Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidhinder vliegveld Eindhoven groter dan berekend

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 957 
|
 Binnenlands Bestuur 
Geluidhinder vliegveld Eindhoven groter dan berekend

Als de militaire luchthaven Eindhoven meer burgervluchten gaat verwerken, neemt de geluidshinder voor omwonenden ernstig toe. Berekeningen daarover zijn gemaakt met een geluidmaat die de overlast onderschat, stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).
Nader onderzoek nodig

De Commissie m.e.r. adviseert de minister van Defensie en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om nader onderzoek uit te voeren, voordat het kabinet het ontwerp-luchthavenbesluit gaat vaststellen. Het is anders niet duidelijk welke combinatie van vliegroutes het minste overlast veroorzaakt.

Informatie geluidhinder ontbrak
Het kabinet wil geleidelijk het aantal burgervluchten op Eindhoven uitbreiden, om Schiphol te ontlasten. De ministeries hebben daarvoor een ontwerp-luchthavenbesluit opgesteld, dat door de commissie is getoetst. Eind vorig jaar constateerde de commissie al dat daarin belangrijke informatie ontbrak, onder andere over de te verwachten geluidhinder. De ministeries pasten het rapport vervolgens aan met extra berekeningen, maar de Commissie m.e.r. ziet nu een nieuw probleem: de geluidhinder is uitgedrukt in Lden, de voor burgerluchtvaart gangbare geluidmaat. In het rapport dat ten grondslag ligt aan het ontwerpbesluit is echter gewerkt met de geluidmaat uit de militaire luchtvaart, de Ke. De geluidhinder blijkt nu veel groter te zijn.

Veel meer bewoners ernstig gehinderd
Volgens Marc Laeven, directeur/secretaris van de commissie, werpen de nieuwe berekeningen een ander licht op het besluit over de vliegroutes. Als de plannen doorgaan neemt het geluidbelaste oppervlak met meer dan honderd procent toe en het aantal ernstig gehinderden met ongeveer dertig procent. ‘De ernstige hinder en slaapverstoring zijn beduidend hoger dan bij berekeningen op basis van Ke.’

Mogelijk andere vliegroutes
De commissie pleit voor aanvullend onderzoek. Laeven: ‘Wij zijn van mening dat meer onderzoek nodig is om de vliegroutes te optimaliseren. Dat optimaliseren is nu gedaan op de Ke-berekeningen, maar zou gedaan moeten worden op Lden-berekeningen. Vliegroutes zouden dan mogelijk anders kunnen komen te liggen. Of dit effect heeft op het aantal te faciliteren vluchten weet ik niet.’ Volgens Laeven kan doorgaan met het liggende ontwerp-luchthavenbesluit juridische problemen geven.

Inspraak gemeente alleen nog informeel
Voor de gemeente Eindhoven is de formele inspraakmogelijkheid inmiddels gepasseerd, zegt Laeven. ‘De gemeente kan natuurlijk altijd informeel overleg in Den Haag aangaan.’Lees het volledige rapport..


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

¨Berekeningen daarover zijn gemaakt met een geluidmaat die de overlast onderschat, stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage¨

Waarom verbaast dit me niet?

Daar dit bij Schiphol ook het geval is!
Al jaren! Heeft de Commissie voor de milieu-effect-rapportage al die jaren liggen slapen? Of is er weer eens struisvogel-politiek toegepast?