Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geen verhoogde bloeddruk rond luchthavens

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 742 
|
 NRC-Handelsblad 
Geen verhoogde bloeddruk rond luchthavens Download het gehele artikel 'Geen verhoogde bloeddruk rond luchthavens'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ton uit NULL

Hebben ze die óók weer van stal gehaald ?

Geplaatst door Olav uit Castricum

Nou, "Geen verhoogde bloeddruk rond luchthavens", is nou ook weer niet waar.

Rond luchthavens heb je blijkbaar evenveel kans om bij iemand hoge bloeddruk te vinden, dan daarbuiten. Zelfs iets meer.

Wat de oorzaak van die hoge bloeddruk is, is vers twee. Blijkbaar kun je onmogelijk zeggen dat bij iemand die bij een luchthaven woont en die ook nog hoge bloeddruk heeft die bloeddruk het gevolg is van de geluidsbelasting. Dat zal door de bank genomen zelfs niet het geval zijn.
Maar geruststellend? Leven bij een luchthaven vergroot de kans dat je bij die mensen een hoge bloeddruk aantreft volgens professor Stallen "vrijwel zeker". Al zegt statistiek nooit iets over jou, luchthavens zijn in dat opzicht blijkbaar minder aan te bevelen dan daarbuiten.

Geplaatst door Observer uit Nederland

De heer Prof. Stallen wordt betaald door Het Platform Nederlandse Luchtvaart.......
Eerder liet hij weten,dat die geluidhinder allemaal "Tussen de oren zit"

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Vreemd dat een wetenschapper van het niveau Stallen zo ICT’erig redeneert. Aan de ene kant beweert hij dat de 1,2 odds ratio eigenlijk te klein zijn om conclusies op te baseren, aan de andere kant zuigt hij uit zijn duim dat die te kleine waarde veroorzaakt wordt door stress tengevolge van niet eerlijk behandeld zijn of van angst. Wat is nu de bedoeling beste Prof? Houden we het zuiver en concluderen we dat de indicatie 1,2 genoeg moet zijn om te mogen onderzoeken wat voor overige schade tengevolge van een alsmaar groeiende luchthaven heeft voor de omwonenden of gaan we wat zitten gissen over hoe groen de luchthaven eigenlijk wel niet is waarbij we onszelf hartelijk feliciteren?

Geplaatst door Frits uit Leiden

Nog een opmerking. Stallen's stoel wordt betaald door de sector. Net zoals als al die onderzoeken betaald door de fabrikanten van geneesmiddelen, hebben zijn uitspraken geringe relevantie. Hoe hoog kan zo'n hoogleraar dan zijn als hij 'zo' bijzonder is. Weggegooid geld net zoals die € 250.000 van de Cros voor de firma Tan. Effe opletten als jullie weer aanschuiven.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Verklaar u eens nader Frits?! Ik bedoel dus over de 'firma Tan'.

Geplaatst door Frits uit Leiden

@Rose. Hans Ouwerkerk doelde in zijn ontslagbrief daarop. Doe een klein accountansonderzoekje en presenteer dit op dit forum. Echter het is peanuts vergeleken bij de sommen geld die de satelliet firma's van de ministeries hebben gekregen.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Bedankt Frits voor deze info. Ik vraag me echter af waar zo'n onderzoek toe leidt.

Het schaamteloze gemanipuleer rond de nationale luchthaven is inmiddels breed bekend. Een nieuwe 'onthulling' betekent dus eigenlijk alleen maar méér van hetzelfde.

Datzelfde beleid wordt nu uitgebreid naar de regionale luchthavens van Schiphol. In de tussentijd zorgen 'experimenten' voor tijdwinst.

De overheid is grootaandeelhouder, regelgever én toezichthouder. Ambtenaren met prettige banen en opportunistische, sluwe managers maken hier handig gebruik van.'Wetenschappers' doen waarvoor ze worden ingehuurd.

De luchtvaartlobby is blijkaar onverslaanbaar. Of komt er toch nog een doorbraak?
Ik mag het hopen, ook voor onze kinderen.

Geplaatst door pieter jan stallen uit arnhem

Ik wil graag enkele punten aan deze discussie toevoegen.
1. Wie een krant, in dit geval de NRC, leest moet weten dat koppen door de redactie worden geschreven. Het woord 'geruststellend' staat niet in mijn artikel. In de kop zegt de redacteur dat ik meen dat de uitkomsten "eerder geruststellend dan alarmerend" zijn. Dat had hij inderdaad goed gezien: áls ik tussen deze twee kwalificaties had moeten kiezen, dan had ik zó gekozen.
2. Een bijzondere leerstoel wordt altijd door 'buiten' betaald. In mijn geval is dat het PNL, dat is juist. Het PNL heeft sponsors gezocht en die in de sector -maar niet daar alleen- gevonden. Is de kous daarmee af? Een Universiteitsbestuur accepteert een 'aanbieding van buiten' alleen als die ook aan de eigen, academische eisen voldoet. Iedere bijzondere leerstoel kent juist daarvoor ook een speciaal college van curatoren. De belangrijkste toets van onafhankelijkheid is overigens gelegen in de kwaliteit van (en kritiek van wetenschappers op) mijn wetenschappelijke publicaties.
Waarschijnlijk zijn deze academische waarborgen "Observer" onbekend.
3. Dat geluidhinder 'tussen de oren' zit, is een bagatelliserende bewering die ik nadrukkelijk nooit heb gedaan. Hij wordt mij wel met een zekere regelmaat of gemakzucht in de mond gelegd. Ik vind mijn onderzoek niet bagatelliserend: het richt zich op het belang en de werking van sociaal-psychologische factoren als "zeggenschap" of "niet rechtvaardig behandeld worden". Het is natuurlijk wel zo dat eenieder over het belang van zulk onderzoek -zo je wil: 'tussen zijn/haar oren'- zijn eigen gedachten zal hebben.
4. Een oddsratio van 1,2 is erg laag, hoe statistisch significant ook. Gegeven dat in alle onderzochte landen onder de mensen (45-70 jaar) ver van de luchthavens al een verhoogde bloeddruk bij de helft (!) daarvan voorkwam, is er epidemiologisch wel een zichtbaar, hoe gering ook, effect. Mijn punt is: effect waarvan precies? We hebben geen flauw idee van het mechanisme, dus van de veroorzaking. Dat hadden de onderzoekers niet onvermeld mogen laten.
Pieter Jan Stallen, Universiteit Leiden.

Geplaatst door Rose uit Randstad

"Wie een krant, in dit geval de NRC, leest moet weten dat koppen door de redactie worden geschreven."

Hooggeleerde Heer Stallen,

U treedt naar buiten met een betoog, maar ziet er niet op toe dat de presentatie daarvan correct is.

Uw houding doet me denken aan de spreekwoordelijke schilder die zelf in een verveloos huis woont.

Uw hoofdsponsor zal deze kop zéér goed uitkomen. Een schouderklopje is hier op z'n plaats. Goed gedaan!