Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidsoverlast Schiphol gevolg van beleid

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1409 
|
 NHD 
Geluidsoverlast Schiphol gevolg van beleid

Ander draadje op onze website: ==> hier.

Download het gehele artikel 'Geluidsoverlast Schiphol gevolg van beleid'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Een socioloog, die hierop gaat promoveren. Het moet niet gekker worden. Ik heb me die duizende vliegtuigen boven mijn huis destijds onder de buitenveldertbaan maar verbeeld? Ik ben dus uit verbeelding verhuisd? En de decibellen meter , die ik ooit te leen kreeg, meette geen 80, 90 en 100dBa.......op mijn balcon. Vreemde mensen hen je toch in onze wereld.

Geplaatst door Cees uit Alkmaar

Zou Cerfontaine nu ook Pia Dijkstra in stelling brengen voor manipulatie van het nieuws?
Zou dit de laatste wanhoopspoging van Cerfontaine zijn nu ook de andere dekmantel niet meer goed werkt?


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Werd dit programma dan gepresenteerd door Pia Dijkstra?// Ik hoorde het programma niet, maar als dit zo is, dan zou veel duidelijk worden. (Zij is de vrouw van Cerfontaine en ooit NOS nieuwslezeres)

Geplaatst door Olav uit NULL

LEES WAT ER STAAT!

In de laatste zin hierboven lees je:
"Bovendien ONTSTAAN er CONFLICTEN DOORDAT BELEIDSMAKERS en LUCHTVAARTSECTOR werken aan beheersing van het geluid maar gelijktijdig GROOTSCHALIGE OVERLAST ACCEPTEREN"
Daar is geen woord latijn bij.

De overlast een gevolg van beleid? Natuurlijk is dat volgens de bovenstaande zin het geval. Die uitspraak is duidelijk kritisch over dat beleid. Beter beleid zou gericht zijn het vermijden van overlast. Er staat duidelijk dat een oorzaak van overlast is dat beleidsmakers en sector het bestaan van grootschalige overlast accepteren. Misschien gaat het in dit proefschrift alleen maar om verschillende manieren waarmee met overlast wordt omgegaan en misschien zijn geen van de bestureerde manieren aanvaardbaar.
Dat is toch iets anders dan beweren dat geluid niet de oorzaak is van overlast.

De opwinding hier ontstaat misschien doordat het vliegtuiggeluid de mensen verhindert helder te denken. Dat daardoor ieder die niet precies hetzelfde zegt meteen al wordt veroordeeld.

Laten we nu eens lezen wat er staat en afwachten waar het onderzoek op slaat, dan kan nodeloze opwinding worden vermeden en leren we er misschien iets van. Zie maar:

Een teken aan de wand is misschien de opmerking dat Zwitsers dezelfde overlast anders ervaren. Wat is het verschil? Volgens de weinige informatie die we nu hebben, staat in Zwitserland het NIMBY fenomeen op de voorgrond. Kennelijk accepteert men daar geen algemene grootschalige overlast. Misschien concentreren ze die overlast wel, zoals experimenten in Nederland nu ook van plan lijken. (zie jaarvergadering PVRC). Misschien zijn er in Zwitserland regio's die zorgen dat ze gevrijwaard worden door de overlast op anderen af te schuiven (in "smalle corridors?". Dat is hier eigenlijk ook al eerder gebeurd. Waarvoor was die Polderbaan anders?
Een teken aan de wand, zou ik zeggen.

Laten we de boodschapper van slecht nieuws dus niet meteen vermoorden, maar eerst eens luisteren naar wat hij zegt. De Amsterdamse wetenschappers zijn misscien niet helemaal geschift.


Geplaatst door Cees uit Alkmaar

Het zoveelste theorietje waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Het boekje The Golem at Large van Harry Collins en Trevor Pinch laat zien hoe feilbaar technologie is. Lees bijvoorbeeld het hoofdstuk Tidings of comfort and joy: Seven Wise Men and the science of economics.
Men heeft mij nooit kunnen uitleggen waarom de ecomomie moet groeien. Zo zal het ook wel zijn met Schiphol als motor van de economie.
Snik, heb ik net mijn VWO met wiskunde pakket en volgens de universiteit met te weinig wiskundekennis. Als dat een voorbeeld voor het plannen van de overheid is, waarbij alles bekend is, hoe kan de overheid dan dat lawaai in de hand houden, ik bedoel dat beleidslawaai waar niemand wat van snapt.
Als men 's nachts plotseling rechtop in bed zit, tja dat heeft dat weinig met beleidslawaai te maken. Ik denk maar ik weet het niet zeker, dat het met vliegtuiglawaai te maken heeft.

