Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Geluiden uit het Schipholoverleg

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 819 
|
 Nieuwsblad voor Castricum 
Geluiden uit het Schipholoverleg Download het gehele artikel 'Geluiden uit het Schipholoverleg'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Allen,

Om nog maar eens aan te geven dat de cijfers die ik eerder bekend maakte wel degelijk kloppen, de vermindering van landingen op de polderbaan is eigenlijk nog iets meer dan Hans aangeeft..
Echter de Zwanenburg krijgt een enorme lading landingen erbij!!

Dit betekend enorme extra overlast voor Krommenie/Assendelft!!

Zaanstad doet hier NIETS mee!


Uit het Aldersadvies 2020 blijkt het volgende tov LVB 2008:

44% MEER landingen op Zwanenburg(18c)-> +13.600
8% MEER starten op Zwanenburg(36c)-> +2.600
25% MINDER landingen op Polderbaan(18R)-> -21.200
28% MEER starten op polderbaan(36L)-> +19.800

Zwanenburg zal totaal 26% MEER worden gebruikt
Polder baan zal totaal 1% MINDER worden gebruikt.

Het enige waar we wat aan hebben is minder vliegen of heeeeel hoog....en zeker niet over dorpskernen!!

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

beste Victor, Ik weet niet uit welke editie van het Aldersadvies jij citeert.
Jouw cijfers klopen redelijk,maar wij hebben nu de laatste cijfers, waaruit blijkt dat de Kaagbaan er 21000 vluchten bij krijgt, bij Zwanenburg gaan er 17000 af.
Of dat injouw cijfersis verwekt kanikeven niet nagaan , (Of beter: Ging ik nog niet na)

Welke invloed dit heeft op Krommenieheeft kan ik ook nog niet inschatten, maar is uiteraard wel relevant.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Ik zal de laatste cijfers erbij zoeken en aangeven waar deze vandaan komen om onduidelijkheden te voorkomen...

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

@Victor;

ik heb niet de illusie dat er ook maar 1 gemeente wel protesteert tegen de allesverzengende t-herrie van Schiphol. noch Zaandam, noch Haarlem, noch Leiden, noch 'you-name-it'.

De 'Kolderbaan-gemeenten' laten zich (bewust) bij de neus nemen of zijn niet in staat een discussie aan te gaan.

Een cijfertje + of - doet niets af aan de overlast.

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

beste Aalegeiz, Ik begrijp iets niet.
Wat de kwestie Spaarndam betreft (De misleiding door Cerfontaine en co) daarover was uw burgemeester de Bruijn zeer verontwaardigd en wilde het er niet bij laten zitten. Evenzo uw waarnemend dorpsraad-Vz de Vries, die een rechtszaak van plan was. Is dit alles dan al weer van de baan ?(om maar in vliegtermen te blijven)
Zoals eerder gemeld: Er kan met gemak LANGS Spaarndam gevlogen worden ipv erover !
vereniging BLRS kaartte deze kwestie ook inmiddels bij de Tweede Kamer aan.
Ik zou zeggen: burgers van Spaarndam: Actie nu, en houdt die bestuurders aan hun beloften!

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Jan, Bruin is mijn burgemeester niet, dat is hij van de gemeente Haarlemmerliede / Spaarnwoude.

De enige die wel actie tracht te ondernemen is inderdaad de Dorpsraad van Spaarndam die ernstig geschoffeerd is door de uitspraken van Cerfontaine. Zoals eerder opgemerkt heeft hij het gehad over woonkernen zoals Spaarndam en dus niet exclusief Spaarndam.

Wellicht is het mogelijk krachten te bundelen en gezamenlijk een advocaat te zoeken die de zaak wil begeleiden. Ik weet niet of Bert Bruijn de Dorpsraad steunt of dat hij windowdressend de camera heeft bediend. .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) is het email adres van de plv. vz Rob de Vries.

Het toegezegde 'langs Spaarndam' vliegen is kennelijk toch te moeilijk om uit te voeren want zie de radarbeelden; velen komen hier recht overheen.

