Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geen inspraak huizen rond Schiphol

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 1073 
|
 Trouw 
Geen inspraak huizen rond Schiphol

COMMENTAAR REDACTIE:

Bevreemdend, omdat het vaststellen van de begrenzing van het gebied waarin de bouwbeperking geldt oorspronkelijk gebaseerd was op interpretaties van een verband tussen geluidbelasting en ervaren hinder.
Zoals is gebleken staat deze interpretatie op losse schroeven, omdat:
[1] Berekende geluidbelasting (waarop de gebruikte dosismaat berust) en gemeten belasting (waarop de dosismaar in de relatie op berust) niet identiek zijn.
[2] De gebruikte relatie niet identiek is met de werkelijke relatie zoals deze in onderzoek rond Schiphol vastgesteld
Omdat werkelijk inzicht ontbreekt is de regeling daarom los gemaakt van de oorspronkelijk bedoelde betekenis, en verwijst dus alleen naar een willekeurige lijn op de kaart.
Zie echter Hier, en de reactie en verder het commentaar die na dit knipsel volgen.

Download het gehele artikel 'Geen inspraak huizen rond Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan uit Haarlem

Het is weer eens aardig om te zien hoe deze tanker niet meer te keren is en dat niet alleen de burgerij maar ook de lokale politiek met allerlei middelen de controle op de geluidsbelasting en mogelijk indiceerbare geluidshinder onmogelijk wordt gemaakt.

Jan

Reactie van de redactie:

De reactie heeft de rest van dit bericht voorlopig maar even opgeslagen.
Het is de bedoeling dat kritiek in deze website, en zeker op deze plaats, altijd de bekritiseerde partij in eigen waarde laat. Dat was in mijn ogen met jouw bericht niet 100% het geval. Verder werd daarin naar personen verwezen terwijl jouw eigen naam Jan natuurlijk bedoeld is als eigennaam, maar voor de lezer te onpersoonlijk blijft. Dat kan niet. Beslissingen van raad en college zijn bovendien beslissingen van raad en college en niet van een wethouder.
Om dit goed te maken ga ik even op je vragen in - al hadden die overigens weinig met de inhoud van het knipsel te maken.

Jouw vraag ging over wat er gebeurt met de resultaten van het NOMOS-punt op het gemeentehuis in Castricum. Ik denk dat niet alleen de wethouder dat niet weet, maar dat helamaal niemand dat nog precies weet. Zelfs Schiphol niet. Het belangrijkste resultaat, waar ook Schiphol aan heeft meegewerkt, was de bevinding dat de berekende geluidsbelasting (zoals berekend in handhavingspunten) nogal eens lager uitkomt dan de ter plekke gemeten belasting). Het gebruik van de punten is een van de zaken waar de commissie Eversdijk (commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid) zich daar mee bezig houdt. Je weet dat er naast NOMOS ook geluidsnetpunten zijn. Daarvan zijn de resultaten op internet te zien, maar ook die resultaten blijven voorlopig onbewerkt. Dat is een van de vragen waar de commissie Eversdijk op zit.

Die commissie Eversdijk is door V&W ingesteld en brengt regelmatig rapporten uit over zijn werk. Op die rapporten kan iedereen reageren. Ook de platforms rond Schiphol waar het PVRC bij hoort, doen dit, ten koste van meer werk en inzet dan jij je realiseren zult. Het derde Everdijk rapport gaat over het meten van geluid. Het commentaar van de Platforms rond Schiphol ("Wikken en Wegen") dat toevallig gisteren werd verzonden, zul je morgen op deze website kunnen lezen omdat het eerst op zijn bestemming moet zijn gepresenteerd.

Ook via CROS is er commentaar geleverd, maar dat commentaar is, zoals gebruikelijk, slechts onder de leden verspreid en nog niet in het openbaar gepubliceerd.
Waar we het over eens zijn, is dat de gegevens niet alleen maar mogen dienen als zoethoudertje voor de bevolking (zoals V&W bedacht - zie Hier) - maar bruikbaar gemaakt moeten worden om met behulp ervan de hinder te verminderen.

de redactie

Geplaatst door Gerard uit NULL

Ik heb de indruk dat ze het Nomos meetpunt aan het uitproberen zijn. Zo intensief als de laatste paar dagen werd er lang niet gevlogen. Wordt het Nomos meetpunt afgeregeld op maximale capaciteit? Wie het weet mag het zegggen..

Geplaatst door Olav uit NULL

Helaas, Gerard,

Het is de mist (hoorbaardere overlast)
Verder is Nomos van Schiphol en het vliegen wordt ereguleerd door een aantal vluchtleiders van de LVNL.
Die krijgen echt geen instructies van Schiphol om eens lekker op Castricun ie mikken.
Castricum is nu eenmaal altijd de klos: 's ochtends vliegen ze wat noordelijker in en in de avond zuidelijker. In de middag daar tussenin.
Maar wta ze ook doek, Castricum zit er altijd wel bij. (zie de plaatjes) al is het een enkele keer wel eens wat minder.

Ietsanders is: er komen zo vaak meldingen van waargenomen vluchten die je niet op de plaatjes ziet, dat je je afvraagt wat de tolerantie is. Uiteindelijk vliegen ze allang niet meer op FANOMOS maar op AAA. De FANOMOS geldt ander wél voor de Ldenberekening.