Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

‘Geluidsoverlast Schiphol blijft binnen normen’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 647 
|
 Trouw (Novum) 
‘Geluidsoverlast Schiphol blijft binnen normen’

(Novum) - De luchtvaartsector heeft de geluidsnormen op Schiphol tussen 1 november en 1 mei niet overschreden. Dat concludeert de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de Handhavingsrapportage Schiphol die maandag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Wel was sprake van enkele incidenten. Zo zijn twee luchtvaartmaatschappijen aangeschreven omdat ze ‘s nachts van de vaststaande route zijn afgeweken. Daardoor kan het gebeuren dat een vliegtuig op lage hoogte over een dichtbevolkt gebied vliegt en honderden mensen uit hun slaap haalt.

Een andere maatschappij kreeg een dwangsom opgelegd omdat ze een vlucht op Schiphol had uitgevoerd op een tijdstip waarvoor geen toestemming was verleend. Sindsdien is de maatschappij niet opnieuw in de fout gegaan.

In 2008 werden de geluidsnormen nog wel overschreden. In juli vorig jaar kondigde de inspectie daarom maatregelen aan om te voorkomen dat de grenswaarden opnieuw worden overschreden. Overigens gaat de manier waarop overlast wordt gemeten op de schop.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cns uit deltametropool

"Overigens gaat de manier waarop overlast wordt gemeten (moet zijn: berekend?) op de schop."

Blijf vooral uitgaan van bebouwing anno de jaren negentig, doe af en toe eens een steekproef en wijs alvast op de perverse aanpassingen door de Alderstafel.

Niemand zal namelijk sector, inspectie, V&W/VROM en alle lippendienst bewijzende bestuurders ook maar enigerwijs controleren....

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

@CNS . De huizennorm was in 1990 zo,dat 10.000 woningen mochten ernstig gehinderd zijn. Deze norm wwrd vorige jaar zgn geactualisererd. Billijk en logisch,want er werden woningen bijgebouwd ! Zo kwamde norm op 10.000 uit Maar de Ministerpikte er 1300 woningenextra bij ! Hij werd door het MNP (Prof. Klaas van Egmond, nu PBL) op de vingers getikt: Minister u verlaat de OERNORM! Evenals door de Tweede Kamer !IJskoud staat de "opgeleukte" norm van 12300 nu al weer en nog steeds in het Aldersadvies ! (Departij van normen..... en o ja,van waarden

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

@CNS, Corectie, Zo werd de huizen norm, dus na actualisatie 11.000 . En geen 12300 zoals deze nog steeds in het Aldersadvies staat !

Geplaatst door cns uit deltametropool

@ J. Griese:

In de praktijk: destijds was er een enorme rel rond isolatieprojekten die uitliep op crisismanagement. Uiteindelijk ging het allemaal in de doofpot, compleet nieuwe woonwijken werden in deze contreien opgetrokken. Was er dan sprake van een verbetering in de leefsituatie omdat eindelijk eens hoger werd aangevlogen en serieus cda landingen werden ingevoerd?
Was het maar waar, "Leitbild Schiphol 2040" hangt nog steeds boven de markt, waarbij elke aanwijzing dat het roer om moet wordt weggehoond.

Zou er nog een tijd komen dat men bij CROS en in kringen van bestuurders eens serieus naar dossiers als de uwe gaat kijken en daarnaar vervolgens ook handelt?

Geplaatst door SRB uit NULL

@Griese
uw "gestrooi" met getalletjes over "oernormen " verdiend enige toelichting en correctie

he gaat hier nl over iets heel belangrijks inderdaad, nl het getal, of de oernorm, die de groeiruimte van Schiphol op deze locatie regeld, niet de kunstmatige afspraken in getalsnormen van de Aldersakkoorden, maar de ware achtergrond daar achter die weinigen snappen ne nog minder echt kunnen overzien