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

beste Aalegeiz,
Burgemeester Bert Bruijn weet inmiddels dat vliegen LANGS Spaarndam gewoon kan.
Hij lijkt me niet,die dadendrang te hebben van oud burgemeester van Hoogdalem, die eerder Schiphol "de Vrijstaat" noemde.
Zelf zie ik weinig in een rechtzaak, dat liet ik al eerder weten. Ik weet dat ze er OVERHEEN vliegen, maar dat betekent niet, dat er LANGS vliegen niet mogelijk zou zijn.
De publieke opinie moet er juist in dit SPECIFIEKE geval,dat zo duidelijk aanknopingspunten biedt, dit toch gewoon afdwingen ? ! Met er langs vliegen dupeert Spaarndam niemand ! Zelfs Velserbroek wordt er beter van! (Maar mogelijk kost het 2 vliegtuigen per uur capaciteit...) Spaarndam kreeg het van Cerfontaine op een presenteerblaadje.

Dus burgers van dit pittoreske Spaarndam,neem actie en laat Vz de Vries niet alleen staan..
anders benik geneigd te zeggen: Jullie kregende leiders, die je kennelijk verdiende...
De Tweede Kamer is inmiddels dus al op de hoogte !
Ik zal de heer de Vries eens contacten.


Geplaatst door Els uit Castricum

Dit verhaaltje zou het nog gedaan hebben ongeveer een jaar geleden. En we zouden blij zijn dat het 'slechts' 180 landingen per etmaal naar de Polderbaan zouden zijn. Inplaats van wat meer.
Maar wat een soft geneuzel in deze tijd. Volkomen achterhaald. Het zou goed zijn als er nu gesproken werd binnen het Cros dat men tot het wijze besef komt dat de tijden volkomen aan het veranderen zijn. Door de crisis gaan de mensen echt niet meer in groten getale op vakantie met het vliegtuig, een paar uitzonderingen daargelaten. De milieucrisis is met grote sprongen verontrustender aan het worden. Als ik Gerrit Hiemstra hoor zeggen dat de vliegtuigstrepen niet in die prachtige blauwe lucht horen maar wèl mooi zijn om te zien, dan denk ik: 'man word wakker, zeg dat ze er niet horen vanwege de benauwde toestand van de aarde.' Het hele normbesef is met zulke grote sprongen aan het veranderen, dat het een beetje dom is om over de feiten van enige tijd geleden rustig door te praten. Trouwens elk vliegtuig over zulke drukbevolkte gebieden, met steeds meer kans op neerstorten, zou geen issue moeten zijn.

Geplaatst door Els uit Castricum

En wat binnen het Cros naar voren wordt gebracht kan dus ook aan de wankele tafel van Alders te berde worden gebracht.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Leuk hoor, al dat meepraten in al die gremia.

Het komt er eigenlijk alleen op neer dat er naar wegen gezocht wordt om zoveel mogelijk de herrie over zo weinig mogelijk mensen uit te strooien, zodat het aantal klachten minimaal is.
Of de uiteindelijke slachtoffers dan nog een leven hebben zal menigeen een zorg zijn.
Een herriemaker bij jou er af is er bij mij een bij. En andersom.

Daarbij: de Alders-tafel KAN helemaal geen uitspraken doen over aantallen landingen en starts per baan. Die aantallen zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.
Een noordelijke component betekent starten naar het noorden. Een zuidelijke component betekent starten naar het zuiden. Simpel.
Vliegen volgens afspraak kan daar niets aan veranderen. Altijd is het weer (de wind) dé bepalende factor. Dat staat als "escape" in de voorwaarden die horen bij VVA.
Maak je dus alsjeblieft niet blij met een dooie mus.

