Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Geluidsnormen veranderen’ Mogelijke oplossing voor problemen paralelle starts

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1188 
|
 Haarlems Dagblad 
‘Geluidsnormen veranderen’ Mogelijke oplossing voor problemen paralelle starts

DEN HAAG - Het aanpassen van de geluidsnormen rond Schiphol is een serieuze optie om de problemen met het parallel starten op te lossen. Dat valt op te maken uit het jaarwerkplan 2006 van de Inspectie verkeer en waterstaat. De inspectie noemt ‘minimale aanpassingen’ aan de meetsystematiek van de milieunormen als ‘een mogelijke oplossingsrichting’.

Na de ingebruikname van de Polderbaan in 2003 bleken er problemen te ontstaan bij gelijktijdige starts op de parallel gelegen Zwanenburgbaan. Luchtverkeerleiding Nederland geeft sindsdien afwijkende koersinstructies om te voorkomen dat vliegtuigen op elkaar afkoersen. Aanvankelijk leverde dit vooral in Spaarndam en Zwanenburg meer geluidshinder op. Sinds eind vorig jaar krijgen inwoners van Lijnden, Badhoevedorp en Amsterdam-West meer vliegtuigen over zich heen.
De luchtverkeersleiding verwacht pas volgend jaar een definitieve oplossing te kunnen presenteren voor het probleem met parallelle starts. Daarbij moet de organisatie rekening houden met eisen op het gebied van veiligheid, capaciteit én milieu. Volgend jaar zullen de verschillende scenario’s worden besproken, waaronder ook een scenario met een aanpassing van enkele geluidspunten zodat op die plekken meer vluchten mogelijk zijn. De inspectie zegt de ontwikkelingen ‘kritisch’ te volgen.
De luchtvaartbranche heeft overigens in juni al aangedrongen op een versoepeling van enkele knellende geluidspunten die in hoog tempo worden ‘volgevlogen’. Dit vooruitlopend op een algehele herziening van de luchtvaartwet. Het maximaal aantal vliegbewegingen op Schiphol valt volgens de branche binnen de huidige geluidsgrenzen veel lager uit dan beoogd, namelijk 450.000 vluchten in plaats van 600.000. Staatssecretaris Schultz (verkeer) wil zich pas begin volgend jaar hierover uitspreken.

door Richard Mooyman


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

“De luchtverkeersleiding verwacht pas volgend jaar een definitieve oplossing te kunnen presenteren voor het probleem met parallelle starts.”

Honderden miljoen zijn er gestoken in de Polderbaan, men is al jaaaaaaaaaaaaren bezig. En nu, in 2005, komt LVNL met de mededeling dat met in 2006 een definitieve oplossing gaat vinden.
En dat staat in een artikel met de kop:
“Geluidsnormen veranderen”.

Is dit dan eindelijk het bewijs dat willens en wetens de Polderbaan is neergelegd met de kennis dat de overlast veel en veel groter is dan werd beweerd? Of zijn er mensen die geloven dat de problematiek niet te voorspellen was?

Bovendien wordt er gekrakeeld over nog een baan parallel aan de Polder/Zwanenburgbaan, vast geen enkel probleem mee inspectie van V&W? Net zo min als dat het geval is met de Polderbaan, het groepsrisico van niveau 1990, het aantal klachten dat explosief gestegen is.

Eigenaar van Schiphol, de overheid, sluit de ogen en laat de op zichzelf staande staat de omgeving vernietigen. “Wir haben es nicht gewusst” krijgt nieuw leven ingeblazen.

“De luchtvaartbranche heeft overigens in juni al aangedrongen op een versoepeling van enkele knellende geluidspunten die in hoog tempo worden 'volgevlogen'. Dit vooruitlopend op een algehele herziening van de luchtvaartwet.”

En de burger roept al dertig jaar dat het allemaal te erg voor woorden is. De burger echter kent geen lobby, in tegenstelling tot de branche. Geknutsel, gemanipuleer, verdonkeremaning, alles stelt de branche in het werk om te verdoezelen hoe slecht het met luchtvaart eigenlijk gesteld is.
De politieke partijen mompelen wat over ‘economische belangen’ en ‘complexiteit’ en ‘spanningsvelden’ en doet dit al jaren.
Ondanks het feit dat er overal wetjes en regeltjes zijn bedacht voor de beteugeling van de groei van Schiphol gebeurt er al jaren helemaal niets. De regeltjes en wetjes worden met voeten getreden, de lobby bewerkstellig nieuwe wetje en regeltjes die op hun beurt weer worden overtreden, etc.
Concreet gebeurt er helemaal niets, behalve dan dat de capaciteit van Schiphol groeit en groeit en groeit.


Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Helemaal mee eens, heer Aalegeiz!
Het verbaast me nog steeds dat de burger dit
allemaal maar letterlijk over zich heen laat
komen! Werkelijk, het is onvoorstelbaar dat
een semi-overheidsbedrijf zoveel macht heeft
en deze macht naar believen kan misbruiken.
Mijn mening is dat deze Moloch alleen kan
worden afgeremd cq. gestopt, door alle
platvormen tezamen in de politiek actief te
laten worden.
Dan kan er weer sprake zijn van democratie
en geen vormen van staatsterreur zoals nu
het geval is!
De feitelijke macht in Nederland ligt in de
handen van een groepje mensen die er niet
mee om kunnen gaan, omdat zij zich enkel en
alleen voor het grote geld interesseren.
De luchtvaartsector laat zich als een donkey
voor het karretje spannen van deze lieden.
Wij omwonenden zijn het slachtoffer van deze
op veel geld beluste lieden.
In een schijndemocratie pas je de regels aan
zoals onder het motto van: als het niet kan
zoals het moet, moet het maar zoals het kan!