Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluiden uit het Schipholoverleg

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1205 
|
 De Castricummer 
Geluiden uit het Schipholoverleg Download het gehele artikel 'Geluiden uit het Schipholoverleg'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Lijkt geen slecht voorstel
Ik hoop dat ook ons platform dit steunt.
CDA's klinken wat griezelig, als hiermee ook een vaste route Langs Noordeind-Limmen wordt bedoeld.
Waarom kan hier niet in het openbaar, bijvoorbeeld binnen de gemeenteraad, of in een officieel IJmond overleg over worden gepraat, bijvoorbeeld met toelichting door LVNL over voorkomende vragen?

Geplaatst door gerard uit NULL

Olav, dat wordt daar dus mee bedoeld. want dat daarmeee wordt het maximale gehaald mbt het punt 'woonkernen mijden'. In NL kan je wel woonkernen mijden, maar -helaas- kan ze niet allemaal omzeilen. Wee hen die in een 'onvermijdbare' woonkern wonen. Asociaal uitgangspunt dus, het lijdt tot concentratie. Ik had liever dat ieder zijn deel kreeg, dat kan net zo gemakkelijk en is veel fairder naar elkaar toe. Ieder heeft toch ook voordeel van Schiphol?

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Precies, Gerard,

Daarom moet het duidelijk zijn dat alle omwonenden die er definitief mee te maken krijgen van tevoren waren ingelicht, zodat ze de kans krijgen te laten weten wat zij ervan vinden.
Zo niet, dan wordt de instemming die via Alders naar buiten komt niets anders dan een leugen.

Ook het feit dat de positie van PVRC in de VGP wordt gehandhaafd, in plaats van zorg voor de bewoners die zijn bestuur vertegenwoordigt, wordt dan afkeurenswaardig.

Deonduidelijkheid over hun inzet in het Schipholoverleg die de IJmond bestuurders naar buiten laten komen, wordt eveneens wel heel problematisch.

Ik bewonder de houding van Stallen die ook durft te spreken als hij het NIET met de gang van zaken eens is.

Geplaatst door BS uit Castricum

Dit kan alleen als positief nieuws worden uitgelegd als er kan worden gegarandeerd dat (geconcentreerde) vluchten over Castricum Noord worden vermeden en de bocht over Castricum een einde krijgt. Met name in nachtelijke uren. In alle andere gevallen is het nieuws ronduit slecht. Eens met Gerard; wat is bereikt wordt dan asociaal. Het blijft zoals het is, en waarschijnlijk wordt het nog erger (want wordt onderdeel van de ' deal'). Dat kun je mensen niet aandoen. Oplossingen nabij brengen door een kleine groep mensen op te offeren is immoreel en onrechtmatig.
Ik heb hier dus een zeer slecht gevoel over.

Geplaatst door Els uit Castricum

Dat de bocht tussen Limmen en Noord-End al die 6 jaar voor de aanvliegroute naar de Polderbaan is gebruikt, is al 6 jaar een grote schande. Er ligt hier een cluster van 6 scholen, waaronder een scholengemeenschap van 2000 leerlingen. Ik schreef het al eerder en u ook nu aan de gemeente van Castricum en aan V.en W.
In Halfweg mag in de voormalige suiker- fabriek geen jongerencentrum komen omdat er te veel slachtoffers zouden vallen, als er een vliegtuig neerstort. Maar hier mag dus vrolijk elke minuut gevlogen worden over al die kinderen. Die bovendiien nog eens hun aandacht bij hun schoolwerk moeten proberen te houden. Ik woon in die bocht en stik haast van woede om dit schandelijke feit. Vandaar ook mijn vlaggenactie elke maand, die ik nu maar weer aankondig, al is het wat vroeg!

Geplaatst door Angela uit Limmen

Ook Limmen zuid en Castricum noord horen bij de regio waar PVCR voor staat. Al sinds de opening van de polderbaan is hier, ook 's nachts, sprake van concentratie van vliegtuigen. Pilot 5 zou hier iets aan veranderen, nou daar merken we niets van, ze vliegen 's nachts nog steeds gewoon over mijn huis. Het worden er alleen maar meer. Dus PVCR en CROS steun dit voorstel aub niet. Dat is NIMBY gedrag in onze regio. Iedereen de lusten, maar ook iedereen de lasten van Schiphol.

