Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidmeting Schiphol springlevend

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 699 
|
 Geluidsnet/ Luistervink 
Geluidmeting Schiphol springlevend

PERSBERICHT-

"Geluidmeting Schiphol failliet" en "er wordt rond Schiphol geen geluid gemeten" stond er gisteren op de voorpagina van een krant. Niet helemaal waar, want er wordt juist op steeds meer plekken rondom Schiphol vliegtuiggeluid gemeten. Het meten rondom Schiphol is dus juist springlevend!

Waar de belangen van economie en volksgezondheid met elkaar botsen heeft de overheid de lastige taak om een norm te stellen en die te handhaven. Rondom Schiphol gebeurt dit door ieder jaar alle 480.000 afzonderlijke vliegbewegingen in een model te stoppen, en uit te rekenen hoeveel geluid deze vliegbewegingen op 55 handhavingspunten geproduceerd zouden hebben.
De berekening en data die hieraan ten grondslag ligt is niet publiek beschikbaar en de methodiek is uitermate complex. De handhavingspunten liggen op een theoretische contour, vaak midden in een weiland, en buiten deze punten is er geen norm.

Dit systeem is niet alleen voor burgers ondoorgrondelijk, ook de Tweede Kamer vindt de controle op lawaai rondom Schiphol ondoorzichtig en te ingewikkeld, er zou zelfs een kamermeerderheid zijn die vind dat het huidige systeem niet werkt. De commissie deskundigen vliegtuiggeluid adviseerde in 2006 om naast de berekeningen meer te gaan meten, vooral in het gebied dat verder bij Schiphol vandaan ligt.

Gelukkig wordt er ook al jaren vliegtuiggeluid gemeten. Twee bedrijven, Luistervink en Geluidsnet, meten op bijna 70 plekken rondom Schiphol het vliegtuiggeluid. Daarnaast heeft Schiphol nog een eigen meetnet: Nomos.

"Deze metingen worden niet op willekeurige punten gedaan, maar juist op plaatsen waar mensen wonen, bijvoorbeeld midden in een woonwijk. Op onze website zijn de metingen real-time door iedereen te volgen en te controleren. Mensen kunnen op onze website de meting zien van het vliegtuig dat zij horen. Heel transparant.", aldus Jasper Koolhaas van Geluidsnet.

Een van de veel genoemde obstakels bij het meten van vliegtuiggeluid is het uitfilteren van ander geluid zoals brommers, treinen en wegverkeer. "Natuurlijk was het in het begin best lastig om vliegtuiggeluid van andere geluiden te onderscheiden. Maar inmiddels hebben we een systeem ontwikkeld dat praktisch alle vliegtuigpassages goed herkent.", stelt Rein Muchall van Luistervink.

Het RIVM heeft deze meetsystemen van vliegtuiggeluid deze zomer vergeleken met de berekeningen. De resultaten staan in een recent gepubliceerd onderzoek Geluidmonitor 2006:

  • Huidige monitoringsystemen voor luchtvaartgeluid bieden mogelijkheden om trends te volgen en geluidniveaus van individuele vliegtuigevents te toetsen aan rekenuitkomsten.
  • Metingen kunnen in de toekomst een rol gaan spelen bij het valideren en optimaliseren van aannamen ten aanzien van bronsterkten bij verschillende vliegtuigtypen.

Einde persbericht.


Reacties op dit bericht