** Minder vliegen is het enige dat helpt! En gelukkig wordt er de laatste tijd wat minder gevlogen.

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

Groot gelijk Leo. Ik begrijp overigens nog steeds niet, hoe ze die 2 principes
1) Preferentieel baangebruik
en
2) Vluchten uit het Oosten op de Zwanenburgbaan en uit het Westen op de Polderbaan.

gaan integreren...
In ieder geval dreigen we de 35 handhavingspunten kwijt te raken, als de Tweede Kamer niet oplet!
BLRS heeft daar intussen een brief geschreven aan de Tweede Kamer.
(De 35 Hhavingspuntenliggen nu deels nog verkeerd, want sommigen in weilanden.

Maar mits goed geplaatst kunnen handhavings- cq Waarborg- cq Garantiepunten- woonkernen beschermen.

Geplaatst door Gerard uit NULL

j h griese, wat waren eigenlijk de behaalde beschermingsresultaten van de 35 handhavingspunten uit het verleden?

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

Gerard: Voorop gesteld:

Als je ergens mee wilt rotsooien kan dat altijd. Welk systeem je ook organiseert.
Daar is het Ministerie van V en W altijd al meester in geweest.

Maar handhavingspunten deden altijd hun voortreffelijke werk. (Denk aan de jaren 1997 /1998 toen er handhavingspunten werden overschreden, er grote heisa ontstond in media en in de politiek. Er werd 1 keer een boete opgelegd. Verder heeft een handhavingspunt altijd ook een schaduwwerking. Als dat punt bv waarde 35 heeft ,dan kan daarachter geen hogere waarde neerslaan meer.
(Zoals destijds de zones van o.a. 20 Ke ontstonden)
Ik kan me voorstellen,dat jij die vraag stelt...
Rond Castricum liggen/lagen nooit Handhavingspunten. (Het zou toch niet erger worden als vaag gerommel ?)
en men legde wel een Polderbaan aan......

Slechts ver voorbij castricum en Uitgeest ligt h.havingspunt 13 (onder Uitgeest)

Te Castriucum ligt dan op het gemeentehuis een armzalig Nomos punt, dat inmiddels ook niet inwerking is...)

Handhavingspunten kunnen uiteraard ook hun werking verliezen, wanneer je ze maar weer oprekt,zoals dat in 2007 bij de Buitenveldertbaan is gebeurd en evenzo met hulp van dorpsarts te Zwanenburg bij punt 18
waardoor Adam-west er in 6 jaar tijd 10 dBA bij kreeg.

Uiteindelijk gaat het om de vragen:
Hoeveel geluidshinder denk je dat mensen mogen hebben,en hoe handhaaf je dat.
Het zal duidelijk zijn, dat in dit voorliggende VVA (Vliegen,Volgens Afspraak ) ik GEEN enkel vertrouwen heb.

De chaos dreigt geschapen te zijnen daar vaart sector en VenW wel bij.
Uitelkaar spelen van bestuurders en bewoners is aan de orde.


Geplaatst door Gerard uit NULL

@ j h griese: Het woord 'schaduwwerking' suggereert een wetmatigheid die er niet is. Schiphol geeft immers zelf geen licht.
Als voorbeeld: Dat laagvliegend, remmend en 'kriskras' bochtenvliegend en dus lawaaiig landend vliegverkeer komt van buiten en slaat zijn meeste hinder al neer ruim buiten de ring van handhavingspunten.

Ik heb inderdaad de aangehaalde heisa om handhavingspunten ervaren, maar ook waargenomen dat die handhavingspunten (bij mijn weten) nooit serieus effect hebben gehad op de feitelijke vermindering van hinder. En daar gaat het natuurlijk om.

De sector heeft sinds de jaren 90 geleerd om tijdig te anticiperen op het oprekken van de grenzen. Ik vraag me daarom af het vasthouden aan de huidige ring van 35 hhpunten veel soelaas zal bieden. Capaciteit mag het niet kosten, dus er zal toch mee ‘gesjoemeld’ moeten worden. Salderen of anderszins. VVA schijnt te zijn nagerekend op hinder en vergeleken met het hhpunten regime. Het VVA-regime zou beter uit de bus zijn gekomen dan het hhpunten regime. Hoe dis is bepaald? Geen idee, maar het zijn uitspraken van Alders. Is het rook?

