Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidsoverlast in Leiden in kaart gebracht

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1033 
|
 dichtbij.nl 
Geluidsoverlast in Leiden in kaart gebracht

REGIO - 01 augustus 2012 - Door Marte van den Brink, dichtbijredacteur

De omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft voor Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest geluidsbelastingkaarten opgesteld. De kaarten geven aan hoe de geluidbeslasting voor woningen en inwoners is. Het gaat dan bijvoorbeeld om het geluid van treinen en langsrijdende auto’s.
In het rapport staat dat er in 2011 in Leiden minder omgevingslawaai door treinen was dan in 2006. Wegens het verdwijnen van de Groenoordhallen is er minder geluid door industrie.

Het geluid door wegverkeer is t.o.v. 2006 echter toegenomen. Dit komt voornamelijk door de rijkswegen. Stedelijke wegen zorgen voor iets minder geluid.

De provincie heeft een actieplan Geluid voor provinciale wegen opgesteld. Verder neemt de provincie de volgende maatregelen:
- afspraken met gemeenten over de geluidsemissie van industrieterreinen
- nieuw beleid voor geluidsoverlast door luchtverkeer
- geluidsverstoring in de stiltegebieden zo veel mogelijk voorkomen
- aanwijzen, beschermen en handhaven van stiltegebieden.


Reacties op dit bericht