Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluid rond luchthavens

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1112 
|
 Ruimtelijk Planbureau 
Geluid rond luchthavens

Vindplaats: hier

Er is minder geluidsherrie rond Schiphol dan rond vergelijkbare grote luchthavens als Londen Heathrow, Parijs en Frankfurt. Toch ervaren omwonenden nergens zo veel geluidshinder als rond Schiphol. Het beleid zou zich dan ook beter kunnen richten op het terugdringen van de hinder dan op het terugdringen van het geluid. Omwonenden moeten vooral meer vertrouwen krijgen in de overheid en in Schiphol. De bescherming tegen geluidsoverlast moet doorzichtiger worden en omwonenden moeten meer inspraak krijgen bij het gebruik van de luchthaven, zo leren buitenlandse voorbeelden.

Tot deze bevindingen komt het Ruimtelijk Planbureau in zijn studie Geluid rond luchthavens, die op 18 december is verschenen. In deze studie is de geluidsoverlast van Schiphol tussen 1996 en 2005 vergeleken met die van vijftig andere Europese luchthavens. Uit de studie blijkt dat Schiphol qua geluidsbelasting relatief gunstig scoort, maar dat de door omwonenden ervaren geluidshinder in vergelijking met de andere luchthavens enorm groot is. Begin 2006, bij de evaluatie van het Schipholbeleid door het ministerie van Verkeer & Waterstaat, heeft het kabinet het voornemen uitgesproken om samen met de luchtvaartsector de geluidshinder zoveel mogelijk terug te dringen. De in deze studie beschreven buitenlandse ervaringen kunnen hiervoor inspiratie bieden, met name als het gaat om het verbeteren van de gebrekkige communicatie en het verminderen van het op dit moment bij de omwonenden bestaande wantrouwen jegens de luchthaven en de overheid.

Geluid rond luchthavens, Hugo Gordijn, Willemieke Hornis, Restlan Ayka, Rotterdam/Den Haag: NAi Uitgevers/RPB.

ISBN 9056625322 / 978905662532 0
Prijs €22,50

Het rapport is te bestellen bij de boekhandel of via NAi Boekverkopers, telefoon 010 4401203, en te downloaden van de website van RPB. . 

Mocht dat niet (meer) lukken, dan vindt u hier een kopie.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Aangezien de geluidsherrie bepaald is met LDEN, zou je ook net zo goed (en waarschijnlijk dichter bij de waarheid zitten) de conclusie kunnen trekken dat LDEN blijkbaar geen goede maat is voor overlast. Dan hoef je niet allerlei verklaringen te gaan zoeken. Ik blijf het zeggen: decibellen kloppen niet en berekeningen (aktuele hoogte van vliegtuig wordt bv niet meegenomen maar op grond van grafiek per vliegtuigtype en gewicht bepaald) met decibellen al helemaal niet.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Bij Schiphol schijnen ze bij de start naar het noorden het gas pas open te trekken als ze Zwanenburg voorbij zijn, maw ze zitten veel lager dan wordt voorspeld door die mooie grafieken en veroorzaken dus in werkelijkheid veel meer hinder.
En waar LDEN al helemaal de mist mee ingaat dat zijn landende vliegtuigen. U zult in alle mooie plaatjes met contourlijnen tevergeefs zoeken naar de invloed van de aanvliegroutes. Misschien zit daar het verschil in in vergelijking met die andere luchthavens.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

De cruciale fout, die hier door nota bemne eenwetenschappelijk instituut is gemaakt, is dat in heel Europa het Geluid werd gemeten. Dit in tegestelling tot in Nederland waar men het berekende.
Ook is de LDen maat die Gerard ter discussie stelt geen ideale maat.
Zie ook de brief (geheime) van Netelenbos aan min. Pronk van 1999 op deze site (dosiers)
Darin wotrdt beschreven hoe gemanipuleerd moest gaan worden

Geplaatst door cns uit Deltametropool

Een interessante reactie die zeker nadere uitwerking waard is. Schrijnend overigens dat 'Nederland (?)' hier voor heeft gekozen. De genoemde manipulator (v) zwaait overigens momenteel weer de scepter in de Gemeente Haarlemmermeer. Ze heeft helaas zeer veel 'brothers & sisters in manipulation'.

Geplaatst door Gerard P uit NULL

Een onbegrijpelijke omissie.

Buitenlandse vliegvelden worden vrijwel allemaal glijdend aangevlogen. Schiphol wordt afwijkend op niveaus (plateaus)aangevlogen. Dit gedrag brengt met zich dat de gashandle regelmatig moet worden opengedraaid, met name in de bochten, om hoogteverlies te compenseren. Dit gedrag zorgt voor veel onnodig lawaai en hinder.
Het is onbegrijpelijk dat dit niet in het rapport staat.