Zowel hhpunten als VVA suggeren dat er nog ruimte voor woonkernvermijding zou zijn zonder daarvoor de capaciteit te hoeven inleveren. Maar veel feitelijke ruimte om woonkernen te vermijden, zonder inleveren van capaciteit, is er niet meer. Nederland is daarvoor inmiddels te vol, en Schiphol te groot. Als de (berekende) capaciteit in de echte vliegpraktijk in het gedrang komt, dan worden de grenzen steeds opgerekt. VVA lijkt me, gezien de vaagheid en het ontbreken van harde handhavingswaarden (dus van sancties), met minder moeite oprekbaar dan de huidige ring van hhpunten. Maar de hhpunten blijken, als het echt moet, toch ook oprekbaar. Eerst naar minder puntenm dan wat salderen en zo. We hebben alles al uit de kast zien komen. Lden zegt daarnasst niet alles over hinderbeleving. Het effect van de grote aantallen wordt er onvoldoende in mee gewogen. Het hindereffect van de tonaliteit van het geluid (janken, fluiten, gieren) al helemaal niet.

Over Spaarndam: dat blijft m.i. toch wel een probleem: de kisten moeten na start uitwaaieren vanwege de vereiste capaciteit (veel starts na elkaar), en dat is weer vanwege de veiligheid). Zolang het praten over verminderen van piekcapaciteit taboe is, blijft Spaarndam een probleem. Zoals voor landend verkeer de noordelijke IJmond de dupe is., immers daar vliegt men zo laag wegens diezelfde vereiste hoge piekcapaciteit. Het is niet de capaciteit maar (vooral) de piekcapaciteit die hindervriendelijk vliegen in de weg zit.

Ben het met Leo eens: minder vliegen geeft niet alleen als vanzelf minder overlast, maar daarnaast ook meer ruimte voor woonkernvermijdend vliegen, dis meer ruimte om voor hinderbeperkend aanvliegen . Niet 'minder meer', maar gewoon 'meer minder'. Helaas is dit niet bespreekbaar.

Ik ben geen ‘dogmatisch gedreven’ voorstander van het handhaven van de hhpunten, maar op dit moment ook (nog) niet van het Vliegen zonder Afspraak (= VVA zonder woonkerngerelateerde limieten). Ik heb geen idee wat er allemaal precies bekokstoofd wordt door de selecte groep incrowd, waarvan inmiddels helder is dat er vooral ook eigen agenda’s worden gehanteerd. Dat laatste stoort me wel. De delegaties aan de Alderstafel blijken als select groepje inmiddels niet meer zo representatief met al hun eigen agenda's. He maakt of voorhand de uitkomst van de Alderstafel discutabel. Daar zal Alders (c.q. Eurlings) toch echt wat aan moeten doen. Ik hoop dat ook 'de Politiek' dit inziet, maar verwacht het eigenlijk niet. Politiek gezien is er immers geen winst te halen uit het ter discussie stellen van de resultaten van de Alderstafel. Integere politici zijn helaas in de minderheid.

Ofwel, ik zie het vooralsnog somber in. De groeipotentie voor de toekomst is nog lang niet gestopt.