Geplaatst door Ton uit NULL

Er wordt een paar keer gemeld dat er lusten zijn van Schiphol.
Wel, dat wás ooit zo. Maar de weegschaal met lusten en lasten is wat mij betreft onverantwoord doorgeslagen naar de lasten t.g.v. Schiphol. Die scheefgroei moet hersteld worden. Pas daardoor zal ook de hinder afnemen.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Catsricum

Precies Ton,

Daarom heeft zelfs het kabinet sturing nodig . De regering is politiek verantwoordelijk, maar moet altijd zijn kennis en adviezen opdoen van anderen die het kunnen weten. Zeker niet bij belanghebbers (zoals die ook in de Alderstafel zijn verzameld en onderlinge machtsspelletjes kunnen spelen).

Er zijn voorstellen om in plaats van een Alderskennel met vechtende honden ook eens te denken aan het vormen van een andere tafel met daaromheen mensen die echtverstand hebben van de zaken waar het om gaat. Lijkt dat geen vanzelfsprekend idee? Een soort Sociaal Economische Advies Raad.

Advies van deskundigen kan en moet belangeloos zijn en hoeft zelfs niet uit Nederland te komen. Sterker nog, er zijn zelfs mensen die klaar staan om daar in te helpen. Wie dacht dat alle goede dingen alleen maar of voor een groot deel door knappe koppen in Nederland en vanuit een luie stoel zijn uitgedacht, die heeft het goed mis.

Geplaatst door Ton uit NULL

Dank voor Uw reaktie meneer Bijvoet.
Ik heb echter (bijna) geen behoefte meer aan commissies, raden, adviesburo's en wat nog meer om de feitelijke (en niet belééfde) geluidhinder te verminderen.
We zijn nu vanaf 2003 bezig op deze site en ook elders in vergaderkamers met elkaar te discussiëren over die herrie en de rest.
Ik moet konstateren dat die herrie en de rest nog steeds even erg is of nog méér.
Blijkbaar helpt 't niet om op deze wijze de hinder te verminderen, maar helpt 't wel om belangstellenden méér informatie te geven over Schiphol en de kwalijke kanten van dat bedrijf. Dat maakt je sterker om wellicht op termijn het gezamenlijke doel -vermindering van die hinder - te bereiken.
Om de hinder te verminderen zullen we het echt moeten zoeken in voortdurende grote en kleine akties die n.m.m. gesteund en geïntieerd moeten worden door de gezamenlijke platforms.
Zolang die er niet zijn en/of komen zullen we het moeten hebben van het verzamelen van handtekeningen in Hoofddorp en Osdorp, het discussiëren op deze site, het emailen of schrijven naar leden van de 2e Kamer, het uitsteken van vlaggen aan het eind van de maand, het verbaal "vechten" aan de Alderstafel, het trekken aan jasjes van gemeenteraadsleden en wethouders, het schrijven in dagbladen en in streekblaadjes over die kwalijke kanten van Schiphol.
Het is met dat slechte bedrijf al lang geen rozegeur en maneschijn meer.
Ook Uw en mijn reakties op deze site horen slechts bij die kleine akties.
Ik blijf hopen dat met al deze mini-akties tóch de verantwoordelijke politiek bereikt wordt om de onhoudbare situatie in deze Schipholregio te verbeteren.
Als is het dan maar op deze manier(en) die tot nu toe nog geen aantoonbare verbetering m.b.t. de geluidhinder, de stank en de stof heeft (hebben) geleid.
Misschien sturen we zo toch een beetje mee.
En verder hoop ik op zeer dure kerosine, inclusief btw.

Geplaatst door L.R.Aalegeiz uit Spaarndam

Of een forse actie. Wat nodig is, is aandacht. Splintergroperingen zijn wellicht een luis in de pels maar ook niet meer dan dat. We klagen tegen onze beul die begripvol terug glimlacht.

Wat zou het mooi zijn als bijvoorbeeld een Wilders zijn haatpropaganda zou richten op de luchtvaart. Volstrekt irrelevante hypothese maar het creeert wel aandacht bij een groter publiek.

Nu zijn we roependen in de herriewoestijn en de beleidsmakers vinden dat prima. Denk ik.