Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Geen extra meetpunten rond Schiphol’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1279 
|
 Staatscourant 
‘Geen extra meetpunten rond Schiphol’

Van onze redacteur

Hoewel de Raad van State adviseert om het aantal meetpunten rond Schiphol uit te breiden, is dat volgens staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat niet nodig. Het blijft wat haar betreft bij de huidige 35 meetpalen.

De staatssecretaris schrijft dit in haar reactie op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel voor een evaluatieverplichting van het vijfbanenstelsel van Schiphol. Het wetsvoorstel is een gevolg van de in de Eerste Kamer aangenomen motie-Baarda.
De Raad stelt dat het uitgangspunt van de Schipholwet is dat het nieuwe stelsel een geografische begrenzing mogelijk maakt waarbinnen het aantal geluidsbelaste woningen kan worden vastgesteld. Deze begrenzingen zijn de 35 Ke-contour, de 20 Ke-contour voor de etmaalwaarde en de 26 dB(A)LAeq en 20 dB(A)Aeq contouren voor de nachtwaarde, zoals berekend volgens het oude stelsel. Het maximale aantal geluidsbelaste woningen en het maximaal aantal ernstig gehinderden binnen deze contouren mag niet worden overschreden onder het nieuwe stelsel, waarin wordt gewerkt met metingen in plaats van berekeningen.
Het nieuwe normenstelsel werkt ech-ter niet met geluidszones, maar met zogenaamde handhavingspunten. De Raad van State stelt dat het van belang is dat in een situatie met gewijzigde indicatoren de te gebruiken onderzoeksmethode achteraf niet ter discussie wordt gesteld. Een dergelijke discussie over de onderzoeksmethode en de resultaten is volgens de Raad te beslechten door extra meetpunten te kiezen, onder meer in het zogenaamde buitengebied. ‘Op die manier kan worden aangetoond dat het aantal en de locatie van de thans gekozen meetpunten juist zijn en wordt voldaan aan het door de wet vereiste gelijkwaardige beschermingsniveau.’
Extra meetpunten zijn niet nodig, aldus de staatssecretaris in haar reactie op het advies, omdat bij de evaluatie niet alleen wordt gekeken naar de 35 meetpunten, maar naar de feitelijke belasting van het gehele gebied. Zij gaat niet in op het argument van de Raad dat door de plaatsing van meer meetpunten discussies achteraf voor-komen kunnen worden.

Vervoersrecht

EINDE BERICHT

Voor het originele knipsel Klik ==> hier: Geen extra meetpunten nodig


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

De journalist maakt hier natuurlijk een fout: Het gaat om Handhavingspunten , niet om Meetpalen. handhavingspunten zijn computer punten met berekende waarden
Jan Griese Secr PLRS