Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluiden uit het Schipholoverleg

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 974 
|
 Nieuwsblad v Castricum 
Geluiden uit het Schipholoverleg Download het gehele artikel 'Geluiden uit het Schipholoverleg'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Het is onbegrijpelijk dat men niet wil weten wat de geluidslast en andere mogelijke bronnen van milieuschade betekent voor de omwonenden van Schiphol. Het is een recht omschreven in de Nederlandse Grondwet.
Berkhout en Terlouw, vanwege hun professies in het verleden toch deskundiger dan vele anderen, hebben hun verbazing over deze toen gebrekkige bescherming geuit, die nu in het geheel weggevallen is.

Blijkbaar is wederom het motto "ze deden een plas en het bleef zoals het was" weer van toepassing.

Geplaatst door Ron Vesta uit Uitgeest

Weer een mooi staaltje van abracadabra, dat jammer genoeg kritiekloos door het webbeheer van PVRC op de website wordt geslingerd.
Om de uitspraken van de wethouder en CROS vertegenwoordiger op hun waarde te kunnen schatten zou dit artikel eerst gerectificeerd moeten worden. Dat zal wel teveel moeite zijn en bovendien gaat dan het misleidende en verwarrende effect verloren?
Door de leden en belangstellenden met dit soort journalistiek te confronteren wordt precies het tegenovergestelde bereikt van wat PVRC voor ogen zou moeten staan.

Een minder prominente plek voor de (bewust?)verwarring wekkende nieuwsstroom en een klip en klaar standpunt van het PVRC bestuur met duidelijke voorstellen tot actief optreden tegen de onoirbare overlast lijkt aan te bevelen.

Geplaatst door webbeheer uit NULL

Ron Vesta, voor de goede orde: Webbeheer probeert juist álle berichtgeving uit de pers m.b.t. 'het Schipholdossier' te plaatsen. Juist met als doel om leden en belangstellenden te informeren over wat er zoal gaande is en welke meningen er worden verkondigd. Van Baksteen tot VGP als het ware, van Telegraaf tot Trouw, om zomaar wat dwarsstraten te noemen. Het is juist de bedoeling dat, naast de bewonersorganisaties, ook kritische bezoekers zoals u, die veelal het dossier zeer goed kennen, hun mening geven en de vinger op de zere plek proberen te leggen. Helaas blijkt juist het waarom van dat laatste niet uit uw bijdrage.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Ron Vesta,U doet webbeheer te kort.
Eerst de berichten, dan de reacties van ons bezoekers.

Geplaatst door Ron Vesta uit Uitgeest

Correctie: ipv 'Baksteen' zou tegenover VGP het 'PNL' vermeld dienen te worden.

Dat is de lobby-club van Benno, gesponsord door tientallen (zo'n 45) sectorgerelateerde bedrijven en gesubsidieerd door het ministerie van V&W!
Daarmee wordt o.a. de leerstoel in Leiden van Prof. Wim Stallen gefinancierd.
Meting van geluidshinder lijkt al jaren uit den boze maar deze prof. specialiseert zich in 'de beleving van geluidshinder', o.a. door de op handen zijnde introductie van hersenscans om klagers over vlieghinder minder toerekeningsvatbaar te kunnen verklaren. In het aviodome wordt de jeugd door ex NOS nieuwslezer Gijs Wanders intussen wijs gemaakt dat binnenkort oneindige energie vanuit de ruimte wordt aangestraald, zodat ze zich geen zorgen hieven te maken omtrent hun toekomst. Je zou het zelf zo gek niet kunnen bedenken maar het PNL bewandelt deze idiote weg.

Om hier tegenwicht te bieden is een glasheldere stellingname, kritisch benaderen van informatie en ook het aan de kaak stellen van dit soort praktijken hard nodig.

Lof voor de inzet van de betrokken PVRC-ers, maar een wat steviger en kritischer opstelling lijkt gezien de laatste ontwikkelingen toch wel op z'n plaats.


Geplaatst door webbeheer uit NULL

Ron Vesta, dank voor de lof aan de betrokken PVRC-ers. Ik wil in dit verband graag melden dat het niet alleen PVRC-ers zij die bijdragen aan de inhoud van deze site, maar het zijn -zelfs in meerderheid- velen uit de wijde Schipholregio. Dag in dag uit, vrijwillig en eensgezind. Het is niet altijd even gemakkelijk om zoiets langdurig, jarenlang, vol te houden. Dat mag best wel eens genoemd worden.

Dames en heren knipselaars, onze site kreeg recent vanuit meerdere bronnen complimenten voor het scouten en plaatsen van al die berichten. Vooral ook vanwege de recente drukke maand. Ik geef die complimenten graag aan jullie door!

Geplaatst door L.R.Aalegeiz uit Spaarndam

Mag ik daarnaast vanaf een niet PVRC-plek webbeheer ook een veer in de bips steken?

Grote dank voor het faciliteren van de discussies en de informatie en de redactie. Zonder jullie was er niets.