Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidsoverlast vliegverkeer Huldenberg

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1069 
|
 Nieuwsclub.be 
Geluidsoverlast vliegverkeer Huldenberg

Kamerlid en fractieleider van Open Vld Huldenberg Katia della Faille vraagt dringend de nodige aandacht voor de geluidslast van de opstijgende vliegtuigen uit Zaventem die zich naar het radionavigatiebaken van Huldenberg bewegen om het Belgische luchtruim te verlaten.

Voor Open Vld Huldenberg moeten de Brusselse geluidsnormen met Vlaanderen snel worden geharmoniseerd zodat opstijgende vliegtuigen vooral van de startbaan 25 een normaal opstijgvermogen kunnen aanhouden waardoor ze op grotere hoogte Huldenberg overvliegen.

Binnen het overleg tussen de regeringspartijen rond de vermindering van de geluidslast door vliegtuigen voor de omwonenden van de luchthaven ZAVENTEM, wijst Katia della Faille, kamerlid en fractieleider van open Vld Huldenberg, op het feit dat ook Huldenberg, hoewel niet in de directe omgeving van de luchthaven gelegen, eveneens geluidslast ervaart van de opstijgende vliegtuigen die zich naar het radionavigatiebaken van Huldenberg bewegen om het Belgische luchtruim te verlaten.

Voor Open vld Huldenberg is het dringend nodig dat de Brusselse geluidsnormen met Vlaanderen worden geharmoniseerd zodat opstijgende vliegtuigen vooral van de startbaan 25 zoals voorzien een normaal opstijgvermogen kunnen aanhouden waardoor ze op grotere hoogte Huldenberg overvliegen.

“Het baangebruik tijdens de nacht zoals voorzien binnen het spreidingsplan van 2003 dient voor ons te worden afgeschaft en er moet teruggekeerd worden naar het historische baangebruik, in het bijzonder van de banen 25/20” stelt Katia;

“Hierbij vragen wij dat de windnormen voor baangebruik eveneens voorzien in dit Plan, worden herzien op basis van neutrale objectieve en internationale criteria die voor alle omwonenden van de luchthaven een evenwichtig baangebruik waarborgen”.

“Als liberalen beseffen we maar al te goed dat een aanvaardbaar aantal nachtvluchten onontbeerlijk zijn voor sociaal/economisch en internationaal belang van de luchthaven” vervolgt de Huldenbergse politica; “Toch stellen we dat het jaarlijkse totaal van 25.000 bewegingen substantieel moet verminderd worden samen met een verbod op vliegtuigen met een te grote geluidsuitstoot”.

Voor Open VLD Huldenberg moet binnen de sinds 01 april 08 verminderde operaties van DHL het mogelijk zijn om tenminste de Weekendnachten vrij van vertrekkende vliegtuigen te maken, zodat omwonenden zeker dan van een maximaal kwalitatieve nachtrust kunnen genieten.

“Voor Huldenberg is het essentieel dat binnen een nieuw luchthavenakkoord ook een aanpassing gebeurt aan de vertrekroutes richting radiobaken Huldenberg waardoor een grotere en billijke spreiding over onze zone bereikt wordt” besluit Katia.


Reacties op dit bericht