Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidsoverlast Floriande zit ‘tussen de oren’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2736 
|
 haarlems dagblad.nl 
Geluidsoverlast Floriande zit ‘tussen de oren’

Door Bart Boele

HOOFDDORP - Onafhankelijke onderzoekers keken naar een aantal zaken in Floriande, maar ook elders in Haarlemmermeer.

Hun slotsom: ,,Geluidshinder, slaapverstoring en bezorgdheid over de eigen gezondheid vanwege de woonsituatie komt in de wijk Floriande meer voor dan in de rest van de gemeente Haarlemmermeer en in de rest van Hoofddorp. Geurhinder komt in Floriande juist minder voor dan in de rest van Hoofddorp. Wat betreft de drie onderzochte chronische aandoeningen lijken hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten minder voor te komen in Floriande dan in de rest van Haarlemmermeer en in de rest van Hoofddorp. Astma/COPD laat geen verschil zien tussen Floriande en de referentiegebieden. Dus de bezorgdheid over de eigen gezondheid is hoger in Floriande maar de drie onderzochte chronische aandoeningen (hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en astma/COPD) komen in Floriande niet vaker of minder voor dan in de rest van Hoofddorp en in de rest van Haarlemmermeer.’’

Andere reactie
De actiegroep Floriande TegenGeluid reageert volkomen anders op het onderzoek dan de gemeente Haarlemmermeer. De actiegroep: ,,De cijfers liegen er niet om en bevestigen datgene wat de actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG) in de afgelopen jaren telkenmale heeft uitgedragen, namelijk: een onacceptabele verslechtering van de woonomstandigheden als gevolg van de invoering van de vaste bochtstraal c.q. concentratie van vliegverkeer boven de nieuwbouwwijk Floriande.’’ Met de bochtstraal wordt gedoeld op de routes die vliegtuigen volgen.

Reactie van wethouder Cees Loggen (VVD): ,,De actiegroep reageert met belevingscijfers, niet op de feitelijke cijfers uit het onderzoek. In Floriande worden klachten geuit, maar uit het onderzoek blijkt dat er in de wijk ondergemiddeld chronische aandoeningen zijn dan in de rest van Haarlemmermeer.’’

Het onderzoek heeft lang op zich laten wachten nadat de gemeenteraad er unaniem toe besloot. Volgens Loggen komt dat omdat de gemeenteraad besloot dat het onderzoek tegelijk met een regulier onderzoek van de GGD moest worden gehouden. ,,Dat is efficiënt met zaken omgaan, zodat er niet twee onderzoeken vlak na elkaar hoeven te worden gehouden.’’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Je kunt mensen niet dwingen zaken anders te beleven. Feelings are facts.