Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidsoverlast vliegveld weer op vergaderagenda

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1735 
|
 De Heraut 
Geluidsoverlast vliegveld weer op vergaderagenda

Lansingerland/Rotterdam - Wethouder De Paepe gaat een brandbrief sturen naar de directie van Rotterdam - The Hague Airport. Eerder gemaakte afspraken over aanvliegroutes worden niet nagekomen, en daarover is ontevredenheid. Hoewel het lijkt alsof er steeds meer vliegtuigen laag over de gemeente komen overvliegen, blijft de hoeveelheid nog altijd binnen de normering. Dit geldt ook voor de nachtvluchten. Dit meldde de wethouder in de vergadering van de commissie Ruimte op 5 oktober jl.

Riemke Overal

Het was Hans Dirkzwager van L3B opgevallen dat er de laatste tijd weer meer vliegtuigen over de sportvelden en Bergschenhoek-Zuid vliegen. Ook Gerard Bovens van de PvdA was deze trend niet ontgaan. De wethouder legde uit dat dit enerzijds kwam door de aanhoudende oostenwind die er in het voorjaar voor zorgde dat alle vliegtuigen over Schiedam moesten vliegen. De inwoners daar hebben toen veel overlast ondervonden, en de mensen in Lansingerland wat minder. Omdat de overlast eerlijk verdeeld moet zijn, wordt nu meer over Lansingerland gevlogen. Daarnaast is er sprake geweest van minder vliegverkeer doordat ook deze bedrijfstak last heeft gehad van de recessie.
Momenteel lijkt dat weer aan te trekken, waardoor er meer vliegtuigen de lucht in gaan. Het vliegveld zit nog lang niet aan het maximaal aantal vluchten dat het jaarlijks mag laten vliegen, dus daar is niets aan te doen.

Aanvliegroutes
Waar wel wat aan te doen leek, namelijk het vliegen volgens andere aanvliegroutes, wordt door de directie van het vliegveld op de lange baan geschoven. Het door de PvdA voorbesproken convenant zou kunnen ingaan per maart van dit jaar. Het is al verschillende keren uitgesteld, en de geplande ingangsdatum van november aanstaande lijkt nu ook op losse schroeven te staan. Volgens dit convenant vliegen de piloten ‘op zicht’ naar de landingsbaan, over de Rotte, het Bergse Bos of tussen Lansingerland en Hillegersberg in. Dus zo weinig mogelijk over de dorpskernen en dichtbevolkt gebied, voor zover de veiligheid dit toelaat. Omdat dit nu weinig lijkt te gebeuren, wilde Dirkzwager van de wethouder weten hoe het staat met het convenant, en vanaf wanneer we minder vliegtuigen kunnen verwachten boven de kernen. Ook Bovens moest teleurgesteld erkennen dat de directie van het vliegveld de vorig jaar gemaakte afspraken niet nakomt, en vraagt zich af wat er in de tussentijd gebeurd is, want hij was er toen van overtuigd dat alles al in kannen en kruiken was.

Groter verband
D66 en de VVD wilden de discussie wat breder voeren. Zo wist Michiel Muis te melden dat onlangs in Schiedam en Hillegersberg vragen zijn gesteld over gewijzigde aanvliegroutes. Dat kon hij wel begrijpen: “Ik denk dat wij het ook niet op prijs zouden stellen wanneer de Rotterdamse gemeenteraad er voor zorgt dat vliegtuigen voortaan wat meer over Lansingerlands grondgebied aan komen vliegen?” Hij stelde voor om de geluidsoverlast aan te pakken in overleg met andere gemeenten, deelgemeenten en belanghebbenden, ook omdat direct overleg met het vliegveld kennelijk niet werkt. Edith Bal van de VVD meende dat een belangrijke taak is weggelegd voor de Luchtverkeersleiding Nederland. Op de VVD mobiliteitsdag die onlangs heeft plaatsgevonden in Bleiswijk, opperde VVD-statenlid Frits Paymans dat aanvliegroutes organisatorisch veel slimmer geregeld kunnen worden. “Die routes beginnen al boven Wenen, niet bij Dordrecht.” Deze problematiek kun je als gemeente niet oplossen, hier moet de LVNL mee aan de slag, maar volgens Paymans, tevens oud-verkeersvlieger, is deze nationale organisatie weinig toekomstgericht bezig. “Daar zou de Tweede Kamer wel wat meer druk op mogen uitoefenen.” Bal onderschreef deze mening.


Nut van het vliegveld
Sander Smolders van GroenLinks meende dat met de komst van de HSL, en binnenkort een checkmogelijkheid op het station van Rotterdam voor Schiphol, het vliegveld bij Rotterdam weldra overbodig zal zijn en kan sluiten. Ook D66 kijkt met een kritisch oog naar de functie van Rotterdam - The Hague Airport en de noodzaak voor een ‘zakenvliegveld’ zo dichtbij Schiphol. “De capaciteit is relatief klein, de overlast groot en de bereikbaarheid niet optimaal. Zeker niet met een HSL die het grootste deel van de Rotterdamse regio sneller aan kan sluiten op Schiphol.” Hans Dirkzwager wil het vliegveld wel verplaatst zien naar de ‘3e Maasvlakte’, en de wethouder liet vallen dat er wordt nagedacht over de Hoeksewaard. Op nog andere vragen van de commissieleden zal de wethouder antwoord geven in een memo.


Reacties op dit bericht