Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidmeter DINOS onderscheidt wél weg- en vliegverkeer

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1714 
|
 PVRC 
Geluidmeter DINOS onderscheidt wél weg- en vliegverkeer

Op 10 augustus 2004 werd het door Roosnek Research & Development (volg deze link) ontwikkelde meetsysteem DINOS (DIrectional NOise monitoring System ) informeel getest op het parkeerdak van Winkelcentrum Geesterduin te Castricum. PVRC kreeg inzage in de meetresultaten.

Uit de meting blijkt zonneklaar dat vliegtuiggeluid van landend verkeer ver van Schiphol heel goed gemeten kan worden én dat vliegtuiggeluid heel goed te scheiden is van autogeluid. En dat alles met één enkel meetstation. 
Alle argumenten dat meten van vliegtuiggeluid ver van Schiphol niet mogelijk zou zijn worden met de meetresulataten van DINOS onderuit gehaald. Het kan dus wél! 

Klik voor een vergroting Klik voor een vergroting

Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen de diverse meetsystemen?
Allereerst is het van belang te weten dat de wet eist dat alleen het geluid van vliegtuigen ‘telt’ bij de bepaling van de geluidsbelasting door vliegverkeer.

Omdat tot nu toe geen enkel systeem in staat was om het geluid van vlieg- en wegverkeer goed te scheiden heeft men zich -noodgedwongen- altijd moeten behelpen met het berekenen van het geluid van werkelijk gemaakte vluchten. Dit tot ongenoegen van velen.

De klassieke geluidsmeetsystemen NOMOS (eigendom van Schiphol, geleverd door de firma Lochard) en Luistervink (van de firma Omegam) zijn weliswaar in staat om eenduidig vast te stellen of er een vliegtuig overkomt, men doet dat met de radargegevens c.q. het radiobaken van een vliegtuig, maar deze klassieke systemen kunnen niet het geluid van bijvoorbeeld een nabijgelegen weg of spelende kinderen uitfilteren, waardoor er toch een meetfout onstaat. Deze meetfout wordt relatief groter naarmate het eigen geluid van de vliegtuigen afneemt. Dus verder weg van een vliegveld wordt het moelijker om nauwkeurig te meten. Dit is precies wat deskundigen al vaak hebben betoogd.
Klassieke vliegtuiggeluidsmeetsystemen zijn in feite alleen goed bruikbaar in de buldergebieden.

Geluidsnet maakt gebruik van een fijnmazig net van goedkope geluidsmeters. Het stelt vast dat een geluidspiek van een overkomend vliegtuig afkomstig is, als alle meetpunten in een bepaald gebied op hetzelfde moment uitslaan. Helaas blijft ook bij geluidsnet het geluid van het wegverkeer in de de meting zitten, maar dat kan wel iets ‘verdund’ zijn omdat het over meerdere meetpunten wordt uitgesmeerd.  Geluidsnet is ideaal om een geluidslandschap in kaart te brengen.

DINOS kan als enige systeem zelfstandig vaststellen dát er een vliegtuig overkomt én, en dat is belangrijk, wélk deel van het gemeten geluid daadwerkelijk afkomstig is van een vliegtuig.
En dat laatste is nu precies wat de wet eist!
DINOS zou wel eens het toekomstige systeem kunnen zijn waarmee écht handhavend gemeten kan worden.

Kunt u begrijpen waarom we een beetje enthousiast zijn over DINOS?

Toegift:
hier vindt u een experimentele site met automatische detectie van overkomend vliegverkeer.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Enthousiast zeker. Veel minder vanwege het feit, dat Ven W dit systeem al in 2000 notabene liet evalueren! wederom een bewijs, dat ze veel te verbergen hebben!

Jan Griese Secr PLRS

Geplaatst door Gerard uit NULL

Jan, als een Belgische superdeskundige ernaar kijkt (alle grapjes ten spijt, Belgen weten echt van wanten) dan wordt zo'n systeem als realistisch gekenschetst, maar de Nederlandse opdrachtgever (jawel, V&W) doet er kennelijk toch niets mee. Begrijp jij het??
Zie http://www.roosnek.nl/evaluatieverslag.htm Het verslag zelf heb ik ook ooit gelezen, maar ik kan het niet meer vinden.