Zo maar wat opmerkingen uit een kaasstad.

Geplaatst door cns uit Deltametropool

Wij volgen de experimenten met stijgende verbazing en de constatering dat deze nog tot ongewenste effecten voor de uitvoerders kunnen leiden. Zet'm op, Cees!

Geplaatst door Olav uit NULL

Van Kaas naar Klote!

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Beste Olav,
Het doet mij genoegen dat je weer uit de as van een reeks pseudoniemen bent herrezen. Ga zo door. Als je wat vindt moet je er ook voor staan en dat doe je nu weer eens als vanouds. Zo ken ik je weer. Chapeau. Het was jammer dat je vorig jaar niet op de ledenvergadering van PVRC kon zijn en dat dit ook dit jaar er niet van mocht komen. Maar ja, volgend jaar is er weer een mogelijkheid om tijdens de vergadering jouw stem eens en publique te laten horen. Ik zie er naar uit. Ga door met het volgen van het Schiphol dossier en het becommentariëren van de PVRC activiteiten. Je werkt verfrissend en als stuurman aan de wal kun je ook altijd makkelijker dingen zeggen/beweren dan wanneer jezelf in volle storm het schip op koers probeert te houden.Denk er wel voortaan aan dat het de Algemene Leden Vergadering van PVRC betreft en niet het Platformoverleg. Dat is weer iets heel anders. Je weet wel de onlangs opgerichte vereniging.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Kloten toch?... ;)

Geplaatst door Els uit castricum

Beste mijnheer Bröer, ik heb nog een vraagje aan u. U kent het gezegde " kinderen en dronkaards zeggen de waarheid".
Heeft u ook bij kinderen gekeken in uw onderzoek, hoe zij al dat lawaai ervaren?
Mijn kleinkind, dat we verre houden van negatieve boodscappen over van alles en nog wat, zegt achter bij mij op de fiets " oma, àl dat lawaai van de vliegtuigen, ik kan er niet van slapen en het doet zo'n pijn aan mijn oren". Dus het lawaai komt ín zijn oren en het zit er niet tussen. Ik sta voor de klas en ook die kinderen hebben er heel veel hinder van en zeggen " ik wou dat dat geluid wegging". En al zeg ik tien keer " jongens, het zit tussen jullie oren, je hoort echt niets" ze laten zich niet van de wijs brengen, zo verstandig als kinderen zijn.

Geplaatst door Olav uit NULL

Gerard

Kloten is iets anders dan Klote

Klote is een plaats bij de luchthaven die betrokken werd in de vergelijking me Amsterdam (Kaas bij Cees). Dus Bröer vergelijkt Kaas en Klote.

Kloten heb je wel of niet, dacht ik

Wat op deze plaats gebeurt is verbijsterend.

Hier is sprake van een socioloog die het fenomeen geluidshinder ernstig neemt en het tot onderwerp maakt van zijn proefschrift.
In de berichtgeving daarover blijkt tot nu toe nergens dat hij meent of zegt dat de bezwaren van omwonenden in Kaas (Amsterdam) en in Klote (bij Zürich) onterecht zijn, of dat de afwezigheid van storend vliegtuiggeluid niet een recht is.
Wat hij doet is iets wat broodnodig is: Hij kijkt hoe met het probleem wordt omgegaan. Zijn stelling is blijkbaar dat de manier van omgang met het probleem door hen die de zaken in de hand hebben van invloed is op het protest. Daarmee biedt hij hopelijk zowel de verantwoordelijken als de protesterenden een gelegenheid tot zelfkritiek. We zullen zien.

Verbijsterend is dat het feit dat iemand die niet hoort bij de 'groep' het onderwerp niet mag aanraken.

Ik spring hier openlijk in de bres voor een onderzoeker die klaar staat zijn proefschrift in het openbaar te verdedigen. Ik ken zijn werk niet. Ik verdedig zijn recht om niet veroordeeld te worden voor gesproken te hebben. Opmerkingen van een psycholoog nota bene over de rol van de vrouw van Cerfontaine binnen het Schipholcomplot of van een academicus aan dezelfde UVA als die waarin iemand zijn proefschrift verdedigt over "het zoveelste theorietje" zijn ongepast.

De benadering van von der Meer bevalt mij niet. Grote roerganger op de hoge brug, koersend door de stormachtige baren. Met toch een heel klein vingertje opgestoken; "Denk er wel aan dat..". "Volgend jaar heb je weer een mogelijkheid..." Hier ga ik niet op in. Het gaat niet om hem.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Hij zegt wel degelijk (op z'n eigen profiel): dat 'wanneer beleid een situatie als problematisch behandeld, mensen die situatie als probleem zullen beleven.'


