Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Geluidsnet meet wat niet te meten zou zijn

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 557 
|
 Trouw en meer... . 
Geluidsnet meet wat niet te meten zou zijn Download het gehele artikel 'Geluidsnet meet wat niet te meten zou zijn'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

Dus: www.geluidsnet.nl
Klik hierboven op 'Meer actueel...' Daar vindt U gegevens over de Stichting Geluidsnet die wij sinds lang van harte ondersteunen.
Trouw, een beetje bescheidener zou ook kunnen. Lees Onze (Knipsel)krant van 20 mei: "VenW onderzoekt gevolgen vijfde baan Schiphol" waar U een link vindt naar het persbericht van VenW - van 19 mei - en een naar de enquete zelf.
Een probleem is dat er een probleem is met de enquete: In de oorspronkelijke opzet daarvan werden in begin 2003 "gebieden die nog geen kennis hebben gemaakt met vliegtuiglawaai" vergeleken met gebieden binnen de beruchte Schiphol Contouren, waaraan de Ke en later de Lden maten ten gronslag liggen, en die dat wel hebben.
Volgens het geloof van VenW en van Mevrouw Schultz mochten die eerste gebieden, in februari 2003 toen de Polderbaan nog niet functioneerde geen hinder ondervinden, want ze lagen, net als bijvoorbeeld Castricum, buiten die hindercontouren.
De schok kwam hard aan: die gebieden gaven aan wel ernstige hinder te ondervinden.
(zoals www.geluidnet.nl wel laat zien)
De oorzaak dat dat ook al voor de Polderbaan het geval was, lag daarin dat er toen al, sinds 2000, een overmatige hoeveelheid vliegverkeer overheen kwam — op weg naar de Zwanenburgerbaan. Alleen de meetvoorschriften, waar Schiphol zich aan houdt en waarachter de staatssecretaris zich toen verschanste, beweerden dat dat niet zo was.
Het geloof in de bestaande meetvoorschriften, van de staatssecretaris en van VenW, was zo heilig geweest, dat ze de keuze van controlegroepen voor het onderzoek er op hadden gebaseerd. Ze geloofden in de voorschriften en vergaten naar mensen te luisteren.
De bewoners van die gebieden bleken wel anders te weten (zie ook de CGS = Commissie Geluidhinder Schiphol; in de jaarverslagen over 2000 en 2001 staat het duidelijk).

Uit de basis-enquete in februari 2003 bleek dus dat de staatssecretaris en VenW het fout hadden. De vraagstelling van de enquete is, sinds dat dit jaar aan het licht is gekomen, wat minder expliciet geformuleerd, zodat dat gegeven, wat helemaal niets met 'nog niet gewend zijn' te maken heeft, niet meer zo duidelijk in het oog springt. Helaas!

Laten we hopen dat dat tijdens het debat van vandaag aan het licht komt.