deze "oernorm", zoals u hem heeft gedoopt, is inderdaad HET getal waar de hele discussie tussen sector, rijk, regio, bewonersorganisaties, milieu-actiegroepen en meestal onnozele politici om draait.
Het verschil tussen 10.000 (wat uit de oude PKB afkomstig is, maar dan voor het vijfbanenstelesel) en de door u zo geprefereerde 11.000 (achtergrond mij onduidelijk, maar ik ben ook een paar jaar uit het actieve dossier) en de blijkbaar formeel gehanteerde 12.300 uit de Aldersakkoorden lijkt niet zo groot... echter, het is het het verschil tussen 400.000, 500.000 of 600.000 vliegtuigen op jaarbasis "binnen milieugrenzen"

wat die oernorm en haar omzetting naar hedendaagse geluidsmaat als L[day-evening-night] ipv de oeroude KostenEenhein (Ke) zo lastig maakt, is het te moeten maken van een keuze tussen meerdere variabelen, die deels weer van elkaar afhankelijk zijn, ofwel meerdere schuivende panelen;

daarbuiten moet er natuurlijk gecompenseerd worden voor het "zwakke knien" regionale en landelijke ruimtelijke ordeningbeleid; ondanks keiharde bouwverboden rond Schiphol, en met name op de grens van geluidszones, zijn er door diezelfde overheid duizenden woningen bijgebouwd sinds "ijkjaar" 1990; natuurlijk leveren die bij hertelling van hoeveel woningen liggen er nu echt in een nieuwe geluidscontour veel hogere aantallen op, waarvoor u het ook eens bent dat de sector in ieder geval niet de schuldige is die daarvoor zou moeten boeten met minder groeiruimte

als laatste moeten we eigenlijk ook nog de oude PKB criteria voor overgang van het vier - naar vijfbanenstelsel meenemen in deze, uit mijn hoofd waren die ca 12.400 oid, maar dat zou ik moeten opzoeken. Ofwel, ook toen heeft de sector reeds een kwart van haar milieuruimte "vrijwillig" opgegeven, maar met de keiharde belofte van het rijk dat er minimaal tot 520.000 a 600.000 doorgevlogen kon worden..

hoezo een betrouwbare overheid?

oh ja, natuurlijk draait de sector wel op voor al die bouwfroude gevoelige isoloatiekosten, zie een eerdere string aan discussies. hoop dat u inmiddels de Rekenkmare rapporten daarover heeft gelezen, zodat er geen verdere leugens meer over blijven opduiken, volgens mij zijn de mensen die het (te duur) ontvangen hebben iig wel blij, in de meeste gevallen. dat was ook de bedoeling!

daarom

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

@SRB, Hopelijk komt u nu vrij snel met de bewuste brief waar uit zou blijken,dat u 600.000 vluchten zijn beloofd.Daarna praten/schrijven we verder ? (Het maximale toegezegde is 520.000 vluchten. Er is nog daarna erg veel te wisselen.
Gegroet Jan

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@SRB, Waarom toch steeds : weet ik ook niet meer precies , Schrijf dit dan niet als u het niet weet ! ("als laatste moeten we eigenlijk ook nog de oude PKB criteria voor overgang van het vier - naar vijfbanenstelsel meenemen in deze, uit mijn hoofd waren die ca 12.400 oid, maar dat zou ik moeten opzoeken. Ofwel, ook toen heeft de sector reeds een kwart van haar milieuruimte "vrijwillig" opgegeven, maar met de keiharde belofte van het rijk dat er minimaal tot 520.000 a 600.000 doorgevlogen kon worden..)

Nee : Het waren er sinds 1990 10.000 en na de actualisatie 2008/2009 11.000 woningen,die ernstig gehinderd mochten zijn,volgens MNP
U maakt het onnodig ingewikkeld ! En dat is al te veel gebeurd ! Zo moeilijk is het nu ook weer NIET ! Tijdens het hele Aldertafelproces,hoorden we deze verhalen NOOIT van de Sector..! Wel zorgde Min. Netelenbos destijds naar vooral de Eerste Kamer voor dikke stapels Memories van Antwoord,wat Senator Dr Jan Terlouw eens naar mij deed uitroepen: Ze zorgen voor chaotisering, zodat ik het noet meer begrijp ! En dat 3 dagen voor de eind streep. De bedoeling is dat je er niets van begrijpt. De sectot bleef toen ALTIJD STIL! Maar er zaten er toen wel ca 20 van VenW en Sector op de tribune ,en werden er druk briefjes gewisseld via de bode naar de minister.
gr Jan

