Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geen toename geluidhinder vliegveld bij bouw Ter Sype

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1351 
|
 Gemeente Hilversum 
Geen toename geluidhinder vliegveld bij bouw Ter Sype

“Als gevolg van de bouw van Ter Sype mag de geluidsoverlast van het vliegverkeer boven Hilversum niet of nauwelijks toenemen”, zo stelt wethouder Milieu van de gemeente Hilversum Ton Roerig in antwoord op de in de gemeenteraad gestelde vragen. “Dit is een van de voorwaarden die in het collegeprogramma 2006 staan benoemd. De gemeente is hier duidelijk en open over geweest. Ik vind het belangrijk om hierover een juist beeld neer te zetten.”

“Bij dit proces zijn uiteraard veel verschillende belangen in het geding”, vertelt Roerig. “Daarom vind ik het van groot belang om de zorgen over natuur, wonen en geluid op tafel te krijgen. Op deze manier kunnen alle belangen zorgvuldig worden afgewogen.”

Volgens Roerig is van verborgen agenda´s geen sprake. “Nee, zeker niet. Het collegeprogramma is openbaar en in 2006 vastgesteld. Daar komt bij dat het woningbouwplan in eerste instantie een zaak is tussen de gemeente Wijdemeren en de provincie Noord-Holland”, vertelt hij. In het streekplan Noord-Holland zuid van 2003 wordt het gebied ter Sype (gemeente Wijdemeren) aangewezen voor woningbouw en zal de inrichting van de bouwlocatie en het exacte aantal te bouwen woningen afhangen van de definitieve ligging van de geluidcontouren van het vliegveld Hilversum.

De vergunning voor vliegveld Hilversum wordt geregeld in aanwijzingsbeschikking van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hierin wordt het aantal vliegbewegingen, het gewicht van de vliegtuigen en het soort en aantal landingsbanen vastgelegd. Na de wetswijziging van de Luchtvaartwet: Regeling Burger en Militaire Luchtvaart (RBML), per 1 januari 2009 zal de Provincie deze vergunning gaan verlenen. Wethouder Roerig meldt: “De provincie zegt toe het huidige plafond voor het toegestane gewicht en aantal vluchten niet te verruimen.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Evert Hassink uit Milieudefensie

Voor zijn eigen inwoners zal Hilversum wel zorgen, de stiltegebieden dierct naast het vliegveld worden als de uitbreiding van het vliegveld met een verharde baan doorgaat definitief een lawaaizone. Nu als is het officieel stille, natuurgebied een speeltuin voor vliegtuigjes. Met een verharde baan en de sportvliegers die worden weggestuurd van Lelystad is het unieke weide, polder en plassengebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Vecht definitief verloren.