Geplaatst door Gerard uit NULL

Olav, je vergelijking was me al helder. "Kloten Airport" is volgens wikipedia en heel veel andere internetbronnen de luchthaven van Zürich. "Klote" als luchthaven van Zürich is, althans op het internet, niet te vinden. De meeste vliegtuigen aldaar landen dan ook naar mijn inschatting op Kloten.

Ik kan me geheel vinden in je opmerkingen m.b.t. aanstaande promovendus. Het is natuurlijk wel zo dat de uitleg van de pers te denken geeft. Kennelijk is er al wel iets gesproken, als voorafje, anders stond er niets in de pers. Met in de pers koppen die de snelle koppensneller toch wel snel op het verkeerde been kan zetten. Maar ik ben, met jou, benieuwd naar de echte inhoud. Dan echt oordelen. (zal er niet bij zijn).

Geplaatst door cees uit Alkmaar

Olav,
volgens von der Meer schreef je onder meerdere pseudoniemen. Vreemd, dat hij dat wist. Blijkbaar was dat nodig en wist je dat, nog vreemder.
Ik vraag mij af wat eraan de hand is. Je bent om de drommel niet bang om je te laten afschepen.

Rare zaak.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Cees, mogelijk kan je beter aan Erwin von der Meer vragen waar hij zijn wijsheid vandaan heeft. Het is toch Erwin die dit stelt?

Geplaatst door cns uit Deltametropool

Op second life was zuiveringszout in de aanbieding. We hebben grof ingekocht. Kan nog van pas komen.

Geplaatst door Roodenrijs uit Zwanenburg

Kan iemand mij uitleggen hoe geluidscontouren bepaald worden? En ook hoe het komt dat ik nu 11-12-06 binnen de geluidscontouren val en daarvoor blijkbaar niet? Wat is er veranderd? Ik woon op de Amestelle 107 te Zwanenburg en wij hebben het genoegen om tussen 2 landingsbanen in te wonen en hemelsbreed 1500 meter van de Polderbaan.Wat klagen de mensen in godsnaam in de iIJmond of boven Amsterdam die wonen een stuk verder van de banen, bovendien wordt de Polderbaan dag en nacht intensief gebruikt.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Geachte mevr./heer Roodenrijs,
Vroeger was er sprake van Geluidscontouren, gedragen door ca 275 handhavingspunten overdag en ca 275 snachts.
Met de overgang van PKB 1995 (Planologische Kern Beslissing naar deze nieuwe Luchtvaart-wet, werd dat aantal handhavingspunten terug gebracht naar resp 35 voor de dag en 26 voor de nacht. Er is nu meer sprake vaneen ring i.t.t contouren.
Dat zou in uw zwaar belaste gebied kunnen betekenen, dat er daar ook een gat is ontstaan, waar geen Handhavingspunt meer ligt, zoals daarvan eveneens sprake is op meerdere plaatsen. In Amstelveen o.a. een gat van 7km, omgeving zaanstad ca 5 km, etc.

Tijdens de evaluatie zou bekeken worden of dat aantal voldoende is/was. Het NLR en de comm. Eversdijk kwamen tot de conclusie NEE, dat is onvoldoende: "Er is geen sprake van Gelijkwaardigheid". Er dienen volgens comm.Eversdijk 95 H.h.punten bij te komen.
Nee zegt het kabinet, we gaan verder groeien en er komen geen extra H.havingspunten bij, en we gaan salderen. Dus de zaak nog verder oprekken. (Optimaliseren noemt men dat eufemistisch.)
En dat is niet de eerste keer, dat we in de maling werden genomen. Zie op deze site het artikel met de naam Beloften via de link dossiers. De Beloften in 1995 gedaan werden schandelijk geschonden. Voor vooral de Aalsmeerbaan is hiervan sprake. Deze zou minder gebruikt gaan worden, terwijl er sinds die tijd zelfs ca 30 % meer gevlogen wordt....
Het lijkt er nu op, dat e.e.a. tot een meerderheid van de Tweede Kamer is doorgedrongen, dus........Geplaatst door FD uit haarlem

ANTWOORD AAN HEER ROODENRIJS

U stelt twee vragen:
[1] Hoe worden geluidscontouren bepaald?
[2] Hoe komt het dat ik op 11-12-06 binnen de geluidscontouren val en daarvoor niet?

Uit de rest van Uw vraag blijkt dat U doelt op geluidscontouren samenhangend met wetgeving die betrekking heeft op vliegtuiggeluid op en rond Schiphol.

