN ROL VOOR CROS OF VOOR DE ALDERSTAFEL?

Het convenant tussen de luchthaven en Haarlemmermeer werd eerder mede ondertekend door CROS, omdat CROS bedoeld was overleg tussen regio en luchthaven te vergemakkelijken. Hoewel initiatief en uitvoering geheel buiten CROS tot stand kwam tekende CROS mee. Zo is ook de Alderstafel geïnformeerd. Tot nu toe is er verder weinige reden om een blijvend voordeel te zien in deze tafel voor dit of andere convenantem, waar de inbreng van andere, niet betrokkenen de concentratie eerder zal verslappen dan bevorderen.
Gisterenavond was er ook een Aldersoverleg, waar, zoals gebruikelijk, de problemen onder geheimhouding en zonder openbaar overleg worden voorbereid. Hoe onzichtbaarder, hoe beter. Raar! Geef mij dan maar een echte volksvertegenwoordiging in plaats van een excuustruus.
En CROS? Laten we niet vergeten dat veel moet wordrem teruggewonnen. Het klachteninstrument is uit handen geslagen, BezoekBAS ligt nu bij Schiphol als propagandainstrument naar de bewoners toe, in plaats van bij LVNL als informatie naar de verkeersleiding toe. Ook die LVNL zou, zoals loodswezen en waterschappen, materieel onafhankelijk van de luchtvaartbedrijven, moeten dienen om het luchtverkeer te faciliteren en de burger te beschermen, en niet als economisch instrument. Dromen? Wie weet. Ook een nieuwe minister moet zijn vak leren, ook van de fouten

Geplaatst door Frits uit NULL

Slecht nieuws voor Schiphol. Wat mij interesseert is of er nog omwonenden van Schiphol zijn, die in het zoveelste milieuproject van Cerfontaine geloven? Hoe Cerfontaine glazen pyramides tot gouden bergen heeft omgetoeverd is een wonder. Een wonder dat nog moeilijker is dan het veranderen van water in wijn.
Het Schiphol, een van de bedevaartplaatsen van de gelovingen in de onbegrensde economie.