Geplaatst door Jhgriese uit Amstelveen

Op een aantal punten eens: Ik begon immers al met: Wat je ook bedenkt voor stelsel,als men wil manipuleren is elk stelsel ten dode opgeschreven.......
Ik liet je ook uitdrukkelijk weten: Het Handhavingsstelsel met de h.havingspunten werkte een periode goed. (Maar toen was jij/Castricum nog niet in charge.) Een nogal vertekenende en goedkope opmerking die je maakt over de schaduwwerking. Achter de ring van de 35 hhavingspunten bij startend verkeer was wel degelijk ooit sprake van de schaduwwerking,die jij uiteraard te Castricum nooit meemaakte. Gewoon omdat daar van schaduwwerking geen sprake is,omdat er geen havingspunten liggen. Ze kijken wel uit. Totdat er toch links om of rechtsom meer capaciteit moest komen, en men voor de zoveelste keer Handhavingspunten ging oprekken.
Ook landend verkeer werd in toom gehouden door de Hhavingspunten. Er moest van voldoende hoogte worden aangevlogen, en dit verkeerwas ook gelimiteerd aaneenbepaalde capaciteit. Met de opening van de Polderbaan
werd plotseling de hele kustlijn van Kenemerland bevlogen....
Leo heeft het juiste uitgangspunt. In dit kleine land is geen plaats voor een MEGA luchthaven.
Met veel integriteit is nog wel enig soelaas te bedenken, inclusief de discussie over LDen, maar groeien kan niet meer !
Vooral voor IJmond Noord /Kennemerland.
zie ik de mogelijkheid nog voor een corridoor boven het Noordzeekanaal, maar dan moeten wel een relatief vrij gering aantal woningen te Velsen zeer ruimhartig worden worden uitgekocht en kan Beverwijk/Heemskerk e.d. worden vrijgehouden.
Dat mag toch wel wat kosten? Mogelijk niet verstandig deze opmerking, maar terwille van de duidelijkheid toch maar genoemd.

Je opmerkingen over Cros en Alderstafel deel ik ten volle. De club Zwanenburg met eigen agendas is versterkt en wordt omringd door een aantal bejaarde vage figuren.
Dat zal een klus worden voor die nieuwe Cros voorzitter en o.a. weth Portegies.
In een luchthaven in zee zie ik vrij weinig. Het lijkt me weinig realistisch , maar geef mijn mening graag voor een betere.
Bij een dergelijke luchthaven ben je nog het verkeer vanuit het oosten niet kwijt, dat alleen maar zal toenemen. En in het kader van de Klimaat en energie crisis, is groei helemaal een onmogelijkheid.

PS: Ik pleit ook niet voor het vasthouden van DEZE 35 handhavingspunten.
Een aantal ligt nog steeds verkeerd,want in weiland.
Nogmaals: er zijn nog wel wat oplossingen te bedenken,maar die zullen absoluut samendienen te gaan met het besef en de noodzaak tot minder capaciteit !

Geplaatst door Gerard uit NULL

Goedkoop? Vertekend? Waarom zo'n denigrerende opmerking> Schaduwwerking zou er zijn als de bron van de hinder van Schiphol kwam. De bron is echter niet schiphol maar het vliegverkeer boven ons hoofd. Dankzij de die destijds ´met schaduwwerking´ gebrachte hhpunten zit onder andere de Noordelijke IJmond nu met de gebakken peren.
Zie:


Bron:
Presentatie NLR op ALV van PVRC 2004

Geplaatst door Jhgriese uit Amstelveen

"@ j h griese: Het woord 'schaduwwerking' suggereert een wetmatigheid die er niet is. Schiphol geeft immers zelf geen licht."'

Wie begint hier nu met denigrerende opmerkingen??

Geplaatst door Gerard uit NULL

@Jhgriese, Ik begrijp u niet.

Schaduw komt van licht. Ik zie in dit verband de uitdrukking 'schaduwwerking' als metafoor.
Het is een wetmatigheid dat 'Licht' met als bron een 'lampje' op Schiphol verderop minder fel wordt en dus 'schaduw' wordt. Maar deze wetmatighheid is er niet ingeval van vliegverkeer. . Het 'licht' komt hier immers niet van het lampje van schiphol maar van de lampjes van de vliegtuigern boven ons hoofd. En die vliegen overal, en geven meer of minder licht afhankelijk van vele factoren. Het plaatje hierboven geeft aan dat dit dus geen 'schaduw'-patroon hoef te te zijn. Dus geen wetmatigheid.

Zelfs met de beste wil van de wereld kan ik in mijn opmerking niet als denigrerend zien.

Geplaatst door Jhgriese uit Amstelveen

Ach laat maar. Ik had jouw nivo hoger geschat.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Ik hoop dat de lezer van deze draad zijn eigen conclusie trekt.