Geluidscontouren zijn denkbeeldige lijnen die op de kaart punten verbinden met gelijke geluidsneerslag, De definitie is afgeleid van de definitie van hoogtelijn contouren die punten verbinden van gelijke hoogte. Daarmee houdt de vergelijkbaarheid meteen op, omdat we hoogte bepalen als verticale afstand tot een referentiepunt, en er voor geluid geen vergelijkbaar referentiepunt bestaat.

Ik moet nu een heleboel uitleg overslaan. Die kunt U zelf vinden door ijverige studie op het web en wat U nodig heeft hangt af van Uw natuurkundige voorkennis.

Het antwoord op vraag [1] is, dat de geluidscontouren waar we in de wetgeving mee te maken hebben NIET worden BEPAALD maar worden VASTGESTELD. Ze zijn vastgesteld in het LIB, het Luchthaven-Indelings-Besluit. Wat U betreft zijn het belangrijkste twee contouren, genoemd een buitensten de 20 Ke-contour, met daarbinnen een 35 Ke contour. Dat zijn gewoon vastliggende lijnen op de kaar, die niets te maken hebben met de actuele geluidsbelasting.
De contouren zijn belangrijk omdat ze bedoeld zijn GEBIEDEN te begrenzen waarbinnen BEPERKINGEN gelden. Die BEPERKINGEN beperken Uw recht op vrijheid van een belasting met geluid dat hoger is dan aangegeven door de aangegeven Ke-waarde (20 of 35) van de buitencontour van dat gebied.

Twee problemen dus. [a] Wat zijn Ke waarden? en welke gebieden kennen we?
[a] Ke waarden zijn getallen afkomstig van berekeningen met behulp van een groot aantal meer en minder realistische en minder realistische aannamen betreffende vliegtuigen die een bepaalde punten op de contour (handhavingspunt) per jaar passeren. Daar valt heel wat op aan en af te dingen. De Ke contouren werden ooit vastgesteld op grond van nog meer aannames betreffende te verwachten toe te stane vliegbewegingen en hebben sindsdien het eeuwig leven (zolang het LIB geldt). Tegenwoordig berekent men in handhavingspunten niet meer een Ke maar een Lden en Lnight, broertje en zusje van Ke.
Er zijn TWEE gebieden, het BINNENGEBIED en het BUITENGEBIED.
Het Binnengebied ligt binnen het Buitengebied. Het Binnengebied is een gebied waarin Schiphol gewoon vrij is U met meer dan 35 Ke te belasten. Het ligt binnen een buitengebied. In het Buitengebied mag iedereen met meer dan 20 maar niet meer dan 35 Ke belast worden. Wonen in een buitengebied is dus NIET fijn!

Er zijn vele bezwaren mogelijk: Bezwaar is dat al die berekeningen gebaseerd zijn op gemiddelden over een jaar.
Een ander heeft betrekking op de handhaving, dat heeft Griese beproken. Een derde heeft betrekking op onvoldiende kennis van de hinderbeleving in het luchtverkeersgebied. Dat zou door LVNL moeten worden geregeld. Hier heeft het gebrek aan sociaal inzicht dat het huidige kabinet en CDA wordt verweten alles mee te maken.

Uw vraag [2]. Er is NIETS veranderd. Behalve dat de aanpassingen in verband met het beroemde rekenfoutje ergens iets hebben kunnen veranderen.

Hiermee hoop ik U een zakelijk en feitelijk antwoord te hebben gegeven.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Voor de goede orde: De vroegere Geluidscontouren 20 en 35 Ke hebben geen enkele wettelijke status meer. Ze dienen alleen nog om het aantal belaste woningen te berekenen.
Er is alleen nog sprake van 35 Handhavingspunten, in plaats van de 275 uit de PKB 1995. En dat dient zo snel mogelijk te worden gecorrigeerd: Minstens 95 Handhavingspunten er bij. (Dus sluiten van de Ring om het binnengebied, en handhavingspunten in het Buitengebied en/of buiten buitengebied. In combinatie met
scherpe aantalsnormen voor de aantallen max ernstig gehinderden en slaapverstoorden en enkele scherpe Handhavingspunten voor kleine kernen, en verplaatsen van idioot nauwe corridors zoals tussen Castricum en Limmen. Ook de situatie te Aalsmeer/Uithoorn dient te worden gecorrigeerd. (sluiting Ring binnengebied)
Daar heeft men ca 30 % meer ellende, terwijl was afgesproken, dat Aalsmeer zou gaan worden ontzinen.
Dus: Geen spelletjes meer