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

beste Jan
maak je niet druk, die brief komt eraan..
verwijzen naar de doorgaans goede, maar krititische en deels eenzijdige rapporten van het MNP is je goed recht, maar dit is natuurlijk niet het "wettelijk kader"
of we het leuk vinden of niet, dat was de PKB en is nu de Schipholwet; daarin staan de "oernormen" verankerd, en er waren wel degelijk andere getallen voor het oude vierbanenstelsel (met ooit een hoger max onder Netelenbos van 20.000 vtbs per jaar, tot 460.000 in 2002) OMDAT er door aanleg van de vijfde baan (het woord Polderbaan moest nog bedacht worden) een aanzienlijke (rekentechnische) verbetering in de geluidsbelasing in zowel binnen- als buitengebied ging optreden, ondanks verdere aanzienlijke toename van het vleigverkeer; de sector leverde daarvoor keer op keer "scenario's" ofwel toekomstverwachtingen aan, gebaseerd op een complexe keuze van vele, soms tegen elkaar inwerkende variabelen.
Wat betreft aantallen was dat in elk geval voor 2005 520.000 en voor 2010 600.000, wat destijds, we praten 2000/2001, reeele verwachtingen waren, en ook in de lijn lagen van max 20.000 erbij ieder jaar vanaf 2000; zie de grafiek in Elsevier voor het werkelijke verloop in aantallen vtb's, wat natuurlijk niets zegt over grote vliegtuigen, aantallen pax en vracht, geluidsbelasting of hinder. wel is het een politiek begrijpelijk en hanteerbaar getal, dus dat koos men eerst, verliet men van 2003 t/m 2008 en is sinds het eerste Aldersakkord weer terug..
we lijken dan ook weinig te leren allemaal van fouten en wantrouwen uit het verleden, en kampen met een slecht "collectief geheugen", mn bij sector en V&W. U en andere strijders vn het eerste uur houdt de andere zijde scherp, complimenten daarvoor!
Uw stelling dat eea nooit tijden recente jaren genoemd is verbaasd mij dus niet, betekend niet dat het niet bekend is, we hebben het immers over de oernorm in uw eigen woorden

lees aub de MNP rapporten nogmaals, waar ook deze getallen exact in verwoord staan, en ook het aanzienlijke "offer" wat de sector destijds ten tijde van de overgang heeft gemaakt om groeiruimte zeker te stellen; ironisch genoeg zijn we daar door perverse en tegen elkaar werkende variabelen in het stelsel en haar handhavingsbeleid, na de Evaluatie via de Alderstafel met z'n allen weer opnieuw aan begonnen, eb maken met z'n allen keer op keer dezelfde fouten door het te proberen te versimpelen naar een getal..

maar daarmee is die oernorm, en de garanties daarvan voor sector, omgeving en Rijk, en de historische prestraties en offers niet van tafel, zoals u toch stees probeerd; onzin dus om vast te houden aan 10.000 danwel 11.000, terwijl tegelijk het gaat over een ander banenstelsel (4 naar 5), een ander geluidsstelsel (van Ke naar Lden) en een actuele woningsituatie ipv historisch 1990 plaatje; er is heel wat bijgebouwd sinds 1990, zie ook de mooie MNP plaatjes

dan zwijg ik nog over "meteomarge", mn door afwijkend wind en zicht; rekenonnauwkeurigheden van achterhaald NL rekenmodel;
"handhavingsmarge", te vergelijken met de km-correctie bij bonnen voor te hard rijden
"voorspelbaarheid": het is een uiterst complexe, met de algemene economie en EU beleid samenhangend geheel, geen "kaasstolp" spelletje..

Jan, ik was de (jongste) schrijver van die briefjes aan juf Tineke..