Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geen verlenging zesde baan Schiphol

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 913 
|
 NvC 
Geen verlenging zesde baan Schiphol Download het gehele artikel 'Geen verlenging zesde baan Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum


SOMBERE VERWACHTINGEN

De verwachting dat afblazen van de 6e baan een voor de overheid serieuze optie is, evenals een blijvende beperking van het aantal vliegbewegingen, mag somber worden genoemd.

In het VERKENNINGENDOCUMENT dat V&W en VROM in Maart van dit jaar uitgeven staat gewoon het volgende:

"Een eerste verkenning van de milieu-effecten bij 600.000 respectievelijk 700.000 vliegtuigbewegingen laat in ieder geval zien dat een parallelle Kaagbaan, indien deze voor starten en landen gebruikt wordt, gunstige gevolgen kan hebben voor de geluidsbelasting. Het aantal woningen binnen het 58 dB(A) Lden gebied neemt 30 à 40 procent af en het aantal ernstig gehinderden binnen het 48 dB(A) Lden gebied neemt met 5 à 20 procent af ten opzichte van een vergelijkbaar gebruik van het vijfbanenstelsel."

KWADE TROUW

Bij de waardering van de effecten houden beide vast aan de door To70 zonder verdere inhoudelijke kritiek gehanteerde evaluatiemethodiek. Ik begrijp dat deze, ook bij 'hybride modellering' voor wat het 58 dB(A) gebied betreft, geen oog heeft voor het gegeven:
• dat de vooral in Kennemerland uiterst hinderlijke continue geringe hoogte van het vliegpad bij de voorbereidende nadering van dalend verkeer, bij de berekening niet wordt meegeteld en de berekende geluidsneerslag-gegevens waarop het contouren-landschap binnen het ruimere 58 dB(A) gebied gewoon onjuist zijn.
Ik vermoed dat veillig mag worden aangenomen dat het probleem ook elders, zoals bijvoorbeeld bij Noordwijk, Leiden of Leiderdorp optreedt.
• dat de alleen individueel ervaarbare hinder als grootheid, en dus ook het aantal ernstig gehinderden, niet een vaste functie is en zelfs nooit kán zijn van gemiddelde geluids-neerslag of van aantallen huizen blootgesteld aan een bepaalde over tijd en/of ruimte gemiddelde geluids-neerslag.

In gebieden gekenmerkt door een sterke discontinuiteit en variabiliteit ten aanzien van plaats en tijd van blootstellen aan geluid, mag men op wetenschappelijke gronden voor dergelijke prognoses geen gebruik maken van deze methodiek. Waar zelfs de het NLR twijfelt aan de toepasbaarheid van deze vertaling van vliegbeweging naar ernstig gehinderden doet zoiets sterk danken aan kwade trouw.

BUITENGEBIED POLITIEKE FICTIE

Dit is temeer kwade trouw omdat de gemiddelde burger, zelfs de hoogopgeleide burger, in het algemeen niet in staat is de gebruikte rekenmethodiek kritisch te onderzoeken en te begrijpen. De uitleg zoals die gemeenlijk ter beschikking wordt gesteld gaat de genoemde problemen uit de weg. Zo wordt valselijk de indruk gegeven dat de methodiek betrouwbaar is en reproduceerbaar en dat kritiek daarop berust op een emotioneel en niet wetenschappelijk gegrond vooroordeel.
De niet uitlegbaarheid berust dus niet op moeilijkheid van het systeem maar op afwezigheid van begrijpbaarheid.
Ik mag er tenslotte aan herinneren dat de keuze voor 58 dB(A) voor sommigen lijkt te verwijzen naar aan acceptabele Lmax (vergelijkbaar met de geluidsPIEK van passerende bomfietsen of treinen) - Maar er bestaat geen enkele relatie met datgene wat Lden probeert uit te drukken en de 58 Lden grens is niet meer dan een op willekeurige en voorlopig nog niet wetenschappelijk aanvaardbare gronden berekende lijn op de kaart, of, zoals het NLR zegt: het is een politieke beslissing en niet meer dan dat.

GEEN BESCHERMING IN DIT BUITENGEBIED

Zoals een verdachte niet als schuldig mag worden beschouwd voordat zijn schuld publiekelijk aanvaardbaar is aangetoond, zo mag de overheid niet stellen dat er bescherming is in het buitengebied voordat dit op begrijpelijke wijze is aangetoond